اریتره اریتره
اریتره
اریتره
اریتره کشوری است بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا. در سال ۱۹۹۳ با جدا شدن از اتیوپی مستقل شد. پایتخت آن اسمره است. اریتره کشوری بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقاست که در سال ۱۹۹۳ پس از جدایی از اتیوپی مستقل شد. این کشور بیش از ۹۰۰ کیلومتر در کرانه دریای سرخ ساحل دارد. نام اریتره از واژه‌ای یونانی به معنای «سرزمین سرخ» گرفته شده‌است. مساحت اریتره ۱۱۷٬۶۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن نزدیک به ۶ میلیون نفر است. برآورد می‌شود که حدود ۵۰ تا ۶۲٫۵ درصد از مردم اریتره مسیحی (بیشتر ارتدوکس) و ۳۶٫۵ تا ۵۰ درصد مردم این کشور مسلمان سنی هستند.تیگرینیا، عربی و انگلیسی در این کشور حالت زبان‌های رسمی را دارند. تیگرینیا زبانی است از ریشه سامی. تنگه راهبردی باب‌المندب راه تماس آبی اریتره با یمن را تشکیل می‌دهد. اریتره و اتیوپی بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ میلادی درگیر جنگ مرزی تمام‌عیار بودند که حدود ۸۰ هزار کشته برجا گذاشت.

شاخص‌های اقتصادی اریتره + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
23.726.5921.3531.69درجه حرارت27.2427.46celsiusماهیانه
34.586.740.02201بارش24.3124.51mmماهیانه
5545نرخ مالیات بر فروش55%سالیانه
20.120.520.165.2بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی2320%سالیانه
-13.8-13.9-21.1-10.3بودجه دولت%سالیانه
1411.16132610961772تولید ناخالص داخلی سرانه PPP15291534USDسالیانه
514.2482378622تولید ناخالص داخلی سرانه558587USDسالیانه
3.43.8-13.1221.25نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
3.863.440.343.86تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
235114114276آدرس های IPIPسه ماهه
1746.79107144.311747سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
189189175189آسانی کسب و کار189188سالیانه
16516493166رتبه فساد مالی165165سالیانه
20181829شاخص فساد مالی2020امتیازسالیانه
00.5303.69شاخص تروریسم00سالیانه
103710032141111وارداتUSD - میلیونسالیانه
33548511626صادراتUSD - میلیونسالیانه
0.7-0.1-39.2739.43حساب جاری به تولید ناخالص داخلی0.71%سالیانه
617-50-21741104حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
-702-518-716-160موازنه تجاریUSD - میلیونسالیانه
98.9-1.3834.7نرخ تورم%سالیانه
6.46.56.47.1نرخ بیکاری%سالیانه
5.236.541.46.54جمعیت4.454.43میلیونسالیانه