کالایاب
کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد
کیپ ورد
دماغهٔ سبز یا کِیپ وِرد یا کاپ ورد با نام رسمی جمهوری کبو ورد (به پرتغالی: Cabo Verde) یک کشور جزیره‌ای متشکل از ۱۰ جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی است. این جزیره‌ها در فاصله ۵۷۰ کیلومتری از منطقه آفریقای غربی قرار دارد و وسعتی کمی بیشتر از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع دارد. کیپ ورد تا پیش از قرن پانزدهم میلادی خالی از سکنه بود و توسط کاوشگران پرتغالی کشف و مستعمره پرتغال گردید و اولین سکونت‌گاه‌های اروپایی را در آن تأسیس شدند. این منطقه به طور ویژه به عنوان منطقه تجارت برده در اقیانوس اطلس بنا گذاشته شد و در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی رشد کرد و تاجران، کشتی‌ها و دزدان دریایی را به این منطقه جذب کرد. با پایان برده‌داری در قرن نوزدهم میلادی رونق اقتصادی این منطقه از بین رفت و مهاجرت به آن نیز پایان یافت. کیپ ورد به تدریج دوباره وضعیت تجاری خود را به عنوان توقف‌گاه میانی، در مسیرهای تجاری کشتی‌ها بازیافت. مجمع الجزایر کیپ ورد از سال ۱۹۵۱ خواستار استقلال از پرتغال شد و در سال ۱۹۷۵ به طور صلح آمیز مستقل شد.

CVE/USD

0.0102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:19:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.77%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CVE/GBP Ask 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۳۶
GBP/CVE Ask 122.99 - 122.53 122.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
USD/CVE Ask 98.25 - 98.188 98.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۳۶
CVE/USD Ask 0.0102 - 0.0102 0.0103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۹
EUR/CVE Ask 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 06 102 80.3 : 114 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 127 119 : 147 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه IP
افراد شاغل 0 2018 12 203775 177297 : 209725 سالیانه هزار
افراد بیکار 0 2018 12 28424 21168 : 37915 سالیانه هزار
اندازه اصل تورم 0 2019 06 0.8 -0.8 : 3.7 ماهیانه ٪
اعتبار بخش خصوصی 0 2018 10 102924 4270 : 103231 ماهیانه CVE - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
اطمینان کسب و کار 0 2019 06 9 -15 : 20 سه ماهه نقاط شاخص
بودجه دولت -2.60 2018 12 -3.1 -12.4 : 6.3 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123.40 2018 12 127 57.17 : 128 سالیانه ٪
پول 98.20 2019 07 98.23 1 : 134 روزانه
تولید ناخالص داخلی از معادن 78.70 2018 12 83.4 65.9 : 297 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1502.50 2018 12 1554 1375 : 4151 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2783.50 2018 12 2945 2057 : 4645 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 0 2018 12 39464 29065 : 42660 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31 2013 12 2749 497 : 2749 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6662.00 2018 12 6387 1659 : 6662 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3686.20 2018 12 3017 2680 : 3771 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی 1.99 2018 12 1.77 0.13 : 1.99 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2660.90 2018 12 2348 1271 : 2683 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6534.50 2018 12 6103 3137 : 6776 سه ماهه CVE - میلیون
تورم مواد غذایی 2.50 2019 06 1.2 -3.7 : 13.8 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1745.30 2018 12 1736 204 : 1745 سه ماهه CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4501.00 2018 12 4317 3282 : 4819 سه ماهه CVE - میلیون
جمعیت 0 2017 12 0.54 0.2 : 0.55 سالیانه میلیون
حواله 0 2019 05 1174 720 : 2161 ماهیانه CVE - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 2018 12 -6.4 -16.2 : 3.04 سالیانه ٪
حداقل دستمزد 13000.00 2019 01 13000 11000 : 13000 سالیانه CVE/Month
حساب جاری 0 2018 12 -5080 -11803 : 1351 سه ماهه CVE - میلیون
درآمدهای دولت 0 2018 12 12528 3862 : 15703 سه ماهه CVE Millions
ذخایر ارزی 0 2019 05 61737 784 : 62144 ماهیانه CVE - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 48 38 : 49 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 105 105 : 122 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 12 1984 -488 : 8370 سه ماهه CVE - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 06 99.8 86.4 : 109 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 55 49 : 60 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 49.78 3.51 : 50.19 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.60 2019 06 101 81.9 : 102 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 05 635 37.3 : 4909 ماهیانه CVE - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2019 03 14 4 : 24 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M1 0 2019 05 78146 47147 : 525141 ماهیانه CVE - میلیون
عرضه پول M2 0 2019 05 184710 18496 : 1234914 ماهیانه CVE - میلیون
عرضه پول M0 0 2019 05 106564 87393 : 106846 ماهیانه CVE - میلیون
قیمت مصرف کننده اصلی 0 2019 06 101 92.28 : 101 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 12 469 -9432 : 2534 سه ماهه CVE Millions
موازنه تجاری -5974.90 2019 05 -5494 -27693 : -1865 ماهیانه CVE - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 9 4 : 11 سالیانه
نرخ اشتغال 0 2018 12 51.9 48.8 : 54.2 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 2018 12 5 -3.5 : 13.6 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2018 12 59.2 55.6 : 63.7 سالیانه ٪
نرخ تورم 1.50 2019 06 1.5 -4.4 : 10.2 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 06 0.5 -1.3 : 1.4 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 0 2018 12 32.4 21.3 : 41 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 1.90 2018 12 2.5 1.9 : 5.27 سالیانه ٪
نرخ بهره 5.50 2019 05 5.5 5.5 : 10.5 روزانه ٪
نرخ بیکاری 12.20 2018 12 12.2 10.7 : 21.4 سالیانه ٪
ورود توریست 0 2019 03 212010 71246 : 312880 سه ماهه
واردات 0 2019 05 6129 2004 : 32602 ماهیانه CVE - میلیون
هزینه های مصرف کننده 29097.50 2018 12 26056 16725 : 29098 سه ماهه CVE - میلیون
هزینه های دولت 6826.20 2018 12 6097 4810 : 7641 سه ماهه CVE - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.60 -2.4 -2.7 -2.7 -2.4 -2.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123.40 124 126 126 124 126 ٪
پول 98.20 97.78 98.27 98.77 97.29 99.75
تولید ناخالص داخلی از معادن 78.70 82.32 81.77 81.93 87.4 86.19 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1502.50 1572 1561 1564 1628 1645 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2783.50 2912 2892 2898 3086 3048 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31 2777 2777 2820 2820 2820 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6662.00 6700 6850 6850 6700 6850 USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3686.20 3856 3830 3837 3162 4037 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی 1.99 1.9 2.1 2.1 1.9 2.1 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2660.90 2783 2765 2770 2461 2914 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6534.50 6835 6789 6802 6396 7156 CVE - میلیون
تورم مواد غذایی 2.50 1.3 1.7 1.7 0.6 2.3 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1745.30 1826 1813 1817 1819 1911 CVE - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4501.00 4708 4677 4686 4524 4929 CVE - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -5.3 -4.7 -4.7 -5.3 -4.7 ٪
حداقل دستمزد 13000.00 13000 15000 15000 13000 15000 CVE/Month
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.60 102 102 102 102 105 نقاط شاخص
موازنه تجاری -5974.90 -5734 -5734 -6325 -5751 -5714 CVE - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 4.6 3.9 4.1 4.8 4.7 ٪
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ تورم 1.50 2 1.8 1.6 1.6 2.1 ٪
نرخ بهره سپرده 1.90 2.5 2.5 3 2.5 3 ٪
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 6 5.5 6 ٪
نرخ بیکاری 12.20 12.5 13.8 13.8 12.5 13.8 ٪
هزینه های مصرف کننده 29097.50 30436 30232 30290 27306 31866 CVE - میلیون
هزینه های دولت 6826.20 7140 7092 7106 6390 7476 CVE - میلیون