کالایاب
جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن کشوری است در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن سانتو دومینگو است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و پول رایج آن پزو است. جمهوری دومینیکن با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت و ۴۸۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت، پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید. یک میلیون نفر از جمعیت جمهوری دومینیکن در پایتخت کشور زندگی می‌کنند. از سده هفتم میلادی ساکنان منطقه کنونی جمهوری دومینیکن را مردم قوم تائینوس تشکیل می‌دادند. کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ به ساحل دومینیکن رسید و این محل به محل اولین سکونتگاه دائم اروپاییان در آمریکا بدل شد. این سکونتگاه همان سانتو دومینگو، پایتخت کنونی کشور است که اولین پایتخت اسپانیا در قاره جدید نیز بود. پس از سه قرن حکومت اسپانیایی، که در خلال آن در دوره‌هایی و هائیتی نیز اداره کشور را در دست داشتند، این کشور در سال ۱۸۲۱ مستقل شد.

DOP/USD

0.0195
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:52:13
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی جمهوری دومینیکن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پزو دومنیکن 50.59 50.72 50.59 50.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۵۶
GBP/DOP Ask 67.275 - 67.275 67.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
EUR/DOP Ask 56.438 - 56.437 56.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
DOP/GBP Ask 0.0149 - 0.0149 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۲۱
DOP/USD Ask 0.0195 - 0.0194 0.0195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۵۲

شاخص‌های اقتصادی جمهوری دومینیکن + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 121.14 2019 02 121 25.47 : 125 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 99 86 : 117 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 874626 152367 : 906609 سه ماهه IP
انتظارات تورم 0 2018 12 4.16 2.4 : 11.6 ماهیانه
اطمینان کسب و کار 55.00 2018 09 56.8 47.8 : 58.8 سه ماهه نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 2.26 2019 02 2.38 0.46 : 58.13 ماهیانه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت -8553.70 2018 11 -2160 -37095 : 17660 ماهیانه DOP - میلیون
بودجه دولت -3.00 2017 12 -2.9 -6.69 : 2.69 سالیانه ٪
بدهی های دولت 40375.30 2018 11 40422 19672 : 40681 ماهیانه USD - میلیون
بدهی خارجی 21546.50 2018 11 21557 11057 : 21778 ماهیانه USD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 2017 12 47.09 16.43 : 49.12 سالیانه ٪
پول 50.58 2019 03 50.44 25.5 : 54.09 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153.08 2017 12 6918 1253 : 7153 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14600.86 2017 12 14120 5422 : 14601 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 985297.73 2018 09 1009614 348680 : 1009614 سه ماهه DOP - میلیون
تولید ناخالص داخلی 75.93 2017 12 72.34 0.65 : 75.93 سالیانه USD - میلیارد
تغییرات موجودی انبار 0 2018 09 4152 -17313 : 23669 سه ماهه DOP - میلیون
تورم مواد غذایی 0.60 2019 02 -0.4 -9.87 : 94.54 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 0 2018 09 240132 4137 : 244141 سه ماهه DOP - میلیون
جمعیت 10.17 2017 12 10.08 3.31 : 10.17 سالیانه میلیون
حواله 603.92 2018 12 504 78.5 : 1089 ماهیانه USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 2017 12 -1.4 -9.4 : 5 سالیانه ٪
حساب جاری -629.00 2018 09 -288 -1561 : 587 سه ماهه USD - میلیون
درآمدهای دولت 50027.10 2018 11 50634 1123 : 61030 ماهیانه DOP - میلیون
ذخایر طلا 0 2018 09 0.57 0.56 : 0.57 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 7049.20 2019 01 7628 165 : 8050 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 135 59 : 135 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 82 82 : 110 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 442.40 2018 09 582 124 : 1659 سه ماهه USD - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 4096 366 : 4430 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.99 2019 02 125 18.64 : 131 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 29 26 : 35 سالیانه امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم 7.20 2018 11 6.8 -4.3 : 13.3 ماهیانه ٪
شاخص رقابتی 0 2018 12 55.59 3.65 : 57.38 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.89 0 : 2.58 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.90 2019 02 129 1.62 : 130 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 09 930 283 : 1007 ماهیانه USD - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2018 09 160 98 : 160 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M3 1401115.10 2018 12 1355488 45304 : 1401115 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M2 1067323.80 2018 12 1023627 43544 : 1067324 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M1 362717.40 2018 12 334242 18120 : 362717 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M0 117083.70 2018 12 98499 7390 : 117084 ماهیانه USD - میلیون
قیمت مصرف کننده اصلی 0 2019 02 128 34.34 : 128 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه -1858.00 2018 09 527 -2140 : 3231 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری -664.20 2018 09 -871 -871 : 122 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 496.24 2017 12 480 66.91 : 496 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2019 12 18 16 : 18 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 2018 09 7.1 -3.4 : 14 سه ماهه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 2018 12 25 25 : 30 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 2018 09 3.9 -8.84 : 12.65 سه ماهه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2018 09 63.7 61.4 : 66.4 سه ماهه ٪
نرخ مالیات شرکت 27.00 2018 12 27 25 : 30 سالیانه ٪
نرخ بهره 5.50 2019 02 5.5 1 : 50 روزانه ٪
نرخ تورم 0.37 2019 02 -0.17 -3.28 : 11.54 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 7.60 2017 12 7.2 4.86 : 21.12 سالیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2018 09 60 45 : 60 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 5.60 2018 09 5.8 5.1 : 19.7 سه ماهه ٪
نرخ تورم 1.19 2019 02 0.71 -1.57 : 82.49 ماهیانه ٪
واردات 1618.10 2018 09 1801 325 : 1801 ماهیانه USD - میلیون
ورود توریست 659008.00 2018 12 485481 16835 : 667545 ماهیانه
هزینه های مالی 58580.70 2018 11 52795 918 : 85446 ماهیانه DOP - میلیون
هزینه های دولت 0 2018 09 112497 811 : 121734 سه ماهه DOP - میلیون
هزینه های مصرف کننده 0 2018 09 695780 24781 : 695780 سه ماهه DOP - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 121.14 128 130 128 126 133
اطمینان کسب و کار 55.00 62 63 62 62 63 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 2.26 2.83 2.85 2.86 2.78 2.88 ٪
ارزش بودجه دولت -8553.70 2000 -5709 1000 -1000 4000 DOP - میلیون
بودجه دولت -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -1.9 ٪
بدهی های دولت 40375.30 38930 38940 38920 38920 38940 USD - میلیون
بدهی خارجی 21546.50 20680 20700 20730 20750 20740 USD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 53 53 53 53 52 ٪
پول 50.58 50.68 50.82 50.96 50.54 51.25
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153.08 7600 7600 7600 7600 7800 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14600.86 15200 15200 15200 15200 15700 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 985297.73 1065917 1061872 1063895 1005091 1113898 DOP - میلیون
تولید ناخالص داخلی 75.93 80 80 80 80 84 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 0.60 3.48 3.33 3.4 3.5 3.5 ٪
جمعیت 10.17 10.4 10.4 10.26 10.4 10.35 میلیون
حواله 603.92 780 526 760 740 850 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 ٪
حساب جاری -629.00 50 -236 -240 420 -260 USD - میلیون
درآمدهای دولت 50027.10 54000 48954 55000 55000 60000 DOP - میلیون
ذخایر ارزی 7049.20 7237 7240 7239 7251 7240 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 442.40 565 540 530 440 800 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.99 134 135 134 130 140
شاخص اقتصادی مقدم 7.20 5.7 5.3 5.4 6 4.7 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.90 135 135 135 133 141 نقاط شاخص
عرضه پول M3 1401115.10 1365000 1375000 1365000 1360000 1375000 USD - میلیون
عرضه پول M2 1067323.80 1037000 1038000 1036000 1035000 1037000 USD - میلیون
عرضه پول M1 362717.40 345500 350000 350000 345000 360000 USD - میلیون
عرضه پول M0 117083.70 98600 98650 98800 98400 98900 USD - میلیون
گردش سرمایه -1858.00 130 -477 -450 -460 -500 USD - میلیون
موازنه تجاری -664.20 -648 -633 -605 -653 -640 USD - میلیون
مخارج نظامی 496.24 510 510 510 510 514
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 5.4 5 5.2 5.7 4.7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 4 -1.7 5.2 -0.3 4.7 ٪
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27 ٪
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.25 ٪
نرخ تورم 0.37 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 ٪
نرخ بهره سپرده 7.60 7.45 7.45 7.2 7.2 7.2 ٪
نرخ بیکاری 5.60 4.8 5.4 5.2 5 5.3 ٪
نرخ تورم 1.19 1.9 2.7 3.2 1 2.3 ٪
واردات 1618.10 1555 1540 1545 1560 1600 USD - میلیون
ورود توریست 659008.00 565000 525900 500000 530000 500000
هزینه های مالی 58580.70 52000 54662 54000 56000 56000 DOP - میلیون