اکوادر اکوادر
اکوادر
اکوادر
اکوادور کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی است. پایتخت آن کیتو و بزرگترین شهر این کشور گوایاکیول است. جمعیت این کشور ۱۵ میلیون نفر و زبان رسمی آن اسپانیایی است. نظام سیاسی اکوادور جمهوری ریاست‌جمهوری است. این کشور از سال ۱۸۳۰ مستقل شده‌است. اکوادور پیش از این تاریخ بخشی از مستعمرات اسپانیا و جمهوری کلمبیای بزرگ بود. در شمال آن کلمبیا، در شرق و جنوب آن پرو و در غرب آن اقیانوس آرام قرار دارد. این کشور همچنین شامل جزایر گالاپاگوس در اقیانوس آرام در حدود ۹۶۵ کیلومتری غرب کشور می‌باشد. اکوادور دارای مساحتی برابر با ۲۷۲٬۰۴۵ کیلومتر مربع است. ایرانیان اکوادور یکی از گروه‌های مهاجر این کشور هستند و سابقه حضور آن‌ها در اکوادور به سال‌های قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بازمی‌گردد. و آمار رسمی از تعداد ایرانیان مقیم اکوادور وجود ندارد.

شاخص های بورس اکوادر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی اکوادر + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
-0.25-0.05-3.8414.33نرخ تورم (ماهانه)0.40.60.7%ماهیانه
105.181050.01106صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده106106107نقاط شاخصماهیانه
0.350.33-2.67108نرخ تورم0.811.2%ماهیانه
1.261.260.1114.67نرخ بهره بین بانکی1.251.251.25%روزانه
21.5121.2419.7724.34درجه حرارتcelsiusماهیانه
9.459.459.3512.15نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
12.1512.1511.3512.15نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
21.621.621.523.5نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
12121214نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
35352535نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
22221536.25نرخ مالیات شرکت%سالیانه
26738.3826427428526738اعتبار بخش خصوصی278732828628621USD - میلیونماهیانه
1117021511041305205994811170215هزینه های مصرف کننده111958831132659811315428USD-THOسه ماهه
22988.722619492622989تسهیلات اعتباری خریدار248682570626482USD - میلیونماهیانه
4041.926.949ضریب اطمینان مصرف کننده40.7440.2840.4نقاط شاخصماهیانه
277692027036133688882776920هزینه های دولت274146428157972813020USD-THOسه ماهه
1506.9316521843707درآمدهای دولت160916091609USD - میلیونماهیانه
32.527.212.285.5بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-294.49-128-18711588ارزش بودجه دولت-194-194-193USD - میلیونماهیانه
-5.9-7.5-10.943.27بودجه دولت-4.2-4.2-4.2%سالیانه
1801.4117801413819هزینه های مالی180318031803USD - میلیونماهیانه
4272750426925813245284792365تشکیل سرمایه ثابت ناخالصUSD-THOسه ماهه
10581.9410424738810901تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
5269.62519122155429تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
0.4-1-1.93.4نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.30.60.6%سه ماهه
515758520375121724520375تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی527660522979522463هزار تومانسه ماهه
125987512368746667291259875تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی125419012775131276253هزار تومانسه ماهه
107399210694218637201180118تولید ناخالص داخلی از خدمات108439310890281087954هزار تومانسه ماهه
120727111575385351461207271تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی117374412241731222966هزار تومانسه ماهه
160656915910238808061737371تولید ناخالص داخلی از معادن161329716290611627454هزار تومانسه ماهه
2074207206746310947282086730تولید ناخالص داخلی از ساخت209640721032462101172هزار تومانسه ماهه
155723015545424998681775774تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز157630615790311577474هزار تومانسه ماهه
141124514409697874311440969تولید ناخالص داخلی از کشاورزی146114314310021429591هزار تومانسه ماهه
1784870517781794913458717952383تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت180307391809858718080738USD-THOسه ماهه
0.91.6-3.410.2نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه1.41.41.3%سه ماهه
103.0698.610.96103تولید ناخالص داخلی109109109USD - میلیاردسالیانه
5050071تولید فولاد49.7849.7149.74هزار تنماهیانه
6.210.4-16.9910.4تولید صنعتی43.73.8%ماهیانه
5.56.3-34.4111شاخص اقتصادی مقدم1.61.31.5%ماهیانه
78779977212398228999895آدرس های IP819696820312822116IPسه ماهه
6150.563375166337سرعت اینترنت766782088255KBpsسه ماهه
123118114138آسانی کسب و کارسالیانه
11712039151رتبه فساد مالیسالیانه
32312035شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
868371105رتبه رقابتیسالیانه
55.8555.443.5555.85شاخص رقابتیامتیازسالیانه
114332146449-236838578608تغییرات موجودی انبار123177123148124768USD-THOسه ماهه
132813224031328اطمینان کسب و کار137013901410نقاط شاخصماهیانه
1.620.790.583.02شاخص تروریسمسالیانه
767.3715239892حواله850845855USD - میلیونسه ماهه
192120320592491174532592365واردات184000018800001986674هزار تومانماهیانه
11.811.811.7926.3ذخایر طلا11.811.811.8تنسه ماهه
205.01325-286783سرمایه گذاری مستقیم خارجی215185176USD - میلیونسه ماهه
18480421838514660622603522صادرات194000019200001829067هزار تومانماهیانه
-0.21.4-10.085.17حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-118.1264.99-14041548حساب جاری80-110-55USD - میلیونسه ماهه
514519329563تولید نفت خام514515515BBL/D/1Kماهیانه
137.24-20.42-55621524گردش سرمایهUSD - میلیونسه ماهه
-73160-220735-729014619602موازنه تجاری10000040000-157607هزار تومانماهیانه
51857.51517091179251858عرضه پول M2524405272452966USD - میلیونماهیانه
24263.3724081591724500عرضه پول M1249622536125759USD - میلیونماهیانه
15613.115477518715613وام به بخش خصوصی160191614616241USD - میلیونماهیانه
8.349.336.6772.6نرخ بهره887.75%روزانه
2484.4426937796689ذخایر ارزی327733623356USD - میلیونماهیانه
3.54.8046.81نرخ بهره سپرده3.163.162.91%سالیانه
0.80.8-5.77156تغییر قیمت تولید کننده1.41.31.3%ماهیانه
102.9910311.1105قیمت تولید105105104نقاط شاخصماهیانه
-1.1-2.09-3.620.55تورم مواد غذایی0.10.40.6%ماهیانه
437440220461دستمزد در تولید453440442USD / ماهسه ماهه
437.44427198437دستمزد455461465USD / ماهسالیانه
5.25.24.5411.86نرخ بیکاری5.65.75.6%سه ماهه
16.7816.534.4416.78جمعیتمیلیونسالیانه
38637585.7386حداقل دستمزدUSD / ماهسالیانه
65.263.26170.3نرخ مشارکت نیروی کار64.5863.764.45%سه ماهه
48.7747.6446.5457.94نرخ اشتغال504848.7%سه ماهه