شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند

بازارهای ارزی مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/AUSD Ask 0.2027 0.2025 0.2019 0.2069 0.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱:۰۲

شاخص‌های اقتصادی مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری