کالایاب
لائوس لائوس
لائوس
لائوس
لائوس با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق لائوس کشوری است در جنوب شرقی آسیا. پایتخت آن وین‌تیان است. لائوس یک جمهوری سوسیالیستی تک‌حزبی است.

LAK/USD

0.00012
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 8625.00
 • بالاترین قیمت روز : 8625.00
 • پایین ترین قیمت روز : 8625.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 8625.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / لائوس

 • نرخ فعلی : 264,619 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 264,619
 • پایین ترین قیمت روز : 263,646
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 973
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 264,004
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۲:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 263,793
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 826

طلای 22 عیار / لائوس

 • نرخ فعلی : 328,653 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 328,653
 • پایین ترین قیمت روز : 327,444
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,209
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 327,889
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۲:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 327,627
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,026

طلای 24 عیار / لائوس

 • نرخ فعلی : 358,559 (LAK)
 • بالاترین قیمت روز : 358,559
 • پایین ترین قیمت روز : 357,240
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,319
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 357,726
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۲:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 357,440
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,119

شاخص سهام

 • نرخ فعلی : 804.88
 • بالاترین قیمت روز : 804.88
 • پایین ترین قیمت روز : 804.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 804.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

بازارهای ارزی لائوس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / کیپ لائوس 8760 8650 8650 8760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
EUR/LAK Ask 9479.4 9440.7 9440.7 9479.4 20.70 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۵۱
LAK/GBP Ask 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LAK/USD Ask 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی لائوس + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 14064 3410 : 16792 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 141 136 : 167 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 0 2018 12 -7811 -9207 : -89.4 سالیانه LAK Billion
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 2018 12 50.03 33.61 : 81.7 سالیانه ٪
بودجه دولت -4.60 2018 12 -5.6 -8.9 : -2.8 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2018 12 8561 770 : 9762 سالیانه USD - میلیون
بازار سهام 804.88 2019 05 800 760 : 1694 روزانه
پول 8625.00 2019 05 8612 7350 : 10142 روزانه
تولید ناخالص داخلی از معادن 0 2018 12 10579 9379 : 11052 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0 2018 12 17750 15137 : 18195 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 0 2018 12 116422 81610 : 123903 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397.40 2017 12 6073 1708 : 6397 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 0 2018 12 8046 4264 : 9808 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730.40 2017 12 1643 402 : 1730 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 0 2018 12 45926 32768 : 49385 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی از ساخت 0 2018 12 9368 7331 : 9817 سالیانه LAK Billion
تورم مواد غذایی 1.27 2019 03 1.25 -2.11 : 12.4 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 0 2018 12 7331 6063 : 7630 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی 16.85 2017 12 15.81 0.6 : 16.85 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 0 2018 12 1715 1148 : 1818 سالیانه LAK Billion
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 0 2018 12 12930 5497 : 13890 سالیانه LAK Billion
جمعیت 6.86 2017 12 6.76 2.12 : 6.86 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 2018 12 -6.9 -26.9 : 1.96 سالیانه ٪
حساب جاری -261.51 2018 12 -606 -668 : 169 سه ماهه USD - میلیون
درآمد گردشگری 0 2018 12 648 6.3 : 786 سالیانه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2018 12 22616 275 : 23944 سالیانه LAK Billion
ذخایر طلا 0.90 2019 03 0.9 0.3 : 8.9 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 873.17 2018 12 948 212 : 1180 سه ماهه USD - میلیون
رتبه رقابتی 0 2018 12 110 81 : 112 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 135 77 : 168 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.59 2017 12 339 8 : 913 سه ماهه USD - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 3666 256 : 4031 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 29 19 : 33 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 48.56 3.9 : 49.27 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 1.96 0 : 2.11 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.19 2019 03 105 86.48 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 1438.12 2018 12 1294 11.5 : 1438 سه ماهه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 12 74678 245 : 80950 سالیانه LAK Billion
عرضه پول M0 0 2018 12 8823 48.5 : 9200 سالیانه LAK Billion
موازنه تجاری -209.47 2018 12 -359 -735 : 41.5 سه ماهه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2013 12 22.7 19.7 : 251 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 2018 12 6.9 4 : 9.9 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 2018 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 2018 12 24 24 : 28 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 24.00 2018 12 24 24 : 35 سالیانه ٪
نرخ تورم 1.66 2019 03 1.57 -2.26 : 167 ماهیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 2018 12 6 4.5 : 6 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 2018 12 5.5 4.5 : 5.5 سالیانه ٪
نرخ بهره 4.00 2019 04 4 4 : 35 روزانه ٪
نرخ بیکاری 0.70 2017 12 0.7 0.6 : 2.6 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 11.50 2018 12 11.5 9.5 : 11.5 سالیانه ٪
واردات 1647.59 2018 12 1653 124 : 1653 سه ماهه USD - میلیون
ورود توریست 0 2018 12 3868838 102946 : 4684429 سالیانه
هزینه های مالی 0 2018 12 30426 364 : 31003 سالیانه LAK Billion
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.34 56.7 56.7 57 56.7 57 ٪
بودجه دولت -4.60 -4.7 -4.7 -4.8 -4.7 -4.8 ٪
بازار سهام 804.88 765 755 745 775 726
پول 8625.00 8616 8616 8616 8616 8616
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397.40 6948 6948 7244 6948 7244 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730.40 1936 1936 2059 1936 2059 USD
تورم مواد غذایی 1.27 1.1 1.4 1.4 0.9 1.5 ٪
تولید ناخالص داخلی 16.85 20.2 20.2 20.5 20.2 20.5 USD - میلیارد
جمعیت 6.86 7.07 6.96 7.06 7.07 7.06 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -9.3 -9.3 -10.1 -9.3 -10.1 ٪
حساب جاری -261.51 -516 -526 -526 -331 -549 USD - میلیون
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 تن
ذخایر ارزی 873.17 968 956 956 917 941 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.59 538 546 546 519 560 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.19 108 107 107 107 110 نقاط شاخص
صادرات 1438.12 1150 1160 1160 1139 1248 USD - میلیون
موازنه تجاری -209.47 -424 -437 -437 -413 -362 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 6.6 6.6 6.5 6.6 6.5 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24 ٪
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24 ٪
نرخ تورم 1.66 1.9 2.1 2 1.7 2 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 ٪
نرخ بهره 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 ٪
نرخ بیکاری 0.70 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 ٪
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 ٪
واردات 1647.59 1574 1596 1596 1552 1610 USD - میلیون