کالایاب
دومینیک دومینیک
دومینیک
دومینیک
دومینیکا با نام رسمی قلمرو همسود دومینیکا کشوری است جزیره‌ای در دریای کارائیب. نام رسمی آن کشور همسود (مشترک‌المنافع) دومینیکا و پایتخت آن روسو است. دومینیکا از جزایر بادپناه و بخشی از منطقه آنتیل کوچک است و به خاطر طبیعت دست‌نخورده‌ای که دارد «جزیره طبیعت کارائیب» نامیده شده‌است. دومینیکا در جنوب گوادلوپ و در شمال مارتینیک واقع شده؛ مساحت دومینیکا ۷۵۰ کیلومتر مربع و جمعیت این کشور ۷۱٫۲۹۳ نفر (در سال ۲۰۱۱) است. زبان رسمی این کشور انگلیسی است و زبان‌های کریول دومینیکایی و فرانسوی نیز به عنوان زبان‌های گفتاری استفاده دارند. جزیره دومینیکا از دیدگاه زمین‌شناسی جوان‌ترین جزیره آنتیل کوچک است و به این خاطر فعالیت‌های آتشفشانی و زمین‌گرمایی هنوز در آن دیده می‌شود. دریاچه جوشان، که دومین چشمه آب‌گرم دنیا است در دومینیکا واقع شده‌است. طوطی شاهی پرنده ملی این جزیره است و نگاره آن بر روی پرچم دومینیکا نیز نقش بسته‌است.

شاخص‌های اقتصادی دومینیک + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 8383 1381 : 11243 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 98 64 : 103 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9466.52 2018 12 9438 6658 : 10497 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 0.50 2018 12 0.5 0.05 : 0.58 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.92 2018 12 6398 2316 : 7116 سالیانه USD
رتبه فساد مالی 0 2018 12 42 33 : 53 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 4028 1106 : 11904 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.84 2019 01 127 18.64 : 131 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 57 45 : 60 سالیانه امتیاز
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 1.76 2017 12 1.91 1.76 : 5.67 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9466.52 9650 9900 9900 9650 9900 USD
تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.92 6500 6700 6700 6500 6700 USD
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.84 131 131 131 130 132
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 1.76 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ٪