کالایاب
لیختن‌اشتاین لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Liechtenstein) با نام رسمی شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Fürstentum Liechtenstein) سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۷ هزار نفر است. واحد پول این کشور فرانک سوئیس با جزء (راپن) نام دارد. لیختن‌اشتاین یکی از بالاترین سطوح زندگی در جهان را دارد. صنعت گردشگری، بانکداری و تولیدات (ابزار دقیق صنعتی) همگی با اهمیت است و صادرات این کشور را بیشتر فراورده‌های دندانپزشکی و ماشین آلات تشکیل می‌دهند. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است.

صندوق های سرمایه گذاری لیختن‌اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAP Japan Equity Fund JPY A 18469 - 18469 18469 4.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
CAP Japan Equity Fund JPY I 16508 - 16508 16508 4.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Mistral Value Fund USD P 1409.08 - 1409.08 1409.08 17.87 1.27% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Lumen Vietnam Fund -USD- 185.4 - 185.4 185.4 1.53 0.83% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 163.77 - 163.77 163.77 1.45 0.89% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴

شاخص‌های اقتصادی لیختن‌اشتاین + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 16141 9117 : 16781 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
پول 1.01 2019 05 1.01 0.72 : 3.88 روزانه
تولید ناخالص داخلی 6.29 2015 12 6.66 0.09 : 6.66 سالیانه USD - میلیارد
ثبت خودرو 0 2019 01 136 104 : 2138 ماهیانه
جمعیت 0 2018 12 0.04 0.02 : 0.04 سالیانه میلیون
درخواست پناهندگی 0 2018 12 0 0 : 25 ماهیانه افراد
سن بازنشستگی زنان 64.00 2018 12 64 63 : 64 سالیانه
سن بازنشستگی مردان 64.00 2018 12 64 64 : 64 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 12459 3223 : 12459 سه ماهه KBps
صادرات 0 2018 12 918147 297343 : 947946 سه ماهه هزار CHF
موازنه تجاری 369742.00 2018 12 447807 244857 : 448273 سه ماهه هزار CHF
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 2018 02 24 17.01 : 24 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 7.70 2018 12 8 7.6 : 8 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 12.50 2018 12 12.5 12.5 : 12.5 سالیانه ٪
نرخ تورم 0.70 2019 03 0.6 -1.4 : 6.53 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2016 12 -0.7 -10.9 : 10.41 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 1.90 2017 12 2.3 1.9 : 3.2 سالیانه ٪
واردات 0 2018 12 470340 149525 : 983320 سه ماهه هزار CHF
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
پول 1.01 1.03 1.03 1.04 1.02 1.05
تولید ناخالص داخلی 6.29 6.95 6.35 6.41 6.35 6.41 USD - میلیارد
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
موازنه تجاری 369742.00 357103 357140 357140 373378 353166 هزار CHF
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24 ٪
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 ٪
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 ٪
نرخ تورم 0.70 0.3 0.5 0.6 0.3 0.7 ٪
نرخ بیکاری 1.90 2.2 2.2 2.4 2.2 2.4 ٪