شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن کشوری است در بخش شرقی جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب. پایتخت آن سانتو دومینگو است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی و پول رایج آن پزو است. جمهوری دومینیکن با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت و ۴۸۴۴۵ کیلومتر مربع مساحت، پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید. یک میلیون نفر از جمعیت جمهوری دومینیکن در پایتخت کشور زندگی می‌کنند. از سده هفتم میلادی ساکنان منطقه کنونی جمهوری دومینیکن را مردم قوم تائینوس تشکیل می‌دادند. کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ به ساحل دومینیکن رسید و این محل به محل اولین سکونتگاه دائم اروپاییان در آمریکا بدل شد. این سکونتگاه همان سانتو دومینگو، پایتخت کنونی کشور است که اولین پایتخت اسپانیا در قاره جدید نیز بود. پس از سه قرن حکومت اسپانیایی، که در خلال آن در دوره‌هایی و هائیتی نیز اداره کشور را در دست داشتند، این کشور در سال ۱۸۲۱ مستقل شد.

DOP/USD

0.0189
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:46:18
0 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.55%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی جمهوری دومینیکن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/DOP Ask 68.419 68.43 68.303 68.43 0.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
EUR/DOP Ask 58.622 58.628 58.538 58.628 0.07 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
دلار / پزو دومنیکن 52.87 - 52.87 52.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۴۵
DOP/USD Ask 0.0189 - 0.0188 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۴۶
DOP/GBP Ask 0.0147 - 0.0147 0.0147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶

شاخص‌های اقتصادی جمهوری دومینیکن + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

119.99 2019 10 119 25.47 : 125 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 102 86 : 117 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 874626 152367 : 906609 سه ماهه IP

انتظارات تورم

0 2019 10 3.37 2.4 : 11.6 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

57.40 2019 06 55.8 47.8 : 58.8 سه ماهه نقاط شاخص

اندازه اصل تورم

2.23 2019 10 2.14 0.46 : 58.13 ماهیانه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2019 08 -7371 -37095 : 108874 ماهیانه DOP - میلیون

بودجه دولت

0.35 2018 12 -3 -6.69 : 2.69 سالیانه ٪

بدهی های دولت

44034.50 2019 08 44102 19672 : 44470 ماهیانه USD - میلیون

بدهی خارجی

23431.00 2019 08 23504 11057 : 23564 ماهیانه USD - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

50.41 2018 12 49.12 16.43 : 50.41 سالیانه ٪

پول

52.75 2019 11 52.58 44.3 : 52.98 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7750.93 2018 12 7326 1254 : 7751 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

15821.20 2018 12 14953 5463 : 15821 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1123404.40 2019 06 1088916 346180 : 1128044 سه ماهه DOP - میلیون

تولید ناخالص داخلی

81.30 2018 12 75.93 0.65 : 81.3 سالیانه USD - میلیارد

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 8912 -29067 : 20950 سه ماهه DOP - میلیون

تورم مواد غذایی

7.80 2019 10 7.1 -9.87 : 94.54 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 06 267255 4137 : 314135 سه ماهه DOP - میلیون

جمعیت

10.27 2018 12 10.17 3.31 : 10.27 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 09 628 78.5 : 1089 ماهیانه USD - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.40 2018 12 -0.2 -9.4 : 5 سالیانه ٪

حساب جاری

-383.70 2019 06 329 -1561 : 587 سه ماهه USD - میلیون

درآمدهای دولت

0 2019 08 56636 1123 : 133801 ماهیانه DOP - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 06 0.57 0.56 : 0.57 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

7590.80 2019 09 7900 165 : 8712 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 135 59 : 135 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 82 78 : 110 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

712.80 2019 06 646 124 : 1659 سه ماهه USD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 4096 366 : 4430 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

129.67 2019 10 129 18.64 : 131 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 29 26 : 35 سالیانه امتیاز

شاخص اقتصادی مقدم

5.10 2019 09 4.8 -5.1 : 13.5 ماهیانه ٪

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.38 3.65 : 58.31 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.38 0 : 2.58 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

133.61 2019 10 133 1.62 : 134 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 06 1031 283 : 1031 ماهیانه USD - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 03 178 97.4 : 178 سه ماهه نقاط شاخص

عرضه پول M3

0 2019 10 1475875 38823 : 1475875 ماهیانه DOP Million

عرضه پول M2

1083158.50 2019 10 1095586 37694 : 1095586 ماهیانه DOP Million

عرضه پول M1

0 2019 10 379948 14174 : 379948 ماهیانه DOP Million

عرضه پول M0

0 2019 10 111006 7390 : 117046 ماهیانه DOP Million

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2019 10 130 34.34 : 130 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 -270 -2144 : 1144 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

-663.50 2019 06 -882 -1028 : -80.6 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 533 67 : 602 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 16 : 18 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.70 2019 06 5.7 -3.4 : 14 سه ماهه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2018 12 25 25 : 30 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.36 2019 06 -1.12 -8.84 : 12.65 سه ماهه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 06 64.9 61.4 : 66.4 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

27.00 2018 12 27 25 : 30 سالیانه ٪

نرخ بهره

4.50 2019 10 4.5 1 : 50 روزانه ٪

نرخ تورم

0.67 2019 10 0.38 -3.28 : 11.54 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

7.60 2017 12 7.2 4.86 : 21.12 سالیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 06 61.1 45 : 61.1 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

6.40 2019 06 5.8 5.1 : 19.7 سه ماهه ٪

نرخ تورم

2.48 2019 10 2.02 -1.57 : 82.49 ماهیانه ٪

واردات

1617.40 2019 06 1912 325 : 1927 ماهیانه USD - میلیون

ورود توریست

372205.00 2019 10 323662 16835 : 672969 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2019 08 64007 918 : 78527 ماهیانه DOP - میلیون

هزینه های دولت

0 2019 06 109823 811 : 146655 سه ماهه DOP - میلیون

هزینه های مصرف کننده

0 2019 06 732132 24781 : 780310 سه ماهه DOP - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 119.99 125 123 123 125 129
اطمینان کسب و کار 57.40 62 62 62.5 62 63 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 2.23 2.5 2.7 2.9 2.3 2.9 ٪
بودجه دولت 0.35 -1.9 -1.9 -1.9 -2.6 -1.9 ٪
بدهی های دولت 44034.50 45000 45200 45400 44500 45500 USD - میلیون
بدهی خارجی 23431.00 23019 22845 24860 20730 20740 USD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 52 52 52 53 52 ٪
پول 52.75 53.07 53.23 53.4 52.9 53.73
تولید ناخالص داخلی سرانه 7750.93 8100 8100 8100 7900 8100 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821.20 16700 16700 16700 16200 16700 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1123404.40 1036533 1146764 1150034 1039489 1093543 DOP - میلیون
تولید ناخالص داخلی 81.30 84 84 84 82 84 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 7.80 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 ٪
جمعیت 10.27 10.43 10.43 10.43 10.35 10.43 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3 -1.6 ٪
حساب جاری -383.70 -240 -240 -240 -240 -260 USD - میلیون
ذخایر ارزی 7590.80 7240 7239 7239 7237 7240 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 712.80 530 530 530 530 800 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.67 132 132 133 131 135
شاخص اقتصادی مقدم 5.10 5.2 5.2 5 5.4 4.7 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.61 135 135 137 134 138 نقاط شاخص
عرضه پول M2 1083158.50 1036000 1036000 1036000 1036000 1037000 DOP Million
موازنه تجاری -663.50 -605 -605 -605 -605 -640 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 5.2 5.5 5.3 5.3 5.2 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.36 -0.5 4.8 -1.5 5.2 4.9 ٪
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27 ٪
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4.25 4 ٪
نرخ تورم 0.67 0.5 0.5 0.1 0.3 0.4 ٪
نرخ بهره سپرده 7.60 7.35 7.6 7.35 7.6 7.35 ٪
نرخ بیکاری 6.40 5.8 6 5.6 5.6 5.8 ٪
نرخ تورم 2.48 3.1 3.3 3.5 3 3.7 ٪
واردات 1617.40 1545 1545 1545 1545 1600 USD - میلیون
ورود توریست 372205.00 650000 590000 380000 620000 640000