کالایاب
جزیره مان جزیره مان
جزیره مان
جزیره مان
جزیرهٔ مَن (به مانکس: Ellan Vannin or Mannin)، جزیره‌ای با جمعیت حدود ۸۵٬۰۰۰ نفر واقع در دریای ایرلند است. رئیس دولت این کشور ملکه یا پادشاه بریتانیا است، ولی رسماً جزو بریتانیا نیست. جزیرهٔ من یکی از جزایر نیمه‌خودمختار در دریای ایرلند است که ازلحاظ جغرافیایی بین بریتانیا و ایرلند واقع شده‌است. این جزیره دارای پارلمان و دولت محلی مستقل است، اما از بسیاری جهات، از جمله سیاست خارجی وابسته به دولت بریتانیاست و مردم آن در انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌های سراسری بریتانیا شرکت می‌کنند.

شاخص‌های اقتصادی جزیره مان + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 33213 11821 : 33371 سه ماهه IP
تولید ناخالص داخلی سرانه 84046.14 2015 12 87612 17029 : 87612 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 6.79 2015 12 7.43 0.91 : 7.43 سالیانه USD - میلیارد
درجه حرارت 0 2013 08 16.46 -0.14 : 17.82 ماهیانه celsius
سرعت اینترنت 0 2017 03 11002 1827 : 12714 سه ماهه KBps
نرخ مالیات شرکت 0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 2018 12 20 20 : 20 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 2018 12 20 18 : 20 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه 84046.14 84503 84503 84601 84503 84601 USD
تولید ناخالص داخلی 6.79 7.1 7.1 7.3 7.1 7.3 USD - میلیارد
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 ٪