کالایاب
لیبریا لیبریا
لیبریا
لیبریا
لیبـِریا کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن مانروویا است. این کشور در حاشیه شمالی خلیج گینه در غرب آفریقا قرار گرفته‌است. کشور لیبریا در سال ۱۸۴۷ توسط بردگان آزادشده‌ای که از آمریکا به قاره آفریقا بازگشته بودند بنیاد شده و یکی از قدیمی‌ترین جمهوریهای قاره آفریقا است. این کشور از دهه ۱۹۹۰ به دلیل جنگ‌های طولانی داخلی و نیز نقشی که در جنگ سیرالئون داشت، کشوری شناخته شده‌است. لیبریا دارای حدود ۳٫۵ میلیون جمعیت است. زبان رسمی این کشور انگلیسی است که به همراه ۲۹ زبان محلی آفریقایی دیگر در این کشور تکلم می‌شود. مسیحیت، اسلام و برخی عقاید دیگر در این منطقه رواج دارد. میانگین عمر مردان ۴۱ سال و زنان ۴۲ است. واحد پول این کشور دلار لیبریا می‌باشد. الماس، آهن، کائوچو، قهوه و کاکائو از محصولات صادراتی این کشور است.

LRD/USD

0.0061
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:12
0 (3.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی لیبریا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/LRD Ask 161.41 - 161.4 161.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
GBP/LRD Ask 213.1983 - 211.9692 213.1983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
EUR/LRD Ask 182.0733 - 182.0225 182.0733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
LRD/USD Ask 0.0061 - 0.0061 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۳:۴۱
LRD/GBP Ask 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۴:۴۵

شاخص‌های اقتصادی لیبریا + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2018 10 182 99.2 : 185 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 172 144 : 180 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 759 200 : 43914 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -4.10 2017 12 -9.4 -9.4 : 3.8 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 2017 12 23.6 17.8 : 721 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2018 09 676 223 : 1682 سه ماهه USD - میلیون
پول 161.51 2019 03 162 42.94 : 162 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 352.30 2017 12 353 116 : 1683 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 2.16 2017 12 2.1 0.13 : 2.16 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 752.79 2017 12 754 247 : 875 سالیانه USD
ترازنامه بانک مرکزی 0 2018 10 122604047 62295326 : 137759003 ماهیانه LRD Thousand
تورم مواد غذایی 0 2018 12 24.9 -4.24 : 39.24 ماهیانه ٪
تولید سیمان 0 2018 12 25234 225 : 43397 ماهیانه تن
جمعیت 0 2017 12 4.6 1.12 : 4.7 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.80 2017 12 -25.1 -64.7 : 8.91 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 06 -135 -1069 : 246 سه ماهه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 122 75 : 150 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 130 111 : 132 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 4104 212 : 4375 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 31 21 : 41 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2018 10 574 99.64 : 578 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 39.92 3.37 : 40.55 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.13 0 : 3.01 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 382.10 2018 10 379 99.7 : 382 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 12 23.6 0 : 83.5 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 09 95801 19310 : 104192 سه ماهه LRD Million
عرضه پول M1 0 2018 09 63449 13811 : 69339 سه ماهه LRD Million
موازنه تجاری -84.40 2018 12 -51.6 -198 : 15.1 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2017 12 14.6 5 : 17.1 سالیانه
نرخ تورم 0 2018 12 2 -6.2 : 7.5 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2017 12 -1.6 -51.03 : 106 سالیانه ٪
نرخ تورم 28.50 2018 12 27.1 -5.69 : 28.5 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 3.85 2016 12 4.05 3.03 : 11.5 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 2.40 2017 12 2.3 2.3 : 15.9 سالیانه ٪
نرخ بهره 12.40 2019 02 12.4 12.1 : 20.3 روزانه ٪
واردات 0 2018 12 75.2 3.4 : 219 ماهیانه USD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.10 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 21 21 21 21 19 ٪
پول 161.51 163 164 165 162 167
تولید ناخالص داخلی سرانه 352.30 370 370 370 370 370 USD
تولید ناخالص داخلی 2.16 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 752.79 551 714 714 551 704 USD
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.80 -20 -20 -20 -20 -22 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 382.10 402 419 419 377 461 نقاط شاخص
موازنه تجاری -84.40 -48.93 -48.91 -48.9 -48.89 -48.9 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 0.3 0.3 0.3 0.3 -1 ٪
نرخ تورم 28.50 32 28 26 30 17 ٪
نرخ بهره سپرده 3.85 3.95 3.95 3.45 4.45 3.45 ٪
نرخ بیکاری 2.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 ٪
نرخ بهره 12.40 12.5 12.5 12 13 11 ٪