شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لیختن‌اشتاین لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین

لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Liechtenstein) با نام رسمی شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین (به آلمانی: Fürstentum Liechtenstein) سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۷ هزار نفر است. واحد پول این کشور فرانک سوئیس با جزء (راپن) نام دارد. لیختن‌اشتاین یکی از بالاترین سطوح زندگی در جهان را دارد. صنعت گردشگری، بانکداری و تولیدات (ابزار دقیق صنعتی) همگی با اهمیت است و صادرات این کشور را بیشتر فراورده‌های دندانپزشکی و ماشین آلات تشکیل می‌دهند. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است.

صندوق های سرمایه گذاری لیختن‌اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LGT Strategy 3 Years EUR B 1726.08 - 1726.08 1726.08 43.21 2.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
LLB QI Equities Global Passive USD 1840.64 - 1840.64 1840.64 168.35 9.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۱
LLB QI Equities Global Passive USD I2 1979.01 - 1979.01 1979.01 182.62 9.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۳۱
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1376.56 - 1376.56 1376.56 76.78 5.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۱
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1689.84 - 1689.84 1689.84 92.30 5.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۱

شاخص‌های اقتصادی لیختن‌اشتاین + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 16141 9117 : 16781 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

پول

0.99 2019 09 0.99 0.72 : 3.88 روزانه

تولید ناخالص داخلی

6.21 2016 12 6.27 0.09 : 6.66 سالیانه USD - میلیارد

ثبت خودرو

0 2019 09 141 104 : 2138 ماهیانه

جمعیت

0 2018 12 0.04 0.02 : 0.04 سالیانه میلیون

درخواست پناهندگی

0 2019 08 10 0 : 25 ماهیانه افراد

سن بازنشستگی زنان

64.00 2018 12 64 63 : 64 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

64.00 2018 12 64 64 : 64 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 12459 3223 : 12459 سه ماهه KBps

صادرات

0 2018 12 918147 297343 : 947946 سه ماهه هزار CHF

موازنه تجاری

369742.00 2018 12 447807 244857 : 448273 سه ماهه هزار CHF

نرخ مالیات درآمد شخصی

24.00 2018 02 24 17.01 : 24 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

7.70 2019 12 7.7 7.6 : 8 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

12.50 2018 12 12.5 12.5 : 12.5 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.10 2019 09 0.3 -1.4 : 6.53 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0 2017 12 1.5 -10.9 : 10.41 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

1.90 2017 12 2.3 1.9 : 3.2 سالیانه ٪

واردات

0 2018 12 470340 149525 : 983320 سه ماهه هزار CHF
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 0.99 1 1 1.01 0.99 1.02
تولید ناخالص داخلی 6.21 6.41 6.41 6.41 6.35 6.41 USD - میلیارد
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
موازنه تجاری 369742.00 357140 357140 357140 357140 353166 هزار CHF
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24 ٪
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 ٪
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 ٪
نرخ تورم 0.10 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7 ٪
نرخ بیکاری 1.90 2 2 2 1.8 2 ٪