ایتالیا ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا
ایتالیا کشوری در جنوب قاره اروپا است که پایتخت آن شهر رم می‌باشد. این کشور از شبه‌جزیره ایتالیا و دو جزیره سیسیل و ساردِنی در دریای مدیترانه تشکیل شده‌است. امروزه ایتالیا کشوری توسعه‌یافته‌است و جزو گروه هشت به‌شمار می‌آید. واحد پول این کشور یورو و زبان رسمی آن ایتالیایی است. جمعیت ایتالیا ۶۰ میلیون و ششصد هزار نفر است و ۹۱٫۶ درصد مردم آن مسیحی هستند. ایتالیا پنجمین کشور پرجمعیت اروپا و بیست و سومین کشور پرجمعیت دنیا است. ایتالیا آب‌وهوای معتدل فصلی دارد و آب‌وهوای مناطق ساحلی آن با شرایط هوایی کوهستان‌های داخلی تفاوت زیادی دارد. دو کشور مستقل بسیار کوچک به نام‌های واتیکان و سان مارینو در درون خاک ایتالیا قرار دارند و یک تکه از خاک ایتالیا نیز بیرون از خاک اصلی این کشور و در سوئیس قرار دارد که کامپیونه دیتالیا نامیده می‌شود. رم، پایتخت ایتالیا، به عنوان پایتخت امپراتوری روم و اقامتگاه پاپ، برای سده‌های پیاپی از مراکز سیاسی و مذهبی تمدن غرب بود. پس از فروپاشی امپراتوری روم، منطقه ایتالیا به مناطق و شهرهای خودگردان بسیاری تقسیم شده‌بود (ازجمله جمهوری ونیز و دولت کلیسا) ولی واحدهای مختلف سیاسی در منطقه ایتالیا در سال ۱۸۶۱ متحد شده و کشور کنونی ایتالیا را به‌وجود آوردند.

یورو / دلار

 • نرخ فعلی : 1.175
 • بالاترین قیمت روز : 1.1755
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1749
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1.175
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

FTSE MIB TR EUR

 • نرخ فعلی : 42612.21
 • بالاترین قیمت روز : 42612.21
 • پایین ترین قیمت روز : 42612.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 42612.21
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۳:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 42,612.21
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

FTSE MIB

 • نرخ فعلی : 21536.74
 • بالاترین قیمت روز : 21651.5
 • پایین ترین قیمت روز : 21388.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 21,536.74
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

FTSE Italia All Share

 • نرخ فعلی : 23816.6
 • بالاترین قیمت روز : 23916.72
 • پایین ترین قیمت روز : 23776.37
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 23,816.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB TR EUR 42612.21 - 42612.21 42612.21 293.55 0.69% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE MIB 21536.74 - 21388.38 21651.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE Italia All Share 23816.6 - 23776.37 23916.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE IT Mid Cap 41844.41 - 41769.48 42016.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE IT Small Cap 21796.39 - 21780.25 21902.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Acotel 3.17 - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Agatos 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Conafi Prestito 0.268 - 0.268 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Biancamano 0.261 - 0.261 0.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Zucchi 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲

بازار اوراق قرضه ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 10Y 2.839 - 2.839 2.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Italy 2Y 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Italy 3Y 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Italy 4Y 1.533 - 1.533 1.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Italy 6Y 2.154 - 2.154 2.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arca Strategia Globale Crescita P 6.239 - 6.239 6.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Arca RR Diversified Bond 11.346 - 11.346 11.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 159.99 - 159.99 159.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 10.279 - 10.279 10.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.747 - 10.747 10.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 50.64 - 50.64 50.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Amundi Index Solutions MSCI World DR 61.98 - 61.98 61.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 64.68 - 64.68 64.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 50.89 - 50.89 50.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 46.25 - 46.25 46.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲

شاخص‌های اقتصادی ایتالیا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصواحدسیکل
2015 12 6.699.9-1.2226.12درجه حرارتcelsiusماهیانه
2015 12 11.3241.2610.25190بارشmmماهیانه
2018 12 9.4910.499.4910.49نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
2018 12 30303045.9نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
2018 12 39.4940.4939.4945.9نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
2018 12 22222022نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2018 12 43434351نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 24242453.2نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2018 07 -0.61.4-6.617.5تغییرات سالیانه خرده فروشی%ماهیانه
2018 07 -0.1-0.1-2.62.2تغییرات ماهیانه خرده فروشی%ماهیانه
2018 03 7.68.26.813.5پس انداز های شخصی%سه ماهه
2016 12 61.1461.4733.6764.57بدهی خانوار به درآمد%سالیانه
2017 12 40.941.28.244بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی%سه ماهه
2018 08 2.0220.972.47قیمت گازوئیلUSD / لیترماهیانه
2018 03 292224292932198081292932درآمد قابل تصرف شخصEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 242524.6242337173085248872هزینه های مصرف کنندهEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 99589.0298873099589تسهیلات اعتباری خریدارEUR - میلیونماهیانه
2018 08 115.211682.4121ضریب اطمینان مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2018 07 1.921.911.896.48نرخ وام بانکی%ماهیانه
2018 03 98.798.898.7121شاخص مسکننقاط شاخصسه ماهه
2016 12 72.372.972.374.2نرخ مالکیت مسکن%سالیانه
2018 05 03.2-24.313.7میزان ساخت و ساز%ماهیانه
2017 12 48.949.346.656مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2018 06 78678.7786246099682373هزینه های دولتEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 36.1138.022.6102درآمدهای دولتEUR - میلیاردماهیانه
2017 12 131.813290.5132بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2018 06 2323281.6232736813202327368بدهی های دولتEUR - میلیونماهیانه
2018 06 -6.11-19.87-43.3923.76ارزش بودجه دولتEUR - میلیاردماهیانه
2017 12 -2.3-2.5-7.3-1.5بودجه دولت%سالیانه
2018 06 42.2257.91.78109هزینه های مالیEUR - میلیاردماهیانه
2018 03 5605560551513510درخواست پناهندگیافرادماهیانه
2018 06 74445723705286593541تشکیل سرمایه ثابت ناخالصEUR - میلیونسه ماهه
2017 12 35220.08346553114238612تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2017 12 34877.83343181086838237تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2018 06 0.20.3-2.86نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%سه ماهه
2018 06 271930271346224998272080تولید ناخالص داخلی از خدماتEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 69300691216175979020تولید ناخالص داخلی از ساختEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 16278162411583824472تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 7057715864947940تولید ناخالص داخلی از کشاورزیEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 402976.4402293294839425735تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 1.21.4-7.210.3نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
2017 12 1934.8185940.392391تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2018 08 -29.8-37.2-61.680.4شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEWماهیانه
2018 07 221021357503033تولید فولادهزار تنماهیانه
2018 08 52.65442.357.7شاخص PMI خدماتنقاط شاخصماهیانه
2018 05 119.61024.16140میزان سفارشات جدیدنقاط شاخصماهیانه
2018 07 2.812.2-26.147.2استخراج معدن%ماهیانه
2018 07 -1.22.1-26.919.4تولید صنعتی%ماهیانه
2018 08 50.151.54859شاخص PMI تولیدماهیانه
2017 03 1331551813117319549153218750460آدرس های IPIPسه ماهه
2017 03 9210.65866924549211سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
2018 07 -1.80.3-14.813.5تولیدات صنعتی (ماهانه)%ماهیانه
2018 07 -1.31.4-2617.5تولید صنعتی%ماهیانه
2018 05 3.6-0.6-12.314.3سفارشات کارخانه%ماهیانه
2018 03 24277229312111329587تولید الکتریسیتهگیگاوات ساعتماهیانه
2017 12 46504487آسانی کسب و کارسالیانه
2017 12 54602972رتبه فساد مالیسالیانه
2017 12 504729.955شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2018 08 51.75348.859پی ام آی مرکبماهیانه
2018 12 43444249رتبه رقابتیسالیانه
2018 12 4.544.54.34.54شاخص رقابتیامتیازسالیانه
2018 06 157.5-500-48335283تغییرات موجودی انبارEUR - میلیونسه ماهه
2018 08 9155115239353296310337ثبت خودروماهیانه
2018 06 7877.564.981استفاده از ظرفیت%سه ماهه
2018 08 104.810771.5122اطمینان کسب و کارنقاط شاخصماهیانه
2018 03 294532429554543ورشکستگیبانک اطلاعات شرکتهاسه ماهه
2018 06 4147.57377011285435درآمد گردشگریEUR - میلیونماهیانه
2016 12 2.752.361.983.71شاخص تروریسمسالیانه
2018 06 100.710283.4106رابطه مبادلهنقاط شاخصماهیانه
2018 03 154.3318196.92203حوالهEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 37099.6637191528638526وارداتEUR - میلیونماهیانه
2018 06 2451.8245224522452ذخایر طلاتنسه ماهه
2018 06 -43432077-1078714203سرمایه گذاری مستقیم خارجیEUR - میلیونماهیانه
2018 03 217779421317045248992177794بدهی خارجیEUR - میلیونسه ماهه
2018 06 42170.9740568594642284صادراتEUR - میلیونماهیانه
2017 12 2.82.6-3.72.9حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2018 06 5134.72362-1063319333حساب جاریEUR - میلیونماهیانه
2018 05 939423120تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
2018 06 -948.92286-2754117095گردش سرمایهEUR - میلیونماهیانه
2018 06 50713366-63897903موازنه تجاریEUR - میلیونماهیانه
2018 07 152687115584271326351558427عرضه پول M3EUR - میلیونماهیانه
2018 06 154867715295251326351548677عرضه پول M2EUR - میلیونماهیانه
2018 06 11725341151837655641172534عرضه پول M1EUR - میلیونماهیانه
2018 06 703465732275383189914848وام به بخش خصوصیEUR - میلیونماهیانه
2018 08 0004.75نرخ بهره%روزانه
2018 08 -0.32-0.32-0.3320.51نرخ بهره بین بانکی%ماهیانه
2018 08 124722.312499939777147910ذخایر ارزیEUR - میلیونماهیانه
2018 07 963122.8963349146808967658ترازنامه بانک مرکزیEUR - میلیونماهیانه
2018 06 3744279.07376390713937734247045ترازنامه بانکEUR - میلیونماهیانه
2018 07 3.22.9-7.69.2تغییر قیمت تولید کننده%ماهیانه
2018 07 103.110361.7107قیمت تولیدنقاط شاخصماهیانه
2018 08 0.50.3-2.43.5نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
2018 08 1.71.5-0.625.64نرخ تورم%ماهیانه
2018 06 107.110646.5111قیمت وارداتنقاط شاخصماهیانه
2018 08 101.910267.5104قیمت مصرف کننده هماهنگ شدهنقاط شاخصماهیانه
2018 06 109.0210863.97109ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلینقاط شاخصسه ماهه
2018 08 2.42.4-1.186.26تورم مواد غذایی%ماهیانه
2018 06 107.81086108قیمت صادراتنقاط شاخصماهیانه
2018 08 0.90.70.23.06اندازه اصل تورم%ماهیانه
2018 08 10310269.1103قیمت مصرف کننده اصلینقاط شاخصماهیانه
2018 08 103.21033.6103صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2018 07 30.831.819.643.3نرخ بیکاری جوانان%ماهیانه
2018 07 113.51132.2114دستمزد در تولیدنقاط شاخصماهیانه
2017 12 2434243111652434دستمزدEUR / ماهسالیانه
2018 07 220.315.8رشد دستمزد%ماهیانه
2018 07 10.410.85.813.1نرخ بیکاری%ماهیانه
2018 07 2705.01281814133347افراد بیکارهزارماهیانه
2018 12 65.5865.585965.58سن بازنشستگی زنانسالیانه
2018 12 66.5866.585966.58سن بازنشستگی مردانسالیانه
2018 12 60.4860.5950.0360.8جمعیتمیلیونسالیانه
2018 03 35331.72353981960935826قسمت مدت زمان اشتغالصدها نفرسه ماهه
2018 03 6.76.42.68نرخ بیکاری بلند مدت%سه ماهه
2018 06 10710544.5108هزینه های کارنقاط شاخصسه ماهه
2018 07 65.76661.766نرخ مشارکت نیروی کار%ماهیانه
2018 03 141063.95142514132977148487استخدام تمام وقتصدها نفرسه ماهه
2018 07 58.758.755.358.9نرخ اشتغال%ماهیانه
2018 06 0.50.2-0.91.1تغییر اشتغال%سه ماهه
2018 07 23291.8233202212223361افراد شاغلهزارماهیانه
104.910524.5108بهره ورینقاط شاخصسه ماهه