شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد

کیپ ورد

دماغهٔ سبز یا کِیپ وِرد یا کاپ ورد با نام رسمی جمهوری کبو ورد (به پرتغالی: Cabo Verde) یک کشور جزیره‌ای متشکل از ۱۰ جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی است. این جزیره‌ها در فاصله ۵۷۰ کیلومتری از منطقه آفریقای غربی قرار دارد و وسعتی کمی بیشتر از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع دارد. کیپ ورد تا پیش از قرن پانزدهم میلادی خالی از سکنه بود و توسط کاوشگران پرتغالی کشف و مستعمره پرتغال گردید و اولین سکونت‌گاه‌های اروپایی را در آن تأسیس شدند. این منطقه به طور ویژه به عنوان منطقه تجارت برده در اقیانوس اطلس بنا گذاشته شد و در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی رشد کرد و تاجران، کشتی‌ها و دزدان دریایی را به این منطقه جذب کرد. با پایان برده‌داری در قرن نوزدهم میلادی رونق اقتصادی این منطقه از بین رفت و مهاجرت به آن نیز پایان یافت. کیپ ورد به تدریج دوباره وضعیت تجاری خود را به عنوان توقف‌گاه میانی، در مسیرهای تجاری کشتی‌ها بازیافت. مجمع الجزایر کیپ ورد از سال ۱۹۵۱ خواستار استقلال از پرتغال شد و در سال ۱۹۷۵ به طور صلح آمیز مستقل شد.

CVE/USD

0.01
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:48:12
0 (1.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.96%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/CVE Ask 112.3 112.32 109.94 112.32 2.34 2.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
GBP/CVE Ask 128.5447 - 128.5447 128.5447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
USD/CVE Ask 99.936 - 99.936 99.936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
CVE/USD Ask 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۵:۴۸
CVE/GBP Ask 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۲:۴۵

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 101 80.3 : 114 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 131 119 : 147 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2018 12 203775 177297 : 209725 سالیانه هزار

اندازه اصل تورم

0 2019 09 1.3 -0.8 : 3.7 ماهیانه ٪

افراد بیکار

0 2018 12 28424 21168 : 37915 سالیانه هزار

اطمینان کسب و کار

0 2019 09 11 -15 : 20 سه ماهه نقاط شاخص

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 07 103247 4270 : 104984 ماهیانه CVE - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.60 2018 12 -3.1 -12.4 : 6.3 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

124.00 2018 12 127 57.17 : 128 سالیانه ٪

پول

100.15 2019 11 99.4 72.84 : 106 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

2709.80 2019 06 2160 1375 : 4151 سه ماهه CVE - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3998.50 2019 06 3479 2058 : 4645 سه ماهه CVE - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

83.00 2019 06 72.9 64.6 : 297 سه ماهه CVE - میلیون

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 06 40929 29065 : 42357 سه ماهه CVE - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6662.00 2018 12 6387 1659 : 6662 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

2738.31 2013 12 2749 497 : 2749 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2435.00 2019 06 2547 1271 : 2547 سه ماهه CVE - میلیون

تولید ناخالص داخلی

1.99 2018 12 1.77 0.13 : 1.99 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1340.00 2019 06 1312 204 : 1406 سه ماهه CVE - میلیون

ترازنامه بانک

0 2019 07 220829 134798 : 222490 ماهیانه CVE - میلیون

تورم مواد غذایی

1.50 2019 09 2.5 -3.7 : 13.8 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 06 12263 7055 : 19575 سه ماهه CVE - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

4435.00 2019 06 4288 3282 : 4819 سه ماهه CVE - میلیون

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

3817.00 2019 06 3351 2680 : 3817 سه ماهه CVE - میلیون

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

6874.00 2019 06 6622 3137 : 6874 سه ماهه CVE - میلیون

جمعیت

0 2018 12 0.54 0.2 : 0.54 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 06 1416 523 : 2034 ماهیانه CVE - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.50 2018 12 -6.4 -16.2 : 3.04 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 06 3012 -11803 : 3012 سه ماهه CVE - میلیون

حداقل دستمزد

13000.00 2019 01 13000 11000 : 13000 سالیانه CVE/Month

درآمدهای دولت

0 2019 06 11891 3862 : 15703 سه ماهه CVE Millions

ذخایر ارزی

0 2019 07 62776 784 : 63497 ماهیانه CVE - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 48 38 : 49 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 111 105 : 122 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 3141 -488 : 8370 سه ماهه CVE - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 55 49 : 60 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 09 102 86.4 : 109 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.19 3.51 : 50.83 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

100.98 2019 09 102 81.9 : 102 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 07 606 37.3 : 4909 ماهیانه CVE - میلیون

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2019 06 16 4 : 24 سه ماهه نقاط شاخص

عرضه پول M2

0 2019 07 186330 18496 : 1234914 ماهیانه CVE - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 07 79798 47147 : 525141 ماهیانه CVE - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 07 106532 87393 : 106846 ماهیانه CVE - میلیون

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2019 09 102 92.28 : 102 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 2216 -9432 : 2518 سه ماهه CVE Millions

مخارج نظامی

0 2018 12 9 4 : 11 سالیانه

موازنه تجاری

-6309.50 2019 07 -6275 -27693 : -1865 ماهیانه CVE - میلیون

نرخ تورم

0 2019 09 0.1 -1.3 : 1.4 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.20 2019 06 5.2 -3.5 : 13.6 سه ماهه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2018 12 59.2 55.6 : 63.7 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.70 2019 09 1.5 -4.4 : 10.2 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2018 12 32.4 21.3 : 41 سالیانه ٪

نرخ بهره

5.50 2019 07 5.5 5.5 : 10.5 روزانه ٪

نرخ اشتغال

0 2018 12 51.9 48.8 : 54.2 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

1.90 2018 12 2.5 1.9 : 5.27 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

12.20 2018 12 12.2 10.7 : 21.4 سالیانه ٪

ورود توریست

0 2019 06 233721 71246 : 312880 سه ماهه

واردات

0 2019 07 6881 2004 : 32602 ماهیانه CVE - میلیون

هزینه های دولت

6497.00 2019 06 7737 4810 : 7825 سه ماهه CVE - میلیون

هزینه های مصرف کننده

26472.00 2019 06 24385 16725 : 28133 سه ماهه CVE - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4 -2.2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 120 120 120 122 120 ٪
پول 100.15 99.51 100 101 99.01 102
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2709.80 2279 2843 2853 1749 1842 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3998.50 3670 4194 4210 3504 3690 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 83.00 76.91 87.07 87.4 74.45 78.39 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6662.00 6850 6850 6850 6700 6850 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31 2777 2777 2820 2820 2820 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2435.00 2688 2554 2564 2643 2783 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی 1.99 2.1 2.1 2.1 1.9 2.1 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1340.00 1384 1406 1411 1467 1544 CVE - میلیون
تورم مواد غذایی 1.50 1.8 1.8 1.8 2.5 1.9 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4435.00 4524 4652 4670 4781 5034 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3817.00 3536 4004 4019 3941 4150 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6874.00 6986 7211 7238 7054 7428 CVE - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -4.7 -4.7 -4.7 -5.3 -4.7 ٪
حداقل دستمزد 13000.00 15000 15000 15000 13000 15000 CVE/Month
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.98 102 103 103 102 104 نقاط شاخص
موازنه تجاری -6309.50 -5734 -4760 -6370 -5734 -5714 CVE - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 5.5 4.9 5.3 5 5.3 ٪
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ تورم 0.70 1.6 1.8 1.8 1.2 2 ٪
نرخ بهره 5.50 5 5 5 5.25 5 ٪
نرخ بهره سپرده 1.90 3 1.4 1.4 3 3 ٪
نرخ بیکاری 12.20 13.8 13.8 13.8 12.5 13.8 ٪
هزینه های دولت 6497.00 8163 6815 6841 7725 8134 CVE - میلیون
هزینه های مصرف کننده 26472.00 25727 27769 27875 29540 31106 CVE - میلیون