کامرون کامرون
کامرون
کامرون
جمهوری کامِرون (به انگلیسی: the Republic of Cameroon)، (به فرانسوی: République du Cameroun) کشوری است در غرب آفریقا و پایتخت آن یائونده است. جمعیت این کشور ۲۲ میلیون پانصد هزار نفر است و زبان‌های رسمی آن فرانسوی و انگلیسی است. واحد پول این کشور فرانک آفریقای مرکزی است. یائونده پایتخت کشور، ۱ میلیون و ۱۵۵ هزار نفر جمعیت دارد؛ بزرگ‌ترین شهر کامرون اما دوالا با دو میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت است. در کامرون در حدود ۲۰۰ گروه زبانی مختلف زندگی می‌کنند. کامرون در سال ۱۸۸۴ مستعمره آلمان شد. پس از جنگ جهانی اول منطقه کامرون میان فرانسه و بریتانیا تقسیم شد. بخش تحت کنترل فرانسه در تاریخ یکم ژانویه ۱۹۶۰ از این کشور مستقل شده و جمهوری کامرون نام گرفت و بخش جنوبی که در کنترل بریتانیا بود در سال ۱۹۶۱ به جمهوری کامرون پیوست. کامرون در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی از ثبات اقتصادی و اجتماعی نسبی برخوردار است. این امر باعث شده تا کشاورزی، راهسازی، راه‌آهن، و صنایع بزرگ نفت و چوب پیشرفت داشته باشد. با این وجود بخش بزرگی از شهروندان این کشور هم‌چنان در فقر به‌سر می‌برند. قدرت در این کشور از سال ۱۹۸۲ در دست پل بیا، رئیس‌جمهوری تمامیت‌خواه کشور است که با حزب جنبش دموکراتیک خلق خود حکومت می‌کند.

یورو / دلار

 • نرخ فعلی : 1.1307
 • بالاترین قیمت روز : 1.1307
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1301
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1.1307
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / کامرون

 • نرخ فعلی : 16014
 • بالاترین قیمت روز : 16056
 • پایین ترین قیمت روز : 16000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 16,014
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / کامرون

 • نرخ فعلی : 19889
 • بالاترین قیمت روز : 19941
 • پایین ترین قیمت روز : 19871
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 19,889
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / کامرون

 • نرخ فعلی : 21699
 • بالاترین قیمت روز : 21756
 • پایین ترین قیمت روز : 21679
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 21,699
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی کامرون + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
23.3124.9821.7227.72درجه حرارت24.7624.96celsiusماهیانه
8.8550.190.12359بارش136137mmماهیانه
4.24.22.84.2نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان4.24.2%سالیانه
16.216.216.216.2نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت16.216.2%سالیانه
20.420.41920.4نرخ تامین اجتماعی20.420.4%سالیانه
19.2519.2519.2519.25نرخ مالیات بر فروش19.2519.25%سالیانه
35353535نرخ مالیات درآمد شخصی3535%سالیانه
33333338.5نرخ مالیات شرکت3333%سالیانه
35.735.29.3131بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی2830%سالیانه
-3.6-6.9-6.933بودجه دولت%سالیانه
3364.93334723663365تولید ناخالص داخلی سرانه PPP34803500USDسالیانه
1503.514958701834تولید ناخالص داخلی سرانه16121700USDسالیانه
2.7-0.4-1.62.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%سه ماهه
3.93.708.5نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
34.832.220.6234.94تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2514126475662438164آدرس های IPIPسه ماهه
2292.3920481612292سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
11.3-14.0316.18تولید صنعتی%سه ماهه
166163161171آسانی کسب و کار166166سالیانه
15314549153رتبه فساد مالی153153سالیانه
25261427شاخص فساد مالی2525امتیازسالیانه
121118109121رتبه رقابتی121121سالیانه
45.144.913.3645.1شاخص رقابتی47.648.1امتیازسالیانه
6.79707شاخص تروریسم6.796.79سالیانه
2971.4308711044292وارداتCFA - فرانک - میلیاردسالیانه
1881.919608613590صادراتCFA - فرانک - میلیاردسالیانه
-2.7-3.3-7.261.38حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-3.3-3%سالیانه
-358-613-694-118حساب جاریFCFA - میلیاردسالیانه
696959124تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
-1089.5-1128-1775304موازنه تجاریCFA - فرانک - میلیاردسالیانه
2.952.952.454.25نرخ بهره%روزانه
2.452.452.458.08نرخ بهره سپرده%سالیانه
0.90.80.35نرخ تورم%ماهیانه
11.2-0.83.15تورم مواد غذایی%ماهیانه
111.8112104112صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
4.24.32.98.1نرخ بیکاری%سالیانه
24.523.445.1824.5جمعیت28.1729.34میلیونسالیانه