کالایاب
فنلاند فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next Games 1.34 - 1.34 1.34 0.05 3.88% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Consti Yhtiot Oy 5.5 - 5.5 5.5 0.10 1.85% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Oreit 4.45 - 4.45 4.45 0.04 0.90% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Fondia 11.25 - 11.25 11.25 0.45 4.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Investors House 6.5 - 6.5 6.5 0.10 1.54% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری