شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا کنیا
کنیا

کنیا

کنیا به صورت رسمی جمهوری کنیا (به سواحلی: Jamhuri ya Kenya) کشوری است در شرق آفریقا. پایتخت آن نایروبی است و مومباسا، کیسومو و ناکورو شهرهای مهم آن محسوب می‌شوند. کشور کنیا به هشت استان تقسیم شده که هر کدام توسط یک استاندار اداره می‌شود. هر استان به ۷۱ منطقه، هر منطقه به ۲۶۲ بخش و هر بخش به ۱۰۸۸ ناحیه تقسیم شده‌اند. دولت بر کار استانداری‌ها نظارت می‌کند. جمعیت این کشور بر پایهٔ اطلاعات سال ۲۰۱۶ حدود ۴۸٫۵ میلیون نفر است. هفتاد و سه درصد مردم کنیا مسیحی، نوزده درصد بومیسم و شش درصد مسلمان هستند. زبان‌های رسمی آنان سواحلی و انگلیسی است. امور سیاسی کنیا در چارچوب نظام سیاسی ریاستی قرار دارد که رئیس‌جمهور هم رهبر کشور و هم رهبر دولت است. قوهٔ مجریه در اختیار دولت است. قوهٔ قانون‌گذاری میان دولت و مجلس ملی کنیا تقسیم شده‌است. قوهٔ قضائیه مستقل از مجریه و قانون‌گذاری است. پس از مستقل شدن، کنیا ثبات سیاسی خود را در برابر تغییرات سیاسی بحران‌های کشورهای همسایه حفظ کرده‌است. با روی کار آمدن دموکراسی، کنیایی‌ها از آزادی بیشتری برخوردار شدند.

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:27:12
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 2652.95
 • بالاترین قیمت روز : 2652.95
 • پایین ترین قیمت روز : 2652.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2652.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 101.85
 • بالاترین قیمت روز : 101.85
 • پایین ترین قیمت روز : 101.85
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 101.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 11.75
 • بالاترین قیمت روز : 11.75
 • پایین ترین قیمت روز : 11.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 11.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 2,652.95
 • بالاترین قیمت روز : 2,652.95
 • پایین ترین قیمت روز : 2,652.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آبان
 • نرخ روز گذشته : 2,652.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KES/ZAR Ask 0.1427 - 0.1427 0.1427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
HKD/KES Ask 13.0406 - 13.0398 13.0408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
EUR/KES Ask 112.82 - 112.8 112.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
GBP/KES Ask 131.736 - 131.655 131.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
HUF/KES Ask 0.3371 - 0.337 0.3371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳

شاخص های بورس کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2652.95 - 2652.95 2652.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Nairobi All Share 155.98 - 155.98 155.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
FTSE NSE Kenya 15 206.82 - 206.09 207.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱
FTSE NSE Kenya 25 214.05 - 213.8 217.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 28.75 - 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
East African Breweries 201 - 201 201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Standard Chartered Bank 200 - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Barclays Bank Kenya 11.85 - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Bamburi Cement 89.75 - 89.75 89.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱

بازار اوراق قرضه کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 2Y 10.318 - 10.318 10.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۳۲
Kenya 3Y 10.639 - 10.639 10.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۳۲
Kenya 4Y 10.803 - 10.803 10.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۳۲
Kenya 7Y 11.231 - 11.231 11.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۳۲
Kenya 8Y 11.443 - 11.443 11.443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۳۲

شاخص‌های اقتصادی کنیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 1148803 21502 : 2368112 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 61 56 : 129 سالیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

11.75 2019 11 11.75 0.34 : 17.35 روزانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2019 05 -552791 -711424 : 34232 ماهیانه KES - میلیون

بودجه دولت

-6.70 2018 12 -7.8 -8.2 : 0.81 سالیانه ٪

بدهی های دولت

0 2019 06 5608 724 : 5809 ماهیانه KES - میلیارد

بازار سهام

2652.95 2019 11 2636 1005 : 6161 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

57.00 2018 12 57.1 38.2 : 78.3 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 08 3160 362 : 3160 ماهیانه KES - میلیارد

پول

101.85 2019 11 102 60.35 : 107 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2014 12 10 10 : 14.8 سالیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

70120.00 2019 06 64250 24862 : 74790 سه ماهه میلیون - KES

تولید ناخالص داخلی از ساخت

124418.00 2019 06 122225 82195 : 124418 سه ماهه KES - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

35777.00 2019 06 32435 15489 : 35777 سه ماهه KES - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

295458.00 2019 06 339058 142195 : 339058 سه ماهه میلیون - KES

تولید ناخالص داخلی از معادن

12085.00 2019 06 13186 4195 : 13186 سه ماهه KES - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3076.84 2018 12 2961 2073 : 3077 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

1202.10 2018 12 1157 480 : 1202 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1280181.00 2019 06 1292534 109627 : 1292534 سه ماهه KES - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

31026.00 2019 06 25683 18128 : 31026 سه ماهه KES - میلیون

تولید ناخالص داخلی

87.91 2018 12 78.76 0.79 : 87.91 سالیانه USD - میلیارد

تورم مواد غذایی

8.70 2019 10 6.3 -1.15 : 26.2 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

0.49 2019 09 1.35 -2.76 : 6.77 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

88340.00 2019 06 80763 47476 : 95613 سه ماهه KES - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2018 06 1044017 93720 : 1050524 ماهیانه KES - میلیون

تولید الکتریسیته

0 2019 09 968 442 : 996 ماهیانه گیگاوات ساعت

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

898016.90 2018 12 852608 637 : 976086 سالیانه KES - میلیون

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

55424.00 2019 06 46583 31113 : 55424 سه ماهه KES - میلیون

تولید سیمان

0 2019 08 499945 154781 : 591612 ماهیانه تن

تولید خودرو

0 2019 07 558 159 : 1139 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2019 08 32441 3071 : 32441 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2018 12 24674 390 : 30065 ماهیانه KSH - میلیون

جمعیت

47.80 2018 12 46.6 8.11 : 47.8 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 08 224487 25154 : 295317 ماهیانه هزار تومان

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.20 2018 12 -5.9 -12.2 : 2.2 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 07 -3788 -5930 : 160 ماهیانه USD - میلیون

حداقل دستمزد

13572.00 2019 05 13572 1700 : 13572 سالیانه KES / ماه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

60500.00 2018 12 62300 60500 : 62300 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

17500.00 2018 12 19100 16400 : 19100 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2019 07 1675 11.89 : 1675 ماهیانه KES - میلیارد

درآمد قابل تصرف شخص

0 2018 12 7353 1357 : 8031 سالیانه KES - میلیارد

ذخایر طلا

0 2019 03 0 0 : 0.02 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 07 13187 853 : 13369 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 143 52 : 154 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 93 88 : 106 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 75.5 68 : 100 سالیانه نقاط شاخص

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2018 12 131886 871 : 164708 سالیانه KES - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 14958 209 : 14958 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 28 19 : 28 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.67 3.61 : 54.14 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 6.17 2.56 : 6.66 سالیانه

شاخص PMI تولید

53.20 2019 10 54.1 34.4 : 57.7 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

202.12 2019 10 202 99 : 206 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 08 50220 9007 : 59405 ماهیانه میلیون - KES

عرضه پول M3

0 2019 08 3509435 244755 : 3509435 ماهیانه KES - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 08 2893 231 : 2893 ماهیانه KES - میلیارد

عرضه پول M1

0 2019 08 1511 71.5 : 1520 ماهیانه KES - میلیارد

قیمت گازوئیل

1.05 2019 09 1.08 0.4 : 1.59 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

120.75 2019 09 121 100 : 121 سه ماهه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 07 -6418 -8332 : 2284 ماهیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

-83197.00 2019 08 -103370 -119463 : -2175 ماهیانه میلیون - KES

مخارج نظامی

0 2018 12 1015 28.1 : 1493 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.25 2019 06 1.57 -5.43 : 3.84 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2019 12 16 16 : 16 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪

نرخ وام بانکی

12.39 2019 07 12.47 9 : 32.28 ماهیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 10 -0.11 -1.2 : 3.5 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.60 2019 06 5.6 0.2 : 11.6 سه ماهه ٪

نرخ بهره بین بانکی

2.28 2019 07 2.98 0.4 : 68.3 ماهیانه ٪

نرخ تورم

4.95 2019 10 3.83 3.18 : 31.5 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

8.30 2018 12 7.7 2.43 : 18.4 سالیانه ٪

نرخ بهره

9.00 2019 09 9 0.83 : 84.67 روزانه ٪

نرخ بیکاری

9.30 2018 12 11.5 9.3 : 12.2 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

واردات

0 2019 08 153590 13453 : 168020 ماهیانه میلیون - KES

ورود توریست

0 2019 08 158949 36970 : 159804 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2019 07 2390 13.83 : 2390 ماهیانه KES - میلیارد

هزینه زندگی خانواده

48500.00 2018 12 47500 46600 : 48500 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 21400 20900 : 22400 سالیانه

هزینه های دولت

677726.60 2018 12 670758 998 : 677727 سالیانه KES - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.75 11.96 12.16 12.37 11.75 12.81
بودجه دولت -6.70 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -4.8 ٪
بازار سهام 2652.95 2603 2584 2564 2623 2525
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 64 64 64 62 64 ٪
پول 101.85 104 104 104 103 105
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70120.00 67655 73906 74047 79053 83638 میلیون - KES
تولید ناخالص داخلی از ساخت 124418.00 128703 131137 131385 115380 122072 KES - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35777.00 34154 37709 37781 31410 33232 KES - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 295458.00 357028 311413 312004 208902 221019 میلیون - KES
تولید ناخالص داخلی از معادن 12085.00 13885 12738 12762 13241 14009 KES - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3076.84 3240 3240 3240 3120 3240 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1202.10 1280 1280 1280 1250 1280 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1280181.00 1361038 1349311 1351871 1255944 1328789 KES - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31026.00 27044 32701 32763 28393 30040 KES - میلیون
تولید ناخالص داخلی 87.91 91 91 91 89 91 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 8.70 6.7 6.5 6.6 6.9 6.7 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 0.49 2.3 2.5 3 -0.3 2.8 ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88340.00 85043 93110 93287 101063 106925 KES - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 898016.90 945612 946510 948306 949204 1004258 KES - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55424.00 49052 58417 58528 50610 53546 KES - میلیون
جمعیت 47.80 48.56 48.56 48.56 48.18 48.56 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1 -4.9 ٪
حداقل دستمزد 13572.00 15000 15000 15000 14300 15000 KES / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
شاخص PMI تولید 53.20 54 52.2 53 53.2 53.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 202.12 209 215 212 206 217 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.05 0.97 0.95 0.92 1 0.86 USD / لیتر
قیمت تولید 120.75 124 122 124 124 127 نقاط شاخص
موازنه تجاری -83197.00 -83000 -83000 -93900 -92500 -85500 میلیون - KES
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.25 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 ٪
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ وام بانکی 12.39 11.97 11.97 11.47 12.47 11.47 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 ٪
نرخ بهره بین بانکی 2.28 2.48 2.48 1.98 2.98 1.98 ٪
نرخ تورم 4.95 5.1 5.3 5.4 6.4 5.3 ٪
نرخ بهره سپرده 8.30 7.8 7.8 7.3 8.3 7.3 ٪
نرخ بهره 9.00 8.5 8.5 8 9 8 ٪
نرخ بیکاری 9.30 9 9 9 9.1 9 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10 ٪
هزینه زندگی خانواده 48500.00 47505 47519 47519 47492 44000
هزینه های دولت 677726.60 713646 714324 715679 716357 757906 KES - میلیون