کالایاب
غنا غنا
غنا
غنا
غَنا با نام رسمی جمهوری غنا کشوری در غرب قاره آفریقا است. آکرا پایتخت این کشور است. واحد پول این کشور سِدی غنا نام دارد. زبان رسمی غنا انگلیسی است و ۶۷ درصد از مردم به آن تکلم می‌کنند. جمعیت غنا ۲۷ میلیون نفر است و مردم غنا از اقوام چندی تشکیل شده‌اند. در حدود نیمی از غنایی‌ها از قوم آکان، حدود ۱۷ درصد از قوم داگبانی، ۱۴ درصد افه و بقیه از چند قوم دیگر هستند. ۹۸ درصد از مردم غنا سیاه‌پوست هستند. بیشتر مردم غنا مسیحی و حدود ۱۷ درصد نیز مسلمان هستند. غنا در ششم مارس ۱۹۵۷ از بریتانیا مستقل شد. در آن تاریخ، دو مستعمره بریتانیا یعنی «ساحل طلا» و توگولند که یک سال پیش از آن با هم ادغام شده بودند کشوری به نام غنا را تشکیل دادند. در یکم ژوئیه ۱۹۶۰ نظام جمهوری در غنا رسمیت یافت.

سدی غنا / دلار

0.2
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:15:22
0 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.24%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی غنا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS Ask 5.7938 - 5.7938 5.7938 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۵
GHS/EUR Ask 0.1711 - 0.1711 0.1711 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۵
GHS/GBP Ask 0.1467 0.1466 0.1466 0.1467 0.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۵
GHS/ZAR Ask 2.7995 2.7974 2.7974 2.7995 0.03 1.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۵
ZAR/GHS Ask 0.3542 0.3544 0.3542 0.3544 0.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۵

شاخص‌های اقتصادی غنا + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 02 331 94.76 : 332 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 120 60 : 120 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 191869 14376 : 362730 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت -687.58 2018 09 577 -2764 : 2060 ماهیانه GHS - میلیون
بودجه دولت -4.50 2017 12 -8.7 -24.2 : -0.4 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 2017 12 73.4 26.2 : 112 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2018 09 18146 2310 : 18276 سه ماهه USD - میلیون
بازار سهام 2409.35 2019 03 2402 940 : 3489 روزانه
پی ام آی مرکب 51.30 2019 02 51.6 49.2 : 56.5 ماهیانه
پول 5.02 2019 03 5.05 0.9 : 5.6 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7209.81 2018 09 6268 5322 : 8354 سه ماهه GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3587.37 2018 09 3264 1016 : 3587 سه ماهه GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4736.59 2018 09 4491 1801 : 4737 سه ماهه GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 185.15 2018 09 185 148 : 273 سه ماهه GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 6829.13 2018 09 6357 497 : 6829 سه ماهه GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4227.60 2017 12 3983 1920 : 4228 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1813.80 2017 12 1709 702 : 1814 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38006.30 2018 09 37333 4269 : 130410 سه ماهه GHS - میلیون
تولید نفت خام 0 2018 11 174 1.4 : 174 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی 47.33 2017 12 42.8 1.22 : 47.81 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14095.43 2018 09 14673 8690 : 14673 سه ماهه GHS - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 0 2018 12 66236 4630 : 67322 ماهیانه GHS - میلیون
ترازنامه بانک 0 2018 09 104339 1924 : 104831 ماهیانه GHS - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 5.40 2019 02 3.4 2 : 48.56 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33744.92 2017 12 34381 3562 : 34381 سالیانه GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1936.45 2018 09 2198 1472 : 3653 سه ماهه GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 0 2018 09 1260 862 : 1397 سه ماهه GHS - میلیون
تورم مواد غذایی 8.10 2019 02 8 5 : 9.7 ماهیانه ٪
جمعیت 28.80 2017 12 28.21 6.65 : 28.8 سالیانه میلیون
حساب جاری 0 2018 09 -571 -2184 : 328 سه ماهه USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 2017 12 -6.7 -11.9 : 0.1 سالیانه ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00 2018 12 698 472 : 870 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2018 12 2110 1440 : 2110 سالیانه
درآمدهای دولت 0 2018 09 4532 1037 : 5146 ماهیانه GHS - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 03 8.7 8.7 : 8.74 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 0 2018 12 6854 300 : 8290 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 81 50 : 81 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 104 102 : 119 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 3360 252 : 3368 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 02 373 98.06 : 374 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 40 33 : 48 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 49.9 3.44 : 51.33 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.33 0 : 1.38 سالیانه
شاخص اقتصادی مقدم 0 2018 11 6.8 -5.1 : 13.4 ماهیانه ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 231.30 2019 02 229 9.81 : 231 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 12 1300 142 : 1434 ماهیانه USD - میلیون
قیمت گازوئیل 0.92 2019 02 0.99 0.2 : 1.11 ماهیانه USD / لیتر
قیمت تولید 612.90 2019 02 601 136 : 613 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 09 874 -622 : 2878 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری -30.09 2018 12 193 -733 : 414 ماهیانه USD - میلیون
مخارج خانوار 0 2017 12 23 8.8 : 36.6 سالیانه
مخارج نظامی 0 2017 12 162 9.37 : 272 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 2018 12 25 25 : 32.5 سالیانه ٪
نرخ وام بانکی 34.50 2018 05 35.5 21.24 : 42.84 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.40 2018 09 5.4 -1.6 : 25 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 12.00 2019 12 12 12 : 15 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 2018 09 1.3 -2.2 : 7.4 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 2.40 2017 12 2.3 2.2 : 10.4 سالیانه ٪
نرخ بهره 16.00 2019 02 16 12.5 : 27.5 روزانه ٪
نرخ تورم 9.20 2019 02 9 0.4 : 63.1 ماهیانه ٪
نرخ تورم 1.00 2019 02 1 -3.34 : 10.87 ماهیانه ٪
واردات 0 2018 12 1106 65.23 : 1707 ماهیانه USD - میلیون
هزینه های مالی 0 2018 09 4240 836 : 8421 ماهیانه GHS - میلیون
هزینه زندگی خانواده 1720.00 2018 12 1600 1600 : 1720 سالیانه
هزینه زندگی انفرادی 900.00 2018 12 860 860 : 900 سالیانه
هزینه های دولت 7678.78 2017 12 11971 7679 : 16823 سالیانه GHS - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -687.58 -744 -744 -1024 -744 -777 GHS - میلیون
بودجه دولت -4.50 -5 -5 -5 -5 -5.5 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 68 68 68 68 65 ٪
بازار سهام 2409.35 2396 2375 2354 2418 2313
پی ام آی مرکب 51.30 53.6 53.9 54 51 53
پول 5.02 5.65 5.72 5.8 5.57 5.95
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7209.81 6490 7441 7736 7945 8169 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3587.37 3496 3817 3849 3568 4065 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4736.59 4650 4888 5082 4772 5367 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 185.15 191 191 199 194 210 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 6829.13 6809 7266 7328 6151 7738 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4227.60 4120 4570 4120 4120 4250 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1813.80 1998 1998 1998 1998 2086 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38006.30 38658 39223 40781 38139 43064 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی 47.33 56 56 56 56 60 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14095.43 15194 14546 15124 14712 15971 GHS - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 5.40 5.6 4.8 3.4 6.8 2.5 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33744.92 34943 34825 36208 34926 38236 GHS - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1936.45 2276 1998 2078 2438 2194 GHS - میلیون
تورم مواد غذایی 8.10 7 6.9 6.8 7.2 6.8 ٪
جمعیت 28.80 30 30 29.39 30 29.98 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00 800 800 800 800 700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2000 2000 2200
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 231.30 239 239 242 233 259 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.92 0.87 0.85 0.83 0.9 0.83 USD / لیتر
قیمت تولید 612.90 622 623 620 619 635 نقاط شاخص
موازنه تجاری -30.09 159 161 -1184 163 -1209 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ وام بانکی 34.50 34.5 33 33 34.5 33 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.40 7.1 6.4 7.3 7 5.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.5 1.6 1.8 1.5 1.5 ٪
نرخ بیکاری 2.40 2 2 2 2 2 ٪
نرخ بهره 16.00 15 15 14.75 16 13 ٪
نرخ تورم 9.20 8.5 8.3 7.9 8.8 7 ٪
نرخ تورم 1.00 0.84 0.95 0.8 1.15 0.7 ٪
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1800 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 660 660 680
هزینه های دولت 7678.78 8224 8170 8239 8216 8701 GHS - میلیون