جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کیمن (به انگلیسی: Cayman Islands) بخشی از مستعمرات فرادریایی بریتانیا است که در دریای کارائیب قرار دارد. جزایر کیمن در ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده‌است.

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 06:20:57
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAD/KYD Ask 0.6281 0.6283 0.6275 0.631 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
KYD/CAD Ask 1.5918 1.5915 1.5845 1.5932 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۹
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2121 - 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۲۰
EUR/KYD Ask 0.9203 - 0.9203 0.9203 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷
GBP/KYD Ask 1.0539 - 1.0539 1.0539 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۲۷

صندوق های سرمایه گذاری جزایر کِیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.79 - 4.79 4.79 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.44 - 10.44 10.44 0.03 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.87 - 4.87 4.87 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.83 - 9.83 9.83 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Prosperity Cub Fund A 519.03 - 519.03 519.03 5.71 1.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۵

شاخص‌های اقتصادی جزایر کِیمن + پیش بینی

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 25010 14639 : 25255 سه ماهه IP
افراد شاغل 40856.00 2017 12 40411 19370 : 40856 سالیانه
افراد بیکار 2085.00 2017 12 1785 895 : 2413 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت 5.30 2017 12 4.3 -8.1 : 5.3 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.50 2017 12 16.3 7.5 : 24.5 سالیانه ٪
پول 0.83 2019 02 0.82 0.82 : 0.86 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 2011 12 49902 49902 : 49902 سالیانه USD
تورم مواد غذایی 4.20 2018 09 4.1 -32.19 : 7.67 سه ماهه ٪
جمعیت 0.06 2017 12 0.06 0.01 : 0.06 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.10 2017 12 -25.6 -38.8 : -16.6 سالیانه ٪
حساب جاری -997.20 2017 12 -758 -1070 : -410 سالیانه KYD - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 7122 1345 : 7581 سه ماهه KBps
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00 2018 09 105 96.6 : 105 سه ماهه نقاط شاخص
صادرات 27.70 2017 12 42.5 0.2 : 54 سالیانه KYD - میلیون
موازنه تجاری -848.30 2017 12 -810 -934 : -8.4 سالیانه KYD - میلیون
نرخ مالیات شرکت 0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 4.90 2017 12 4.2 2.6 : 7.5 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 2018 03 4.4 -6.9 : 6.5 سه ماهه ٪
نرخ تورم 3.50 2018 09 4.8 -3.6 : 11.4 سه ماهه ٪
ورود توریست 0 2017 12 386 168 : 418 سالیانه هزار
واردات 254.00 2018 06 247 8.9 : 976 سه ماهه KYD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 40856.00 42313 42500 42500 42153 43258
افراد بیکار 2085.00 2215 2250 2220 2209 2220
بودجه دولت 5.30 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.50 13.9 13.9 13.9 13.9 14.2 ٪
پول 0.83 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49902.10 49902 49902 49902 49902 49902 USD
تورم مواد غذایی 4.20 2.8 2.6 2.5 3 3.1 ٪
جمعیت 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -32.10 -23.22 -21.77 -23.22 -18.51 -21.77 ٪
حساب جاری -997.20 -1000 -1000 -1000 -1000 -790 KYD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00 110 110 108 107 110 نقاط شاخص
صادرات 27.70 24 24 24 24 28 KYD - میلیون
موازنه تجاری -848.30 -865 -865 -865 -865 -860 KYD - میلیون
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ بیکاری 4.90 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 ٪
نرخ تورم 3.50 4.3 4.2 2.5 3.8 2.4 ٪
واردات 254.00 255 260 260 255 265 KYD - میلیون