شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

ساحل عاج (فرانسه Côte d'Ivoire) با نام رسمی جمهوری ساحل عاج کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن یاموسوکرو است؛ که البته قبلاً پایتخت آن شهر آبیجان بوده‌است. جمعیت این کشور حدود ۲۴ میلیون نفر است که حدود ۴۲ درصد از آن از قوم آکان و بقیه از چندین قوم دیگر هستند. ۳۹ درصد از مردم این کشور مسلمان و ۳۳ درصد مسیحی هستند. زبان رسمی ساحل عاج فرانسوی و واحد پول رایج آن فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. همسایگان این کشور عبارت‌اند از غنا در شرق، گینه و لیبریا در غرب، مالی و بورکینا فاسو در شمال و از جنوب به اقیانوس متصل است. ساحل عاج در ۴۴–۱۸۳۳ تحت‌الحمایه فرانسه شد و پس از آن در سال ۱۸۹۳ مستعمره کشور فرانسه درآمد. ساحل عاج در سال ۱۹۶۰ به رهبری فلیکس اوفویت-بوانی به استقلال رسید، وی تا سال ۱۹۹۶ بر این کشور حکومت کرد.

شاخص های بورس ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 132.42 - 132.42 132.42 1.60 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
BRVM Composite 139.97 - 139.97 139.97 1.35 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Africaine de Plantations 950 - 950 950 50.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Societe des Caoutchoucs 1840 - 1840 1840 10.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2535 - 2535 2535 55.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Palmci 965 - 965 965 65.00 7.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Vivo Energy 710 - 710 710 40.00 5.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 105 102 : 120 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 122 110 : 170 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 402272 15969 : 492392 سه ماهه IP

افراد بیکار

0 2013 12 216158 169125 : 426225 سالیانه

افراد شاغل

0 2013 12 7787952 6288163 : 7787952 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2019 06 69.4 50.8 : 78.6 سه ماهه ٪

بودجه دولت

-3.80 2018 12 -4.2 -4.2 : 2.4 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

24.50 2017 12 23.1 22.9 : 84.2 سالیانه ٪

پول

592.25 2019 11 592 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3733.00 2018 12 3565 2496 : 3733 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

1692.50 2018 12 1616 1131 : 2469 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 07 49 2.9 : 66.3 ماهیانه BBL/D/1K

تولید صنعتی

9.80 2019 06 12.3 -11.8 : 110 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

1.10 2019 09 0.2 -5.2 : 9 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 06 2.2 -15.8 : 43.5 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی

43.01 2018 12 38.05 0.55 : 43.01 سالیانه USD - میلیارد

جمعیت

0 2017 12 23.7 3.47 : 23.8 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.70 2018 12 -1.8 -17.95 : 7 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2018 12 -609 -706 : 1256 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد

رتبه فساد مالی

0 2018 12 103 59 : 154 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 114 99 : 131 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3184 276 : 3184 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 09 100 55.44 : 110 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 36 19 : 36 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 3.7 2.05 : 4.3 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 47.57 3.34 : 48.15 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 09 103 97.7 : 107 ماهیانه نقاط شاخص

عرضه پول M2

0 2019 08 9627856 1495582 : 9929814 ماهیانه XOF - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 08 3300462 138062 : 3448311 ماهیانه XOF - میلیون

موازنه تجاری

85.80 2019 05 33.8 -1058 : 2029 ماهیانه CFA - فرانک - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 502 61 : 613 سالیانه

نرخ تورم

0 2019 09 -1 -1.4 : 1.1 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.40 2019 06 7.1 -10.96 : 17.61 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 38 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.50 2019 09 0.4 -3.84 : 9.63 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

2.50 2018 12 2.5 2.5 : 7.3 سالیانه ٪

نرخ بهره

4.50 2019 09 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.45 2019 12 18.45 10.55 : 18.45 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

6.30 2019 12 6.3 3.2 : 6.3 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

5.76 2019 09 5.73 3.75 : 7.35 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

24.75 2019 12 24.75 13.75 : 24.75 سالیانه ٪

هزینه های مصرف کننده

0 2016 12 10765102550 2532371939 : 11759100000 سالیانه CFA هزار

هزینه های دولت

2264800000.00 2016 12 2100778895 691066325 : 2264800000 سالیانه CFA هزار
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.80 -2.7 -2.7 -2.7 -2.9 -2.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 25 25 25 28 25 ٪
پول 592.25 595 599 604 590 613
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733.00 4015 4015 4015 3920 4015 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692.50 1720 1720 1720 1700 1720 USD
تولید صنعتی 9.80 3.2 8 5 10 6.5 ٪
تورم مواد غذایی 1.10 1.2 2.3 2.2 -0.3 2.2 ٪
تولید ناخالص داخلی 43.01 45.5 45.5 45.5 44.8 45.5 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.6 ٪
موازنه تجاری 85.80 -4.72 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7 CFA - فرانک - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.40 6.8 6.5 6.7 7.4 7 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60 ٪
نرخ تورم 0.50 1 1.4 0.8 0.6 1.6 ٪
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 ٪
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4.25 4 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 ٪
نرخ بهره بین بانکی 5.76 4.44 4.13 3.88 4.44 4.44 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 ٪
هزینه های دولت 2264800000.00 2421071200 2418806400 2412012000 2430130400 2597809398 CFA هزار