کالایاب
فنلاند فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahlstrom-Munksjo 14.42 - 14.42 14.42 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Asiakastieto Group Oyj 26.2 - 26.2 26.2 0.30 1.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Pihlajalinna Oy 10.36 - 10.36 10.36 0.04 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Talenom Oyj 32.7 - 32.7 32.7 0.60 1.83% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Endomines AB 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری