کالایاب
کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد
کیپ ورد
دماغهٔ سبز یا کِیپ وِرد یا کاپ ورد با نام رسمی جمهوری کبو ورد (به پرتغالی: Cabo Verde) یک کشور جزیره‌ای متشکل از ۱۰ جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی است. این جزیره‌ها در فاصله ۵۷۰ کیلومتری از منطقه آفریقای غربی قرار دارد و وسعتی کمی بیشتر از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع دارد. کیپ ورد تا پیش از قرن پانزدهم میلادی خالی از سکنه بود و توسط کاوشگران پرتغالی کشف و مستعمره پرتغال گردید و اولین سکونت‌گاه‌های اروپایی را در آن تأسیس شدند. این منطقه به طور ویژه به عنوان منطقه تجارت برده در اقیانوس اطلس بنا گذاشته شد و در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی رشد کرد و تاجران، کشتی‌ها و دزدان دریایی را به این منطقه جذب کرد. با پایان برده‌داری در قرن نوزدهم میلادی رونق اقتصادی این منطقه از بین رفت و مهاجرت به آن نیز پایان یافت. کیپ ورد به تدریج دوباره وضعیت تجاری خود را به عنوان توقف‌گاه میانی، در مسیرهای تجاری کشتی‌ها بازیافت. مجمع الجزایر کیپ ورد از سال ۱۹۵۱ خواستار استقلال از پرتغال شد و در سال ۱۹۷۵ به طور صلح آمیز مستقل شد.

CVE/USD

0.0103
قیمت روز
0 (0.98%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CVE/USD Ask 0.0103 - 0.0103 0.0103 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۴۱
USD/CVE Ask 97.618 - 97.618 97.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۴
GBP/CVE Ask 129.1208 - 128.4142 129.1208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۱۲
CVE/GBP Ask 0.0077 - 0.0077 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
EUR/CVE Ask 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 01 99.3 80.3 : 114 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 127 119 : 147 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 0 2019 01 0.5 -0.8 : 3.7 ماهیانه ٪
اعتبار بخش خصوصی 0 2018 10 102924 4270 : 103231 ماهیانه CVE - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
اطمینان کسب و کار 0 2018 12 12 -15 : 20 سه ماهه نقاط شاخص
بودجه دولت -3.10 2017 12 -3.5 -12.4 : 6.3 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30 2017 12 130 57.17 : 130 سالیانه ٪
پول 97.19 2019 03 97.08 1 : 134 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2945.10 2018 09 3137 2057 : 4645 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1553.90 2018 09 2273 1375 : 4151 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 83.40 2018 09 89.1 65.9 : 297 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 0 2018 09 39944 29065 : 39944 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6222.55 2017 12 6065 1642 : 6223 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31 2013 12 2749 497 : 2749 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4316.90 2018 09 3983 3282 : 4819 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی 1.75 2017 12 1.64 0.13 : 1.86 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2348.30 2018 09 2416 1271 : 2683 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6103.40 2018 09 6467 3137 : 6776 سه ماهه CVE - میلیون
تورم مواد غذایی 0.50 2019 01 0.8 -3.7 : 13.8 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1735.90 2018 09 1591 204 : 1736 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3016.90 2018 09 3289 2680 : 3771 سه ماهه CVE - میلیون
جمعیت 0 2017 12 0.54 0.2 : 0.55 سالیانه میلیون
حواله 0 2018 09 1767 720 : 2161 ماهیانه CVE - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10 2017 12 -2.7 -16.2 : 3.04 سالیانه ٪
حداقل دستمزد 13000.00 2019 01 13000 11000 : 13000 سالیانه CVE/Month
حساب جاری 0 2018 09 -3902 -11803 : 1736 سه ماهه CVE - میلیون
درآمدهای دولت 0 2018 09 11860 3862 : 14302 سه ماهه CVE Millions
ذخایر ارزی 0 2018 11 58786 784 : 61091 ماهیانه CVE - میلیون
رتبه رقابتی 0 2018 12 105 105 : 122 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 48 38 : 49 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 09 3204 -488 : 5980 سه ماهه CVE - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 55 49 : 60 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 01 102 86.4 : 109 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 49.78 3.51 : 50.19 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.30 2019 01 100 81.9 : 101 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 11 636 37.3 : 4909 ماهیانه CVE - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2018 12 11 4 : 24 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M2 0 2018 10 179159 18496 : 1234914 ماهیانه CVE - میلیون
عرضه پول M1 0 2018 10 77178 47147 : 525141 ماهیانه CVE - میلیون
عرضه پول M0 0 2018 10 101981 87393 : 104308 ماهیانه CVE - میلیون
قیمت مصرف کننده اصلی 0 2019 01 100 92.28 : 101 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 09 -693 -9432 : 2519 سه ماهه CVE Millions
مخارج نظامی 0 2017 12 10.17 4.11 : 11.11 سالیانه
موازنه تجاری -5403.70 2018 11 -6012 -27693 : -1865 ماهیانه CVE - میلیون
نرخ تورم 0 2019 01 -0.3 -1.3 : 1.4 ماهیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 2018 09 5.9 -3.5 : 13.6 سه ماهه ٪
نرخ تورم 0.90 2019 01 1 -4.4 : 10.2 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 0 2017 12 41 21.3 : 41 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 2.50 2017 12 2.6 2.5 : 5.27 سالیانه ٪
نرخ بهره 5.50 2018 11 5.5 5.5 : 10.5 روزانه ٪
نرخ بیکاری 12.20 2017 12 15 10.7 : 20.2 سالیانه ٪
ورود توریست 0 2018 12 170166 71246 : 312880 سه ماهه
واردات 0 2018 11 6648 2004 : 32602 ماهیانه CVE - میلیون
هزینه های مصرف کننده 26055.79 2018 09 26654 16725 : 28272 سه ماهه CVE - میلیون
هزینه های دولت 6096.90 2018 09 7027 4810 : 7641 سه ماهه CVE - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.10 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.30 127 127 127 127 126 ٪
پول 97.19 97.99 98.56 99.12 97.44 100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2945.10 3268 3081 3072 2882 3168 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1553.90 2321 1590 1621 1974 1671 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 83.40 92.84 87.24 86.99 82.27 89.7 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6222.55 6500 6500 6500 6500 6700 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31 2820 2777 2777 2820 2820 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4316.90 4067 4416 4503 4098 4643 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی 1.75 1.9 1.9 1.9 1.9 2 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2348.30 2467 2402 2449 2742 2526 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6103.40 6738 6384 6366 5908 6564 CVE - میلیون
تورم مواد غذایی 0.50 2 2.3 2.6 1.7 3.5 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1735.90 1624 1776 1811 1537 1867 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3016.90 3358 3086 3147 3446 3245 CVE - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -9.7 ٪
حداقل دستمزد 13000.00 13000 13000 13000 13000 15000 CVE/Month
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.30 122 123 124 122 126 نقاط شاخص
موازنه تجاری -5403.70 -5781 -5751 -5734 -5833 -5714 CVE - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.2 4.6 4.3 4.4 3.12 ٪
نرخ تورم 0.90 1.4 1.6 2 1.2 2.1 ٪
نرخ بهره سپرده 2.50 3 3 3 3 3 ٪
نرخ بهره 5.50 6 6 6 6 7 ٪
نرخ بیکاری 12.20 12.5 13.4 12.5 12.5 13.8 ٪
هزینه های مصرف کننده 26055.79 27214 26655 27176 24584 28024 CVE - میلیون
هزینه های دولت 6096.90 7322 6377 6359 6169 6557 CVE - میلیون