شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گینه گینه
گینه

گینه

گینه با نام رسمی جمهوری گینه کشوری است در شمال غربی آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۰ میلیون نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. زبان‌های بومی رایج آن عبارتند از فولانی، مالینکه و سوسو. این کشور در دوم اکتبر ۱۹۵۸ از فرانسه مستقل شده‌است. واحد پول گینه فرانک گینه است. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستند. ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.کشور گینه پیش از این گینه فرانسه و گاه گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی بازشناخته شود. گینه بیسائو، سنگال و مالی از شمال، اقیانوس اطلس از سوی باختر سیرالئون و لیبریا از جنوب و ساحل عاج و مالی از سوی خاور، این کشور را احاطه کرده‌اند. رودخانه نیجر، رودخانه گامبیا، و رودخانه سنگال، همگی از بلندی‌های گینه سرچشمه می‌گیرند.شهرهای اصلی گینه عبارتند از کوناکری، کانکان، نزرکوره، کیندیا، لابه، گوئکدو، مامو و بوکه.

GNT/USD

0.0429
قیمت روز
0 (2.63%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:56:04
0 (15.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (50.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (48.62%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی گینه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNT/USD Ask 0.0429 0.0427 0.0417 0.043 0.00 2.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۵۶
EUR/GNF Ask 10739.84 10741.78 10333.91 10747.6 7.76 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۵۴
دلار / فرانک گینه 9700 - 9330 9700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۵
GNF/GBP Ask 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GNF/USD Ask 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گینه + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 690 101 : 709 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 152 152 : 179 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1378 647 : 2783 سه ماهه IP

اندازه اصل تورم

0 2019 09 7 -4.7 : 15.2 ماهیانه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-4.40 2018 12 -2.2 -13.9 : 0.5 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

18.00 2018 12 16.4 16.4 : 113 سالیانه ٪

پول

9336.00 2019 11 9336 4329 : 9451 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2338.00 2018 12 2214 1339 : 2338 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

943.40 2018 12 893 513 : 943 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

10.99 2018 12 9.92 1.92 : 10.99 سالیانه USD - میلیارد

تورم مواد غذایی

0 2019 09 11.5 8.77 : 14.4 ماهیانه ٪

جمعیت

12.41 2018 12 12.07 3.49 : 12.41 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.90 2018 12 5.51 -33.9 : 5.51 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2018 06 -75.9 -675 : 198 سه ماهه USD - میلیون

ذخایر ارزی

0 2019 08 1090 411 : 1137 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 148 138 : 173 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 126 122 : 147 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2053 104 : 2053 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 27 16 : 28 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

567.50 2019 09 568 102 : 672 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.23 2.79 : 46.13 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 0.72 0 : 4.22 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 09 1077 104 : 1089 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2018 06 863 121 : 1471 سه ماهه USD - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 08 28046 590 : 28046 ماهیانه GNF - میلیارد

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2019 09 670 373 : 677 ماهیانه ٪

موازنه تجاری

-426.33 2018 06 -189 -524 : 196 سه ماهه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 199 59.9 : 213 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.80 2018 12 8.2 -0.3 : 8.2 سالیانه ٪

نرخ تورم

9.40 2019 09 9.4 0.5 : 42.6 ماهیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 18 : 20 سالیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 0.4 -3.2 : 8.9 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2018 12 40 40 : 40 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

35.00 2018 12 35 35 : 35 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

3.84 2016 12 6.69 3.84 : 23 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ بهره

12.50 2019 10 12.5 9 : 22.25 روزانه ٪

نرخ بیکاری

3.60 2018 12 3.6 3.6 : 4.5 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

23.00 2019 12 23 23 : 23 سالیانه ٪

واردات

0 2018 06 1053 322 : 1398 سه ماهه USD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.40 -2.5 -2.5 -2.5 -4.7 -2.5 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 24 24 24 22 24 ٪
پول 9336.00 9177 9199 9221 9155 9265
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338.00 2620 2620 2620 2500 2620 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 943.40 970 970 970 955 970 USD
تولید ناخالص داخلی 10.99 10.7 10.7 10.7 11.4 10.7 USD - میلیارد
جمعیت 12.41 12.6 12.6 12.6 12.51 12.6 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -10 -10 -10 -8 -10 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 567.50 609 610 616 615 666
موازنه تجاری -426.33 -103 -103 -103 -103 -179 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.1 6.1 6.1 5.9 6.1 ٪
نرخ تورم 9.40 9.1 8.5 8.6 9.2 8.3 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ بهره سپرده 3.84 3.84 3.84 3.34 3.84 3.34 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره 12.50 12.5 12 12 12.5 11.5 ٪
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23 ٪