شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nokia Oyj 3.119 - 3.098 3.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Sampo Oyj A 37.25 - 37.09 37.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
KONE Oyj 55.76 - 55.76 55.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
UPM-Kymmene 30.4 - 30.35 30.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Neste Oil Oyj 31.01 - 31.01 31.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری