کالایاب
فنلاند فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sotkamo Silver AB 0.342 - 0.342 0.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
SRV Group plc 1.63 - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
HKScan Oyj A 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Rapala VMC Oyj 3.02 - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Next Games 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری