جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2264
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:37:10
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.16%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KYD/CAD Ask 1.606 - 1.6058 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/KYD Ask 0.6221 - 0.6221 0.6226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
EUR/KYD Ask 0.9276 - 0.9276 0.9283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/KYD Ask 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
KYD/EUR Ask 1.0334 - 1.0327 1.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.57 - 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.77 - 9.77 9.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.65 - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.21 - 9.21 9.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
3.483.480.023.55تولید ناخالص داخلی3.73.73.7USD - میلیاردسالیانه
27.928.221.1730.19درجه حرارتcelsiusماهیانه
67.41251.6414بارشmmماهیانه
0000نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
0000نرخ مالیات شرکت%سالیانه
14.516.37.524.5بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
5.34.3-8.15.3بودجه دولت5.35.35.3%سالیانه
49902.1499024990249902تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
44.4-6.96.5نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه2.82.82.9%سه ماهه
23989250101463925255آدرس های IP268222714327400IPسه ماهه
7581712213457581سرعت اینترنت770077007740KBpsسه ماهه
418.4386168418ورود توریست400400400هزارسالیانه
2542478.9976واردات255255260KYD - میلیونسه ماهه
27.742.50.254صادرات242424KYD - میلیونسالیانه
-32.1-25.6-38.8-16.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-997.2-758-1070-410حساب جاری-1000-1000-1000KYD - میلیونسالیانه
-848.3-810-934-8.4موازنه تجاری-865-865-865KYD - میلیونسالیانه
4.83.2-3.611.4نرخ تورم3.84.34.2%سه ماهه
4.14.8-32.197.67تورم مواد غذایی32.82.6%سه ماهه
105.210496.6105صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده107110110نقاط شاخصسه ماهه
4.94.22.67.5نرخ بیکاری5.35.25.2%سالیانه
208517858952413افراد بیکار220922152250سالیانه
0.060.060.010.06جمعیتمیلیونسالیانه
40856404111937040856افراد شاغل421534231342500سالیانه