کالایاب
کوبا کوبا
کوبا
کوبا
کوبا با نام رسمی جمهوری کوبا کشوری است تشکیل شده از مجمع الجزایری در دریای کارائیب و پایتخت آن هاوانا است.

CUP/USD

0.9733
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:41:04
0 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.19%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کوبا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CUP/USD Ask 0.9733 - 0.9733 0.9733 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۴۱
EUR/CUP Ask 1.098 - 1.098 1.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۴۸
GBP/CUP Ask 1.2301 - 1.2209 1.2301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۶:۳۶
دلار / پزو کوبا 1 - 1 1.0272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲

شاخص‌های اقتصادی کوبا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 16742 3856 : 21883 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 0 2017 12 -6126 -8284 : -738 سالیانه CUC - میلیون
بودجه دولت -8.60 2017 12 -6.6 -33.5 : -1.3 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 2015 12 18.9 14.8 : 21.1 سالیانه ٪
پول 1.00 2019 07 1 0.92 : 23 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 6664.70 2017 12 6550 2250 : 6665 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65 2015 12 20142 9021 : 21017 سالیانه USD
تولید نفت خام 0 2019 03 50 22 : 57.9 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55757.00 2017 12 54780 50262 : 55757 سالیانه CUC - میلیون
تولید فولاد 0 2019 05 15 1 : 36 ماهیانه هزار تن
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 2017 12 8.8 0.8 : 67.5 سالیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 96.85 2017 12 91.37 5.69 : 96.85 سالیانه USD - میلیارد
تولید صنعتی 0.10 2018 12 -1.6 -28.07 : 17.8 سالیانه ٪
تولید صنعتی -0.40 2018 12 0.4 -2.9 : 18.7 سالیانه ٪
جمعیت 0 2018 12 11.22 7.13 : 11.27 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 2018 12 2.4 -3.8 : 3.9 سالیانه ٪
حساب جاری 1818.00 2018 12 2325 -2309 : 3112 سالیانه CUC - میلیون
دستمزد در تولید 862.00 2018 12 1037 430 : 1037 سالیانه CUP / ماه
درآمدهای دولت 0 2017 12 50942 15034 : 54912 سالیانه CUC - میلیون
دستمزد 777.00 2018 12 767 415 : 777 سالیانه CUP / ماه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 62 43 : 69 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2297 81.16 : 2430 سه ماهه KBps
شاخص مسکن 21827.00 2017 12 22106 15352 : 111373 سالیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 47 35 : 48 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 0 سالیانه
صادرات 2402.00 2017 12 2317 1157 : 5870 سالیانه CUC - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2017 12 167 133 : 174 سالیانه نقاط شاخص
موازنه تجاری -7770.00 2017 12 -7953 -10570 : -536 سالیانه CUC - میلیون
مخارج نظامی 0 2017 12 124 86.7 : 131 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 20.00 2018 12 20 20 : 20 سالیانه ٪
نرخ بهره 0 2019 06 2.25 2.25 : 2.25 روزانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2017 12 0.5 -14.9 : 12.1 سالیانه ٪
نرخ تورم 5.90 2018 12 5.2 0.8 : 6 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 1.70 2018 12 1.7 1.6 : 9.7 سالیانه ٪
واردات 10172.00 2017 12 10270 2008 : 14707 سالیانه CUC - میلیون
ورود توریست 0 2017 12 377187 104098 : 551371 ماهیانه
هزینه های مالی 0 2017 12 57813 15771 : 63906 سالیانه CUC - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -8.60 -4.57 -6 -6 -4.57 -6 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 21.5 20 20 21.5 20 ٪
پول 1.00 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه 6664.70 6882 6882 7294 6682 7294 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65 23000 23900 23900 23000 23900 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55757.00 56259 56482 56482 56259 56990 CUC - میلیون
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 1.4 2 2 1.4 2 ٪
تولید ناخالص داخلی 96.85 97 99 99 97 99 USD - میلیارد
تولید صنعتی 0.10 6.1 3 3 6.1 3 ٪
تولید صنعتی -0.40 12 -0.3 -0.3 12 -0.3 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -0.09 -1 -1 -0.09 -1 ٪
حساب جاری 1818.00 2140 2300 2300 2140 2300 CUC - میلیون
دستمزد در تولید 862.00 1000 1000 1000 1195 1050 CUP / ماه
دستمزد 777.00 1000 1000 1000 1000 1050 CUP / ماه
شاخص مسکن 21827.00 19700 20000 20000 19700 20000
صادرات 2402.00 2320 2370 2370 2320 2370 CUC - میلیون
موازنه تجاری -7770.00 -7980 -9630 -9630 -7980 -9630 CUC - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.9 1.3 1.3 0.9 1.3 ٪
نرخ تورم 5.90 4 4.5 4.5 4 4.5 ٪
نرخ بیکاری 1.70 2 2.2 2.2 2 2.2 ٪
واردات 10172.00 10300 12000 12000 10300 12000 CUC - میلیون