هندوراس هندوراس
هندوراس
هندوراس
جمهوری هُندوراس (به اسپانیایی: República de Honduras) کشوری است در شمال آمریکای مرکزی. پایتخت آن تگوسیگالپا است. جمعیت این کشور ۸٫۳ میلیون نفر و ۹۰ درصد مردم آن از تبار مستیزو (آمیخته اسپانیایی و سرخ‌پوست) هستند. واحد پول این کشور لِمپیرا و زبان رسمی آن اسپانیایی است. چند فرهنگ قدیمی مهم سرخ‌پوستان از جمله تمدن مایا در هندوراس حضور داشتند. این منطقه در سده شانزدهم از سوی اسپانیایی‌ها تصرف شد و در سال ۱۸۲۱ از اسپانیا استقلال یافت و از آن زمان نوع حکومت آن جمهوری است. هندوراس به خاطر مواد معدنی و میوه‌های گرمسیری خود و به تازگی نیز به خاطر صادرات پوشاک به بازارهای جهانی معروفیت دارد.

HNL/USD

0.0404
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:29:09
0 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

HNL/USD

 • 4,000 ریال
 • نرخ فعلی : 0.0404
 • بالاترین قیمت روز : 0.0405
 • پایین ترین قیمت روز : 0.0403
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.0404
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / هندوراس

 • 2,725,000 ریال
 • نرخ فعلی : 678 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 680
 • پایین ترین قیمت روز : 677
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 678
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / هندوراس

 • 3,385,000 ریال
 • نرخ فعلی : 842 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 845
 • پایین ترین قیمت روز : 841
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 842
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / هندوراس

 • 3,694,000 ریال
 • نرخ فعلی : 919 (HNL)
 • بالاترین قیمت روز : 922
 • پایین ترین قیمت روز : 917
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 919
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی هندوراس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/HNL Ask 30.668 - 30.668 30.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
HNL/USD Ask 0.0404 - 0.0403 0.0405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۲۹
دلار / لمپیرا هندوراس 24.52 - 24.52 24.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۹
HNL/GBP Ask 0.0326 - 0.0325 0.0327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
EUR/HNL Ask 27.235 - 27.235 27.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱

شاخص‌های اقتصادی هندوراس + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
891.3294458.7950وارداتUSD - میلیونماهیانه
282.4836544.9500صادراتUSD - میلیونماهیانه
-608.84-579-60940.1موازنه تجاریUSD - میلیونماهیانه
26.7924.9219.9828.31درجه حرارت25.0925.3celsiusماهیانه
15151215نرخ مالیات بر فروش1515%سالیانه
25252525نرخ مالیات درآمد شخصی2525%سالیانه
25252540.25نرخ مالیات شرکت2525%سالیانه
246397.3624320034241246397اعتبار بخش خصوصیHNL - میلیونماهیانه
1.021.010.351.25قیمت گازوئیلUSD / لیترماهیانه
397643933029964113520هزینه های مصرف کنندهHNL - میلیونسه ماهه
68907006602624617هزینه های دولتHNL - میلیونسه ماهه
44.4238.4523.0768.06بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی4243%سالیانه
-2.7-2.6-7.9-0.33بودجه دولت%سالیانه
190302.1181505103349190302تولید ناخالص ملیHNL - میلیونسالیانه
124535.910689827487124536تشکیل سرمایه ثابت ناخالص134051138743HNL - میلیونسالیانه
4541.8440731724542تولید ناخالص داخلی سرانه PPP46004750USDسالیانه
2210.59214510862211تولید ناخالص داخلی سرانه25002580USDسالیانه
10.9-0.62.7نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%سه ماهه
135713429591357تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهیHNL - میلیونسه ماهه
2076204916032076تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومیHNL - میلیونسه ماهه
2643261722652673تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومیHNL - میلیونسه ماهه
1019877113تولید ناخالص داخلی از معادنHNL - میلیونسه ماهه
1019310270814210270تولید ناخالص داخلی از ساختHNL - میلیونسه ماهه
1554151611821604تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازHNL - میلیونسه ماهه
7741752552917741تولید ناخالص داخلی از کشاورزیHNL - میلیونسه ماهه
531935267738963157919تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتHNL - میلیونسه ماهه
3.93.1-2.46.6نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
22.9821.640.3422.98تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
3.13.9-8.415.6شاخص اقتصادی مقدم%ماهیانه
13421013431121654134311آدرس های IPIPسه ماهه
3156.4432246583224سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
121115101141آسانی کسب و کار109117سالیانه
13512371140رتبه فساد مالی135135سالیانه
29301731شاخص فساد مالی2929امتیازسالیانه
10110382111رتبه رقابتی101101سالیانه
52.4651.273.752.46شاخص رقابتی54.9655.46امتیازسالیانه
4272.14531-35564804تغییرات موجودی انبارHNL - میلیونسالیانه
1.561.140.083.69شاخص تروریسم1.71.8سالیانه
389.143811.9456حوالهUSD - میلیونماهیانه
0.690.690.670.69ذخایر طلاتنسه ماهه
301.6318-195922سرمایه گذاری مستقیم خارجیUSD - میلیونسه ماهه
8638.3858327048674بدهی خارجی88008840USD - میلیونماهیانه
-1.7-2.7-15.3-1.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-3.3-3.5%سالیانه
-92.6142-767268حساب جاریUSD - میلیونسه ماهه
188406-4801188گردش سرمایه270180USD - میلیونسه ماهه
324212.5132618453194326184عرضه پول M3HNL - میلیونماهیانه
239918.8924083038690240830عرضه پول M2HNL - میلیونماهیانه
61363.86630821162567067عرضه پول M1HNL - میلیونماهیانه
24076.0423939429128601عرضه پول M0HNL - میلیونماهیانه
5.55.53.59نرخ بهره%روزانه
4375.2439218524651ذخایر ارزیUSD - میلیونماهیانه
8.38.67.7821.28نرخ بهره سپرده%سالیانه
0.560.03-0.65.15نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
4.74.42.140.2نرخ تورم%ماهیانه
3.443.41-5.1821.65تورم مواد غذایی%ماهیانه
320.931928.1321صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
6.77.4312.1نرخ بیکاری%سالیانه
8.878.7228.87جمعیت9.19.2میلیونسالیانه