کالایاب
گابون گابون
گابون
گابون
گابن با نام رسمی جمهوری گابُن (به فرانسوی: République gabonaise) کشوری است واقع در غرب آفریقای مرکزی، که در کنار خلیج گینه و در سواحل شرقی اقیانوس اطلس قرار گرفته‌است و با کشورهای جمهوری کنگو، کامرون و گینه استوایی همسایه است. شهر «لیبرویل» پایتخت گابن است و از دیگر مراکز پرجمعیت آن می‌توان به بندر «جنتیل» و «فرانسویل» اشاره کرد. زبان رسمی مردم گابن فرانسوی می‌باشد، زبان‌های بومی و قبیله‌ای نیز در این کشور رایج است. در سال ۲۰۰۶، جمعیت گابن ۱٬۴۵۴٬۸۶۷ نفر بوده‌است که از این لحاظ در رتبهٔ صد و چهل و ششمین کشور جهان جای می‌گیرد. مساحت این کشور برابر ۲۶۷٬۷۴۵ کیلومتر مربع است که از این بابت هفتاد و ششمین کشور جهان به‌شمار می‌آید. پایتخت این کشور، شهر لیبرویل، با ۴۲۰ هزار نفر جمعیت است. از مهم‌ترین شهرهای گابن، پورژانتی ۸۸ هزار نفر، فرانسویل ۳۰ هزار نفر، اویم ۲۳ هزار نفر و موآندا ۲۱ هزار نفر را می‌توان نام برد. واحد پول گابن فرانک سی‌اِف‌آ با واحد جز سانتیم نام دارد. هر یک فرانک سی‌اِف‌آ برابر با ۱۸ ریال است. از جمله صادرات گابن می‌توان به نفت، منگنز، الوار و اورانیم اشاره کرد. گابن از اعضای اوپک و اتحادیهٔ آفریقاست. گابن از لحاظ درآمد سرانه نخستین کشور آفریقایی سیاه و دومین کشور آفریقایی پس از لیبی است. سه چهارم مساحت گابن با جنگل پوشیده شده است. ذخایر عظیم اورانیوم این کشور سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای کشورهای اروپ... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی گابون + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 44699 2865 : 56677 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 167 151 : 169 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -0.30 2018 12 -3.6 -12.65 : 10.87 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 2017 12 64.2 20.1 : 90.1 سالیانه ٪
پول 585.00 2019 07 584 411 : 792 روزانه
تولید نفت خام 0 2019 03 200 180 : 374 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15922.20 2018 12 16145 14991 : 20940 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 17.02 2018 12 14.89 0.14 : 18.19 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 9077.00 2017 12 9553 4377 : 19493 سالیانه USD
جمعیت 0 2017 12 1.98 0.5 : 2 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 2017 12 -10.2 -19.4 : 27.3 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -273 -381 : 1715 سالیانه CFA Billion
رتبه فساد مالی 0 2018 12 117 74 : 124 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2017 12 103 99 : 112 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 1913 297 : 1961 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 162.40 2019 03 162 97.5 : 164 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 32 28 : 37 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 1.2 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2017 12 3.83 3.7 : 3.83 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.70 2019 03 142 101 : 143 ماهیانه نقاط شاخص
موازنه تجاری 1384.80 2017 12 1205 439 : 3234 سالیانه CFA Billion
مخارج نظامی 0 2018 12 267 12.6 : 267 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2018 12 0.5 -11.3 : 5.9 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 35 سالیانه ٪
نرخ تورم 4.20 2019 03 4.2 -16.92 : 46.95 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 2018 12 35 35 : 50 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 0 2017 12 18.5 16.68 : 21.56 سالیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00 2019 12 16 16 : 20.1 سالیانه ٪
نرخ بهره 3.50 2019 05 3.5 2.45 : 4.25 روزانه ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.75 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 18.50 2019 12 18.5 18.5 : 22.6 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50 2019 12 2.5 2.5 : 2.5 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -0.30 1.3 0.4 0.4 1.3 0.4 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 72 80 80 72 80 ٪
پول 585.00 589 593 598 584 607
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15922.20 15500 15900 15900 15500 15900 USD
تولید ناخالص داخلی 17.02 15.5 16.5 16.5 15.5 16.5 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 9077.00 9793 9409 9409 9793 9409 USD
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -0.9 1.5 1.5 -0.9 1.5 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 162.40 168 166 172 170 175
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.70 148 146 151 146 154 نقاط شاخص
موازنه تجاری 1384.80 2207 2946 2946 2203 2946 CFA Billion
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.4 3.6 3.6 3.4 3.6 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ تورم 4.20 6 5.7 5.5 5.3 5.3 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00 16 16 16 16 16 ٪
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 2.95 ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 1.9 1.9 2.45 1.9 1.9 ٪
نرخ تامین اجتماعی 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 ٪