فنلاند فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNA 17.09 - 17.07 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Terveystalo 8.555 - 8.525 8.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Rovio Entertainment 5.34 - 5.29 5.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Next Games 1.42 - 1.37 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Silmaasema 5.37 - 4.96 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری