کالایاب
جزیره مان جزیره مان
جزیره مان
جزیره مان
جزیرهٔ مَن (به مانکس: Ellan Vannin or Mannin)، جزیره‌ای با جمعیت حدود ۸۵٬۰۰۰ نفر واقع در دریای ایرلند است. رئیس دولت این کشور ملکه یا پادشاه بریتانیا است، ولی رسماً جزو بریتانیا نیست. جزیرهٔ من یکی از جزایر نیمه‌خودمختار در دریای ایرلند است که ازلحاظ جغرافیایی بین بریتانیا و ایرلند واقع شده‌است. این جزیره دارای پارلمان و دولت محلی مستقل است، اما از بسیاری جهات، از جمله سیاست خارجی وابسته به دولت بریتانیاست و مردم آن در انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌های سراسری بریتانیا شرکت می‌کنند.

شاخص‌های اقتصادی جزیره مان + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 33213 11821 : 33371 سه ماهه IP
تولید ناخالص داخلی سرانه 87381.80 2016 12 81413 18460 : 87382 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 6.59 2016 12 6.79 0.91 : 7.43 سالیانه USD - میلیارد
درجه حرارت 0 2013 08 16.46 -0.14 : 17.82 ماهیانه celsius
سرعت اینترنت 0 2017 03 11002 1827 : 12714 سه ماهه KBps
نرخ مالیات شرکت 0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 2018 12 20 18 : 20 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه 87381.80 90000 91500 91500 90000 91500 USD
تولید ناخالص داخلی 6.59 7.1 7.3 7.3 7.1 7.3 USD - میلیارد
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 ٪