ساحل عاج ساحل عاج
ساحل عاج
ساحل عاج
ساحل عاج (فرانسه Côte d'Ivoire) کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن یاموسوکرو است؛ که البته قبلاً پایتخت آن شهر آبیجان بوده‌است. جمعیت این کشور حدود ۲۴ میلیون نفر است که حدود ۴۲ درصد از آن از قوم آکان و بقیه از چندین قوم دیگر هستند. ۳۹ درصد از مردم این کشور مسلمان و ۳۳ درصد مسیحی هستند. زبان رسمی ساحل عاج فرانسوی و واحد پول رایج آن فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. همسایگان این کشور عبارت‌اند از غنا در شرق، گینه و لیبریا در غرب، مالی و بورکینا فاسو در شمال و از جنوب به اقیانوس متصل است. ساحل عاج در ۴۴–۱۸۴۳ تحت‌الحمایه فرانسه شد و پس از آن در سال ۱۸۹۳ به صورت مستعمره فرانسه درآمد. ساحل عاج در سال ۱۹۶۰ به رهبری فلیکس اوفویت-بوانی به استقلال رسید، وی تا سال ۱۹۹۳ بر این کشور حکومت کرد.

شاخص های بورس ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 161.28 - 161.28 161.28 1.34 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
BRVM Composite 170.24 - 170.24 170.24 0.65 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
462919000038114594722098096214629190000تشکیل سرمایه ثابت ناخالصCFA هزارسالیانه
1834580000016868919293463141780018345800000تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت223215258602294616703222946167032XOF - THOسالیانه
500.8855522.654412واردات495495494XOF - میلیاردماهیانه
485.6554029.785540صادرات489490490XOF - میلیاردماهیانه