شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کوبا کوبا
کوبا

کوبا

کوبا با نام رسمی جمهوری کوبا کشوری است تشکیل شده از مجمع الجزایری در دریای کارائیب و پایتخت آن هاوانا است.

CUP/USD

0.9997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:47:03
0 (2.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.64%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کوبا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/CUP Ask 1.1053 1.1052 1.1052 1.1053 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۳۳
GBP/CUP Ask 1.2866 - 1.2866 1.2866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۰۶
CUP/USD Ask 0.9997 - 0.9997 0.9997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۴۷
دلار / پزو کوبا 1 - 1 1.0272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲

شاخص‌های اقتصادی کوبا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 16742 3856 : 21883 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -8284 -8284 : -738 سالیانه CUC - میلیون

بودجه دولت

-8.10 2018 12 -8.6 -33.5 : -1.3 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

18.20 2015 12 18.9 14.8 : 21.1 سالیانه ٪

پول

1.00 2019 11 1 0.92 : 23 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

6664.70 2017 12 6550 2250 : 6665 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21016.65 2015 12 20142 9021 : 21017 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 07 50 22 : 57.9 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

57025.00 2018 12 55771 50262 : 57025 سالیانه CUC - میلیون

تولید فولاد

0 2019 09 20 1 : 36 ماهیانه هزار تن

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0.60 2018 12 0.8 0.6 : 67.5 سالیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

96.85 2017 12 91.37 5.69 : 96.85 سالیانه USD - میلیارد

تولید صنعتی

0.10 2018 12 -1.6 -28.07 : 17.8 سالیانه ٪

تولید صنعتی

-0.40 2018 12 0.4 -2.9 : 18.7 سالیانه ٪

جمعیت

0 2018 12 11.22 7.13 : 11.27 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

1.70 2018 12 2.4 -3.8 : 3.9 سالیانه ٪

حساب جاری

1818.00 2018 12 2325 -2309 : 3112 سالیانه CUC - میلیون

دستمزد در تولید

862.00 2018 12 1037 430 : 1037 سالیانه CUP / ماه

درآمدهای دولت

0 2018 12 54912 15034 : 56763 سالیانه CUC - میلیون

دستمزد

777.00 2018 12 767 415 : 777 سالیانه CUP / ماه

رتبه فساد مالی

0 2018 12 62 43 : 69 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2297 81.16 : 2430 سه ماهه KBps

شاخص مسکن

30437.00 2018 12 21827 15352 : 111373 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 47 35 : 48 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 0 0 : 0 سالیانه

صادرات

2373.00 2018 12 2402 1157 : 5870 سالیانه CUC - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 174 133 : 175 سالیانه نقاط شاخص

موازنه تجاری

-9112.00 2018 12 -7770 -10570 : -536 سالیانه CUC - میلیون

مخارج نظامی

0 2017 12 124 86.7 : 131 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2018 12 20 20 : 20 سالیانه ٪

نرخ بهره

2.25 2019 09 2.25 2.25 : 2.25 روزانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.20 2018 12 1.8 -14.9 : 12.1 سالیانه ٪

نرخ تورم

5.90 2018 12 5.2 0.8 : 6 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

1.70 2018 12 1.7 1.6 : 9.7 سالیانه ٪

واردات

11484.00 2018 12 10172 2008 : 14707 سالیانه CUC - میلیون

ورود توریست

0 2018 12 390086 104098 : 551371 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2018 12 63906 15771 : 65498 سالیانه CUC - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -8.10 -6 -6 -6 -4.57 -6 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 20 20 20 21.5 20 ٪
پول 1.00 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه 6664.70 6882 6882 7294 6682 7294 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65 23900 23900 23900 23000 23900 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57025.00 56482 57766 57766 56259 56990 CUC - میلیون
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 2 2 2 1.4 2 ٪
تولید ناخالص داخلی 96.85 99 99 99 97 99 USD - میلیارد
تولید صنعتی 0.10 3 3 3 6.1 3 ٪
تولید صنعتی -0.40 -0.3 -0.3 -0.3 12 -0.3 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -1 -1 -1 -0.09 -1 ٪
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2140 2300 CUC - میلیون
دستمزد در تولید 862.00 1000 1000 1000 1000 1050 CUP / ماه
دستمزد 777.00 1000 1000 1000 1000 1050 CUP / ماه
شاخص مسکن 30437.00 33000 33000 33000 32000 33000
صادرات 2373.00 2370 2370 2370 2320 2370 CUC - میلیون
موازنه تجاری -9112.00 -9630 -9630 -9630 -7980 -9630 CUC - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.3 1.3 1.3 0.9 1.3 ٪
نرخ تورم 5.90 4.5 4.5 4.5 4 4.5 ٪
نرخ بیکاری 1.70 2.2 2.2 2.2 2 2.2 ٪
واردات 11484.00 12000 12000 12000 10300 12000 CUC - میلیون