جبل‌الطارق جبل‌الطارق
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

یورو / دلار

 • نرخ فعلی : 1.1367
 • بالاترین قیمت روز : 1.1369
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1352
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.1355
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۹:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1.1353
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0014

طلای 18 عیار / جبل‌الطارق

 • نرخ فعلی : 22
 • بالاترین قیمت روز : 22
 • پایین ترین قیمت روز : 22
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / جبل‌الطارق

 • نرخ فعلی : 27
 • بالاترین قیمت روز : 27
 • پایین ترین قیمت روز : 27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / جبل‌الطارق

 • نرخ فعلی : 30
 • بالاترین قیمت روز : 30
 • پایین ترین قیمت روز : 30
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 30
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

صندوق های سرمایه گذاری جبل‌الطارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.174 - 2.174 2.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.905 - 1.905 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.708 - 1.708 1.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.519 - 1.519 1.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.331 - 1.331 1.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲

شاخص‌های اقتصادی جبل‌الطارق + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص