میکرونزی میکرونزی
میکرونزی
میکرونزی
ایالات فدرال میکرونزی که به طور خلاصه میکرونزی خوانده می‌شود یک کشور مستقل و کشور وابسته به ایالات متحده آمریکا در باختر اقیانوس آرام است. ایالات فدرال میکرونزی از چهار ایالت پدید آمده که نام آنها از باختر به خاور یَپ، چوئوک، پُناپی، و کُسرائه است. در مجموع، ۶۰۷ آبخوست در این کشور وجود دارند که با مساحت کل ۷۰۲ مترکیلومربع (۲۷۱ مایل‌مربع) در یک پهنه ۲٬۷۰۰ کیلومتر (۱٬۷۰۰ مایل) بالاتر از استوا قرار دارند. این آبخوست‌ها در شمال خاور گینه نو، جنوب گوآم، و جزایر ماریانا، باختر نائورو و جزایر مارشال، خاور پالائو و فیلیپین، ۲٬۹۰۰ کیلومتر (۱٬۸۰۰ مایل) شمال استرالیای خاوری، و نزدیک به ۴٬۰۰۰ کیلومتر (۲٬۵۰۰ مایل) جنوب باختر آبخوست اصلی هاوایی قرار دارند. اگرچه مساحت کل ایالات فدرال میکرونزی بسیار کم است اما بیش از ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ مترکیلومربع (۱٬۰۰۰٬۰۰۰ مایل‌مربع) از پهنه اقیانوس آرام را می‌پوشاند و باعث می‌شود که این کشور چهاردهمین منطقه انحصاری اقتصادی در جهان باشد. پایتخت این کشور شهر پالیکیر در آبخوست پُناپی است. بزرگترین شهر آن ونو در تالاب چوئوک است. مرکز هر یک از چهار ایالت، از یک یا چند آبخوست اصلی مرتفع پدید آمده و همه آنها به جز کُسرائه، چندین آبخوست دور افتاده دارند. ایالات فدرال میکرونزی، خارج از میکرونزی در بخشی از جزایر کارولین گسترده شده که شامل هزاران آبخوست کوچک تقسیم شده، میان چندین کشور می‌شوند. واژه "میک... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی میکرونزی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
27.5927.8525.8228.34درجه حرارتcelsiusماهیانه
322.4624168.25705بارشmmماهیانه
5555نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
3299.5325427213413تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2863.3282322942962تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
0.340.330.110.34تولید ناخالص داخلی0.40.40.4USD - میلیاردسالیانه
160155125160آسانی کسب و کارسالیانه
0.380.560.385.33نرخ بهره سپرده0.330.330.33%سالیانه