کالایاب
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی
اِتیوپی با نام رسمی جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی (نام تاریخی حبشه) کشوری محصور در خشکی واقع در شاخ آفریقا است. این کشور با ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت دومین کشور پرجمعیت قاره آفریقا و با ۱٬۱۰۰ هزار کیلومتر مربع دهمین کشور بزرگ قاره آفریقا است. پایتخت آن آدیس آبابا است. اتیوپی از شمال با اریتره، از غرب با سودان و سودان جنوبی، از شرق و جنوب شرقی با سومالی، جیبوتی و در جنوب با کنیا همسایه است. اتیوپی از قدیم‌ترین کشورهای مستقل آفریقا و یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان است. این کشور پس از ارمنستان دومین کشوری بود که مسیحیت را دین رسمی خود اعلام کرد. همچنین این کشور برای مدت‌های مدید محل تلاقی تمدن‌های شمال آفریقا، خاورمیانه و باقی مناطق آفریقا بوده‌است. به عنوان یک خصوصیت شاخص در میان ملت‌های آفریقائی، اتیوپی هرگز مستعمره کشورهای دیگر نبوده و همیشه استقلال خود را در درگیری‌های سطح آفریقا حفظ نموده‌است. از زمان‌های قدیم، اتیوپی عضو سازمان‌های بین‌المللی بوده‌است. از جمله: در سال ۱۹۴۲ با امضای منشور ملل متحد به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. همچنین پس از تأسیس مرکز سازمان ملل در قاره آفریقا، اتیوپی به عنوان پنجاه و یکمین عضو اصلی سازمان ملل متحد پذیرفته گردید. از سوی دیگر مرکز مدیریت و یکی از بنیان‌گذاران اصلی سازمان اتحاد آفریقا که نام فعلی آن اتحادیه آفریقا است، است. در سده یکم میلادی، پادشاهی آکسوم توانست منطقه را یکپارچ... [ادامه]

ETC/USD

6.3534
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:18:06
0 (6.08%)
تغییر ۳ ماهه
2 (46.53%)
تغییر ۶ ماهه
10 (61.60%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی اتیوپی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم / دلار آمریکا 217.1493 217.2077 212.7279 218.552 1.24 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۳:۱۸
ETC/USD Ask 6.3534 6.349 6.2913 6.3773 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۳:۱۸
دلار / بیر اتیوپی 28.999 - 28.999 28.999 0.33 1.14% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۳:۰۶
ETH/EUR Ask 194.3531 192.0315 192.0315 194.3531 2.35 1.22% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۵۴
ETC/EUR Ask 5.838 5.91 5.838 5.91 0.06 1.01% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۵۴

شاخص‌های اقتصادی اتیوپی + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 04 136 100 : 184 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 161 104 : 161 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 5107 3395 : 9416 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -3.30 2017 12 -1.9 -8.9 : 6.6 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.60 2017 12 34.9 24.7 : 41.8 سالیانه ٪
پول 28.71 2019 07 28.64 2 : 28.98 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 570.30 2017 12 511 164 : 550 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1719.50 2017 12 1699 199 : 1720 سالیانه ETB - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1794.29 2018 12 1724 517 : 1794 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 600.90 2017 12 573 98.3 : 601 سالیانه ETB - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 84.36 2018 12 81.72 6.93 : 84.36 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 464.40 2017 12 404 17.7 : 464 سالیانه ETB - میلیارد
تورم مواد غذایی 14.50 2019 04 11.4 2.81 : 16.5 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات 673.90 2017 12 620 69.4 : 674 سالیانه ETB - میلیارد
جمعیت 0 2017 12 102 22.15 : 105 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 2018 12 -8.1 -12.6 : 1.5 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 12 -1029 -2536 : 159 سه ماهه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 107 59 : 138 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 120 106 : 127 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 4014 95.43 : 4014 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 35 22 : 35 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.80 2019 04 132 97.6 : 132 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 43.8 3.26 : 44.45 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 5.94 2.31 : 5.94 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.50 2019 06 142 64.2 : 144 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 12 628 266 : 985 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری -3851.70 2018 12 -3054 -3852 : -957 سه ماهه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 503 171 : 1548 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 2018 12 35 35 : 35 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2018 12 7.7 -11.1 : 13.9 سالیانه ٪
نرخ بهره 0 2019 05 7 3 : 11 روزانه ٪
نرخ تورم 1.62 2019 06 4.25 -34.65 : 12.75 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 19.10 2018 12 16.9 16.8 : 26.4 سالیانه ٪
نرخ تورم 15.40 2019 06 12.6 -4.1 : 64.2 ماهیانه ٪
واردات 0 2018 12 3682 1356 : 4436 سه ماهه USD - میلیون
هزینه زندگی خانواده 0 2018 12 7260 7020 : 7260 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.30 -3.6 -3.4 -3.4 -3.6 -3.4 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.60 37.5 38.4 38.4 37.5 38.4 ٪
پول 28.71 29 29.15 29.3 28.85 29.61
تولید ناخالص داخلی سرانه 570.30 605 625 625 605 625 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1719.50 1860 1860 1860 1860 2013 ETB - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1794.29 1902 2022 2022 1902 2022 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 600.90 650 650 650 650 703 ETB - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 84.36 94 105 105 94 105 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 464.40 502 502 502 502 544 ETB - میلیارد
تورم مواد غذایی 14.50 14 12 11.6 13.5 11 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات 673.90 729 729 729 729 789 ETB - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.5 -3.7 -3.7 -5.5 -3.7 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.80 133 139 142 129 146
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.50 140 146 148 145 152 نقاط شاخص
موازنه تجاری -3851.70 -3740 -2630 -2950 -2920 -3830 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ تورم 1.62 1.4 0.9 1.3 1.7 1.2 ٪
نرخ بیکاری 19.10 19.3 19.6 19.6 19.3 19.6 ٪
نرخ تورم 15.40 9 8.7 8.5 13 8.3 ٪