کالایاب
گینه گینه
گینه
گینه
گینه با نام رسمی جمهوری گینه کشوری است در شمال غربی آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۰ میلیون نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. زبان‌های بومی رایج آن عبارتند از فولانی، مالینکه و سوسو. این کشور در دوم اکتبر ۱۹۵۸ از فرانسه مستقل شده‌است. واحد پول گینه فرانک گینه است. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستند. ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.کشور گینه پیش از این گینه فرانسه و گاه گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی بازشناخته شود. گینه بیسائو، سنگال و مالی از شمال، اقیانوس اطلس از سوی باختر سیرالئون و لیبریا از جنوب و ساحل عاج و مالی از سوی خاور، این کشور را احاطه کرده‌اند. رودخانه نیجر، رودخانه گامبیا، و رودخانه سنگال، همگی از بلندی‌های گینه سرچشمه می‌گیرند.شهرهای اصلی گینه عبارتند از کوناکری، کانکان، نزرکوره، کیندیا، لابه، گوئکدو، مامو و بوکه.

GNT/USD

0.0644
قیمت روز
0 (1.26%)
تغییر روزانه
۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 02:55:03
0 (28.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (79.91%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی گینه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNT/USD Ask 0.0644 0.0643 0.0629 0.0644 0.00 1.26% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۵۵
دلار / فرانک گینه 9270 - 9195 9360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۱:۱۵
EUR/GNF Ask 10167.3 - 10146.3 10167.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۵۴
GNF/GBP Ask 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GNF/USD Ask 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گینه + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 02 642 101 : 648 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 153 152 : 179 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 1378 647 : 2783 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 0 2019 03 6.9 -4.7 : 15.2 ماهیانه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -4.40 2018 12 -2.2 -13.9 : 0.5 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66 2017 12 26.5 17.7 : 113 سالیانه ٪
پول 9170.00 2019 07 9175 1268 : 9396 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 943.40 2017 12 780 539 : 857 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338.00 2018 12 2214 1339 : 2338 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 10.99 2018 12 9.92 1.92 : 10.99 سالیانه USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 0 2019 03 11.6 8.77 : 14.4 ماهیانه ٪
جمعیت 12.72 2017 12 12.4 3.58 : 12.72 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 2017 12 -32.12 -33.9 : 5.51 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 06 -75.9 -675 : 198 سه ماهه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 148 138 : 173 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 123 123 : 147 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2053 104 : 2053 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 557.90 2019 02 558 102 : 672 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 27 16 : 28 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.72 0 : 4.22 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 42.9 2.79 : 43.23 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 0 2019 03 1025 104 : 1035 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 06 863 121 : 1471 سه ماهه USD - میلیون
عرضه پول M1 0 2019 03 26132 590 : 26146 ماهیانه GNF - میلیارد
قیمت مصرف کننده اصلی 0 2019 03 654 373 : 654 ماهیانه ٪
موازنه تجاری -426.33 2018 06 -189 -524 : 196 سه ماهه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 199 59.9 : 213 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 2018 12 8.2 -0.3 : 8.2 سالیانه ٪
نرخ تورم 9.70 2019 03 9.7 0.5 : 42.6 ماهیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2019 12 18 18 : 20 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 03 0.9 -3.2 : 8.9 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 2018 12 40 40 : 40 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 2018 12 35 35 : 35 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 3.84 2016 12 6.69 3.84 : 23 سالیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ بهره 12.50 2019 05 12.5 9 : 22.25 روزانه ٪
نرخ بیکاری 4.50 2017 12 4.5 4.5 : 4.6 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 23.00 2019 12 23 23 : 23 سالیانه ٪
واردات 0 2018 06 1053 322 : 1398 سه ماهه USD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.40 -4.7 -2.5 -2.5 -4.7 -2.5 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66 33 28 28 33 28 ٪
پول 9170.00 9154 9154 9154 9154 9154
تولید ناخالص داخلی سرانه 943.40 928 928 974 439 974 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338.00 2500 2620 2620 2500 2620 USD
تولید ناخالص داخلی 10.99 11.4 10.7 10.7 11.4 10.7 USD - میلیارد
جمعیت 12.72 13.04 13.36 13.36 13.2 13.36 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 -23 -20 -20 -23 -20 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 557.90 615 608 608 613 669
موازنه تجاری -426.33 -103 -103 -103 -110 -179 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.2 6.4 6.4 6.2 6.4 ٪
نرخ تورم 9.70 9.2 9 8.5 9.3 8.8 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ بهره سپرده 3.84 3.84 3.84 3.34 3.84 3.34 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12 12.5 12 ٪
نرخ بیکاری 4.50 4 4 4 4.5 4 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23 ٪