کالایاب
گرانادا گرانادا
گرانادا
گرانادا
گرنادا کشوری جزیره‌ای است در شرق دریای کارائیب.پایتخت آن سینت‌جورجس است.

شاخص‌های اقتصادی گرانادا + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 15387 5400 : 15957 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 142 68 : 147 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 8957.59 2017 12 8676 2946 : 8958 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13593.88 2017 12 13167 6990 : 13594 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 1.12 2017 12 1.06 0.07 : 1.12 سالیانه USD - میلیارد
رتبه فساد مالی 0 2018 12 52 46 : 79 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 5207 1399 : 5700 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 52 34 : 56 سالیانه امتیاز
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2018 12 15 10 : 15 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 1.45 2017 12 1.54 1.45 : 7.5 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه 8957.59 9400 9400 9900 9400 9900 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13593.88 13792 13792 13836 13095 13836 USD
تولید ناخالص داخلی 1.12 1.2 1.2 1.25 1.2 1.25 USD - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 1.45 1.2 1.2 1 1.2 1 ٪