شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا سری‌لانکا
سری‌لانکا

سری‌لانکا

سری‌لانکا با نام رسمی جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری‌لانکا جزیره‌ای است واقع در جنوب آسیا، اقیانوس هند و جنوب کشور هند. نام قدیمی آن سیلان (به فارسی قدیم سَراَندیب یا سراندیب) بود. پایتخت سیاسی آن سری جایاواردنپورا کوته و پایتخت تجاری‌اش شهر کلمبو است. پیش از سال ۱۹۷۲ به این کشور سیلان می‌گفتند. سری‌لانکا از مستعمرات بریتانیا بود. استعمار انگلیس از قرن ۱۹. و بعد از احاطهٔ این کشور به هند شروع شده و تا زمان استقلال (روز ۴ فوریهٔ ۱۹۴۸) ادامه داشت. جمعیت این کشور ۲۰ میلیون و دویست هزار نفر است. زبان‌های رسمی آن سینهالی و تامیل و واحد رایج پول آن روپیه سری‌لانکا است. ۷۵ درصد از مردم این کشور از قوم سینهالی هستند که قومی است آریایی که از شمال هند به سری‌لانکا آمده‌است. ۱۱ درصد از مردم سری‌لانکا نیز از تبار تامیل هستند که قومی است دراویدی. ۷۰.۲ درصد از مردم سری‌لانکا بودایی، ۱۲.۶ درصد هندو، ۹.۷ درصد مسلمان، ۷.۴ مسیحی و ۰.۱ سایر ادیان و یا بدون دین هستند. از فراورده‌های مهم سری‌لانکا می‌توان به چای، کینین، قهوه، کائوچو، و نارگیل اشاره کرد. سری‌لانکا در منطقه جنوب آسیا از نظر درآمد سرانه در وضعیت خوبی قرار دارد. ببرهای تامیل دولت مرکزی سری‌لانکا را، که از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیار اکثریت سینهالی بوده، متهم می‌کردند که نسبت به مناطق تامیل‌نشین توجهی نشان نمی‌داده و نسبت به این قوم تبعیض قائل می‌ش... [ادامه]

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:54:21
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.79%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 6023.02
 • بالاترین قیمت روز : 6023.02
 • پایین ترین قیمت روز : 6023.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 6023.02
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 180.10
 • بالاترین قیمت روز : 180.10
 • پایین ترین قیمت روز : 180.10
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 180.10
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 6,272 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 6,272
 • پایین ترین قیمت روز : 6,272
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 6,272
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 7,790 (LKR)
 • بالاترین قیمت روز : 7,790
 • پایین ترین قیمت روز : 7,790
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 7,790
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LKR/ZAR Ask 0.0816 - 0.0816 0.0816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
EUR/LKR Ask 199.322 - 199.286 199.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
GBP/LKR Ask 232.749 - 232.605 232.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
HUF/LKR Ask 0.5956 - 0.5954 0.5956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
ISK/LKR Ask 1.4666 - 1.4663 1.4666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳

شاخص های بورس سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6023.02 - 5979.76 6024.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amaya Leisure PLC 36.9 - 36.9 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
Sathosa Motors 310.5 - 310.5 310.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
East West Properties 9.1 - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
Malwatte Valley Plant Non Vote 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
Lanka Ventures PLC 39.9 - 39.9 39.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱

بازار اوراق قرضه سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 8.575 - 8.376 8.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۳۱
Sri Lanka 3M 7.6 - 7.6 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Sri Lanka 6M 7.8 - 7.75 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Sri Lanka 2Y 8.942 - 8.858 8.942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Sri Lanka 4Y 9.888 - 9.888 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱

شاخص‌های اقتصادی سری‌لانکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 10 116 105 : 116 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 107335 31627 : 246049 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 100 83 : 113 سالیانه

افراد بیکار

420231.00 2019 06 399784 282648 : 953794 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 06 8182970 4962105 : 8554179 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

5666626.50 2019 08 5643889 4011 : 5666626 ماهیانه LKR - میلیون

اندازه اصل تورم

5.50 2019 10 5.6 2.13 : 12.76 ماهیانه ٪

اطمینان کسب و کار

63.00 2019 06 74 61 : 136 سه ماهه نقاط شاخص

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -733494 -829502 : -10483 سالیانه LKR - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2018 12 81 69 : 82 سالیانه ٪

بودجه دولت

-5.30 2018 12 -5.5 -10.2 : -5.3 سالیانه ٪

بدهی های دولت

12599843.00 2019 06 12271315 310779 : 12599843 سه ماهه LKR - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

82.90 2018 12 76.9 16.3 : 109 سالیانه ٪

بدهی خارجی

55469.49 2019 06 54222 37098 : 55469 سه ماهه USD - میلیون

بازار سهام

6023.02 2019 11 5980 382 : 7864 روزانه

پس انداز های شخصی

21.20 2018 12 15.2 13.9 : 27.2 سالیانه ٪

پول

180.10 2019 11 180 93.87 : 183 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

166688.00 2019 06 177851 77176 : 190372 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

163752.00 2019 06 162364 124301 : 186854 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

25765.00 2019 06 25028 16596 : 25765 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

55454.00 2019 06 62670 29585 : 67204 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

313145.00 2019 06 447545 270409 : 447545 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11955.50 2018 12 11706 3613 : 11956 سالیانه USD

تولید ناخالص ملی

14047307.00 2018 12 13060619 4115 : 14047307 سالیانه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1408279.00 2019 06 1335470 793066 : 1469899 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

3936.50 2018 12 3854 586 : 3936 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2315995.00 2019 06 2326273 1414948 : 2680362 سه ماهه LKR - میلیون

تولید صنعتی

2.50 2019 08 2.1 -3 : 7.8 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

313742.80 2018 12 1217426 313743 : 1217426 سالیانه LKR - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

3.70 2019 09 1 -3.4 : 20.3 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

3707078.50 2018 12 3502124 357 : 3707078 سالیانه LKR - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

2029774.60 2019 07 2140525 297382 : 2140525 ماهیانه LKR - میلیون

تورم مواد غذایی

6.80 2019 10 3 -4.1 : 14.4 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

2.50 2019 08 2.1 -11.4 : 35.2 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

102798.00 2019 06 97321 82170 : 130706 سه ماهه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی

88.90 2018 12 88.02 1.24 : 88.9 سالیانه USD - میلیارد

ترازنامه بانک

9439841.80 2019 07 9356583 335514 : 9439842 ماهیانه LKR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

211106.00 2019 06 232601 135720 : 320545 سه ماهه LKR - میلیون

ثبت خودرو

3515.00 2019 07 2045 308 : 15017 ماهیانه

جمعیت

21.67 2018 12 21.44 9.87 : 21.67 سالیانه میلیون

جواز ساختمان

3007.00 2018 12 3167 1638 : 4505 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.00 2018 12 -2.6 -19.3 : -0.4 سالیانه ٪

حواله

518.20 2019 08 626 241 : 729 ماهیانه USD - میلیون

حساب جاری

-672.57 2019 06 447 -1695 : 447 سه ماهه USD - میلیون

حداقل دستمزد

10000.00 2017 12 10000 10000 : 10000 سالیانه LKR / ماه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

57500.00 2018 12 60800 52900 : 60800 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

21500.00 2018 12 23500 21500 : 23500 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2018 12 1839562 15642 : 1932459 سالیانه LKR - میلیون

درآمد گردشگری

269.50 2019 08 217 19.3 : 475 ماهیانه USD - میلیون

ذخایر طلا

19.66 2019 12 19.89 3.63 : 23.1 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

1540437.00 2019 08 1471088 437 : 1566324 ماهیانه LKR - میلیون

رابطه مبادله

0 2019 07 114 74.5 : 161 ماهیانه نقاط شاخص

رتبه فساد مالی

0 2018 12 91 52 : 97 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 85 52 : 85 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

230.00 2019 06 110 20 : 961 سه ماهه USD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 7307 375 : 8527 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

113.90 2019 10 115 89.5 : 193 ماهیانه

شاخص مسکن

827.80 2019 03 811 124 : 828 سه ماهه نقاط شاخص

شاخص فساد مالی

0 2018 12 38 31 : 40 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 2.91 2.91 : 7.13 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 56 3.84 : 57.11 سالیانه امتیاز

شاخص PMI خدمات

56.90 2019 10 52.7 44.7 : 66.8 ماهیانه

شاخص PMI تولید

57.60 2019 10 54.7 41 : 67.3 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

131.30 2019 10 131 6.4 : 131 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

952.00 2019 09 1033 305 : 1137 ماهیانه USD - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 144 100 : 197 سالیانه نقاط شاخص

عرضه پول M2

6733743.00 2019 08 6697443 11297 : 6733743 ماهیانه LKR - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 08 798746 6091 : 853568 ماهیانه LKR - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 07 621555 602 : 687638 ماهیانه LKR - میلیون

قیمت تولید

133.90 2019 09 134 100 : 138 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت واردات

0 2019 07 147 33.69 : 159 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت مصرف کننده اصلی

135.20 2019 10 135 47.7 : 135 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت صادرات

0 2019 07 167 42.89 : 169 ماهیانه نقاط شاخص

موازنه تجاری

-758.00 2019 09 -540 -1101 : -50.1 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2017 12 1742 7.5 : 1996 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

16.00 2018 12 16 15 : 35 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2019 12 15 11 : 15 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

28.00 2018 12 28 15 : 42 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.60 2019 06 3.7 0.5 : 16.12 سه ماهه ٪

نسبت ذخیره نقدی

0 2019 11 5 5 : 11 روزانه ٪

نرخ تورم

0.20 2019 10 0.8 -3.51 : 5.19 ماهیانه ٪

نرخ وام بانکی

10.89 2019 07 11.52 6 : 23.2 ماهیانه ٪

نرخ وام

8.00 2019 11 8 7.5 : 23 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

52.60 2019 06 52.6 46.9 : 54.7 سه ماهه ٪

نرخ اشتغال

95.10 2019 06 95.3 91 : 96.3 سه ماهه ٪

نرخ بهره بین بانکی

8.47 2019 11 8.47 0.13 : 27.58 روزانه ٪

نرخ تورم

5.40 2019 10 5 -0.9 : 28.3 ماهیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.00 2019 12 12 12 : 17 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

7.00 2019 10 7 6 : 20 ماهیانه ٪

نرخ بهره

7.00 2019 10 7 6 : 10.5 روزانه ٪

نرخ بیکاری

0 2019 06 4.7 3.7 : 16.6 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 25 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2019 12 8 8 : 8 سالیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

20.00 2019 06 21.6 15.4 : 38.1 سه ماهه ٪

واردات

1711.00 2019 09 1574 408 : 2048 ماهیانه USD - میلیون

ورود توریست

118743.00 2019 10 108575 5536 : 253169 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

10081222.90 2018 12 8262817 2992 : 10081223 سالیانه LKR - میلیون

هزینه زندگی خانواده

52100.00 2018 12 52100 52100 : 52100 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

29100.00 2018 12 29100 29100 : 29100 سالیانه

هزینه های دولت

1300180.20 2018 12 1130674 440 : 1300180 سالیانه LKR - میلیون

هزینه های مالی

0 2018 12 2573056 19192 : 2693228 سالیانه LKR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 420231.00 395000 395000 365000 385000 349000
اعتبار بخش خصوصی 5666626.50 5720000 5720000 5750000 5720000 5800000 LKR - میلیون
اندازه اصل تورم 5.50 4 4 3.5 4.8 4.1 ٪
اطمینان کسب و کار 63.00 73 75 78 68 88 نقاط شاخص
بودجه دولت -5.30 -5.9 -6.3 -6.3 -5.9 -6.3 ٪
بدهی های دولت 12599843.00 11600000 11600000 11600000 11600000 12200000 LKR - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.90 75 72 72 75 72 ٪
بدهی خارجی 55469.49 56900 57500 58000 56500 60000 USD - میلیون
بازار سهام 6023.02 5903 5860 5817 5947 5733
پس انداز های شخصی 21.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 ٪
پول 180.10 182 183 183 182 185
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 166688.00 175885 184076 171855 163385 182568 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163752.00 192086 168047 168828 174309 199385 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25765.00 25137 25904 26564 25919 26092 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 55454.00 58792 64863 57173 54517 61026 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 313145.00 357878 463209 322852 399297 371477 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11955.50 12150 12303 12303 12150 12303 USD
تولید ناخالص ملی 14047307.00 14440632 14538963 14482774 13387134 14989376 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1408279.00 1511056 1382211 1451936 1457308 1568476 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 3936.50 4230 4350 4350 4230 4350 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2315995.00 2755412 2407693 2387791 2502841 2860118 LKR - میلیون
تولید صنعتی 2.50 0.8 0.6 0.5 2 1.3 ٪
تغییرات موجودی انبار 313742.80 1170000 1220000 1220000 1170000 1220000 LKR - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 1 1.5 1.9 0.1 2.5 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3707078.50 3810877 3836826 3821998 3589677 3955690 LKR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 2029774.60 2270000 2310000 2280000 2120000 2350000 LKR - میلیون
تورم مواد غذایی 6.80 4.5 4.5 4.5 3.3 6.9 ٪
تولید صنعتی 2.50 2.5 2.5 2.5 1.3 3.1 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102798.00 126907 100727 105985 110435 131729 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 88.90 94.8 96.1 96.1 94.8 96.1 USD - میلیارد
ترازنامه بانک 9439841.80 9450000 9470000 9480000 9420000 9600000 LKR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 211106.00 329520 240742 217650 285924 342042 LKR - میلیون
ثبت خودرو 3515.00 3380 4500 3000 5410 5690
جمعیت 21.67 21.9 21.9 21.9 21.78 21.9 میلیون
جواز ساختمان 3007.00 2720 2750 2200 2840 2940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.7 -2.5 -2.5 -2.7 -2.5 ٪
حواله 518.20 620 580 600 600 750 USD - میلیون
حساب جاری -672.57 -1090 -650 -900 -370 -810 USD - میلیون
حداقل دستمزد 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000 LKR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
درآمد گردشگری 269.50 260 200 250 290 320 USD - میلیون
ذخایر طلا 19.66 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4 تن
ذخایر ارزی 1540437.00 1610000 1610000 166000 1580000 1720000 LKR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 230.00 710 710 710 710 820 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.90 114 113 119 116 122
شاخص مسکن 827.80 861 855 855 845 873 نقاط شاخص
شاخص PMI خدمات 56.90 53.5 53.5 53 54.1 56.9
شاخص PMI تولید 57.60 56 56 53 55.7 55.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.30 133 132 136 132 139 نقاط شاخص
صادرات 952.00 1210 1190 1250 1090 1280 USD - میلیون
عرضه پول M2 6733743.00 6270000 6270000 6270000 6270000 6400000 LKR - میلیون
قیمت تولید 133.90 140 138 137 138 141 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 135.20 137 138 140 134 139 نقاط شاخص
موازنه تجاری -758.00 -910 -910 -500 -910 -820 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 16.00 17 17 17 17 17 ٪
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.8 3.5 3.1 2.5 3.8 ٪
نرخ تورم 0.20 0.6 0.6 0.5 0.9 1.2 ٪
نرخ وام بانکی 10.89 12.01 10.39 10.39 12.51 12.01 ٪
نرخ وام 8.00 8.5 7.5 7.5 9 8.5 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 52.60 53.8 53.8 53.8 54.2 51.9 ٪
نرخ اشتغال 95.10 95.5 95.5 95.5 95.4 95.9 ٪
نرخ بهره بین بانکی 8.47 10.5 7.85 7.85 11 10.5 ٪
نرخ تورم 5.40 4.4 4.6 4.7 4.6 4.7 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ بهره سپرده 7.00 7 7 7 7 7 ٪
نرخ بهره 7.00 6.5 6.5 6.5 7 6.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 ٪
نرخ بیکاری جوانان 20.00 21 21 21 21.5 20.9 ٪
واردات 1711.00 2050 1690 1700 1610 1890 USD - میلیون
ورود توریست 118743.00 195000 83000 130000 195000 220000
هزینه های مصرف کننده 10081222.90 10363497 10434066 10393741 10333253 10663918 LKR - میلیون
هزینه زندگی خانواده 52100.00 52100 52100 52100 52100 42900
هزینه زندگی انفرادی 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
هزینه های دولت 1300180.20 1336585 1345687 1340486 1158941 1387375 LKR - میلیون