شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کومورو کومورو
کومورو

کومورو

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

KMF/USD

0.0022
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:51:25
0 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.35%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کومورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک کامرون 449.25 - 442.9 449.28 0.13 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۴۵
KMF/GBP Ask 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۶
KMF/USD Ask 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۵۱
GBP/KMF Ask 573.0848 - 573.0848 573.0848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶

شاخص‌های اقتصادی کومورو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 1711 130 : 2878 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 164 152 : 164 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.10 2018 12 0.4 -3.8 : 4.6 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

31.20 2018 12 28.7 28.7 : 78.1 سالیانه ٪

پول

447.12 2019 11 447 353 : 472 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2513.70 2018 12 2501 2210 : 2580 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

1.20 2018 12 1.07 0.18 : 1.2 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

1362.60 2018 12 1356 1198 : 1506 سالیانه USD

جمعیت

0 2018 12 0.81 0.19 : 0.83 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 06 4344 20 : 4344 ماهیانه KMF - میلیون

حساب جاری

0 2018 12 -10004 -23013 : -1099 سالیانه KMF - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.00 2018 12 -4.2 -30.44 : 3.63 سالیانه ٪

رتبه فساد مالی

0 2018 12 148 123 : 154 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 802 73.94 : 1148 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 27 21 : 28 سالیانه امتیاز

صادرات

0 2018 12 16749 2190 : 17515 سالیانه KMF - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 06 136097 31764 : 138528 ماهیانه KMF - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 06 87263 20082 : 92781 ماهیانه KMF - میلیون

موازنه تجاری

-101294.00 2018 12 -89830 -101294 : -16776 سالیانه KMF - میلیون

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.80 2018 12 2.7 -5.4 : 8.53 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.70 2018 12 -1.6 -3.4 : 11.7 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

نرخ بهره

1.13 2019 05 1.13 1.13 : 8.5 روزانه ٪

نرخ بیکاری

3.70 2018 12 3.7 3.7 : 4.7 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

1.75 2018 12 1.75 1.75 : 11.42 سالیانه ٪

ورود توریست

0 2017 12 26000 11396 : 29400 سالیانه فرد

واردات

0 2018 12 106579 22241 : 118809 سالیانه KMF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.4 -3.2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 32 32 32 30 32 ٪
پول 447.12 446 448 450 444 455
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2513.70 2590 2590 2590 2540 2590 USD
تولید ناخالص داخلی 1.20 0.9 0.9 0.9 1.2 0.9 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1362.60 1378 1378 1378 1370 1378 USD
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.6 -5.6 -5.6 -5.7 -5.6 ٪
موازنه تجاری -101294.00 -107621 -107621 -107621 -100768 -107621 KMF - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 ٪
نرخ تورم 1.70 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ بهره 1.13 1.13 1.1 1 1.13 1 ٪
نرخ بیکاری 3.70 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 ٪
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.72 1.62 1.75 1.62 ٪