کالایاب
لیبریا لیبریا
لیبریا
لیبریا
لیبـِریا با نام رسمی کشوری جمهوری لیبریا است در غرب آفریقا. پایتخت آن مانروویا است. این کشور در حاشیه شمالی خلیج گینه در غرب آفریقا قرار گرفته‌است. کشور لیبریا در سال ۱۸۴۷ توسط بردگان آزادشده‌ای که از آمریکا به قاره آفریقا بازگشته بودند بنیاد شده و یکی از قدیمی‌ترین جمهوریهای قاره آفریقا است. این کشور از دهه ۱۹۹۰ به دلیل جنگ‌های طولانی داخلی و نیز نقشی که در جنگ سیرالئون داشت، کشوری شناخته شده‌است. لیبریا دارای حدود ۳٫۵ میلیون جمعیت است. زبان رسمی این کشور انگلیسی است که به همراه ۲۹ زبان محلی آفریقایی دیگر در این کشور تکلم می‌شود. مسیحیت، اسلام و برخی عقاید دیگر در این منطقه رواج دارد. میانگین عمر مردان ۴۱ سال و زنان ۴۲ است. واحد پول این کشور دلار لیبریا می‌باشد. الماس، آهن، کائوچو، قهوه و کاکائو از محصولات صادراتی این کشور است.

LRD/USD

0.005
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:19:15
0 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (19.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.08%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی لیبریا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/LRD Ask 196.18 200.75 196.18 200.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۰۹
GBP/LRD Ask 249.9 - 249.9 249.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۳۶
EUR/LRD Ask 224.06 - 223.53 224.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۵۴
LRD/GBP Ask 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰:۲۴
LRD/USD Ask 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۱:۱۹

شاخص‌های اقتصادی لیبریا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 02 190 99.2 : 192 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 172 144 : 180 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 759 200 : 43914 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -4.10 2017 12 -9.4 -9.4 : 3.8 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 2017 12 23.6 17.8 : 721 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2018 09 676 223 : 1682 سه ماهه USD - میلیون
پول 200.70 2019 07 200 42.94 : 201 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 541.30 2018 12 548 116 : 1683 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 3.25 2018 12 3.29 0.13 : 3.29 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1161.20 2018 12 1176 247 : 1325 سالیانه USD
ترازنامه بانک مرکزی 0 2019 02 121970099 62295326 : 137759003 ماهیانه LRD Thousand
تورم مواد غذایی 0 2019 04 23.4 -4.24 : 39.24 ماهیانه ٪
تولید سیمان 0 2019 02 36442 225 : 43397 ماهیانه تن
جمعیت 0 2017 12 4.6 1.12 : 4.7 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.80 2017 12 -25.1 -64.7 : 8.91 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 06 -135 -1069 : 246 سه ماهه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 122 75 : 150 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 130 111 : 132 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 4104 212 : 4375 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 31 21 : 41 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 02 580 99.64 : 605 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 39.92 3.37 : 40.55 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.13 0 : 3.01 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 408.01 2019 04 410 99.7 : 410 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 12 23.6 0 : 83.5 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 12 104192 19310 : 106420 سه ماهه LRD Million
عرضه پول M1 0 2018 12 69339 13811 : 71408 سه ماهه LRD Million
موازنه تجاری -84.40 2018 12 -51.6 -198 : 15.1 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 15.3 5.2 : 17.5 سالیانه
نرخ تورم 23.30 2019 04 25.8 -5.69 : 28.5 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 2017 12 -1.6 -51.03 : 106 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 04 5.3 -6.2 : 7.5 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 3.85 2016 12 4.05 3.03 : 11.5 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 2.40 2017 12 2.3 2.3 : 15.9 سالیانه ٪
نرخ بهره 12.40 2019 05 12.4 12.1 : 20.3 روزانه ٪
واردات 0 2018 12 75.2 3.4 : 219 ماهیانه USD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 21 19 19 21 19 ٪
پول 200.70 198 199 200 197 203
تولید ناخالص داخلی سرانه 541.30 530 550 550 530 550 USD
تولید ناخالص داخلی 3.25 3.22 3.26 3.26 3.22 3.26 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1161.20 1200 1250 1250 1200 1250 USD
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.80 -20 -22 -22 -20 -22 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 408.01 481 481 470 486 563 نقاط شاخص
موازنه تجاری -84.40 -48.9 -48.9 -48.9 -48.91 -48.9 USD - میلیون
نرخ تورم 23.30 26 23 20 27 18 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 0.3 -1.2 -1.2 0.3 -1 ٪
نرخ بهره سپرده 3.85 3.95 3.45 3.45 3.95 2.45 ٪
نرخ بیکاری 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 ٪
نرخ بهره 12.40 12 12 12 12.5 11 ٪