کالایاب
جمهوری افریقای مرکزی جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری افریقای مرکزی
جمهوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی: République centrafricaine) کشوری است در مرکز آفریقا که پایتخت آن شهر بانگی است. آفریقای مرکزی روز ۱۳ اوت ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت و این پس از آن صورت گرفت که دو سال پیش از آن به خودمختاری دست یافته‌بود. کشور آفریقای مرکزی مدت ۳۰ سال توسط رؤسای جمهوری که قدرت را به زور و با انتخابات تقلب‌آمیز به‌دست آورده‌بودند اداره شد. نخستین انتخابات دموکراتیک در سال ۱۹۹۳ برگزار شد که در پی آن آنژ-فلیکس پاتاسه به ریاست‌جمهوری رسید. وی اما در سال ۲۰۰۳ توسط ژنرال فرانسوا بوزیزه کنار زده‌شد؛ بوزیزه در انتخابات ۲۰۰۵ پیروز شد. پس از او فاوستین-آرچانگه توادرا در سال ۲۰۱۶ به ریاست‌جمهوری این کشور رسید. ۸۰ درصد جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی را مسیحیان و ۱۵ درصد آن را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند. صلح‌بانان سازمان ملل متحد پس از بروز ناآرامی در جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۱۴ مستقر شدند؛ زمانی که پس از سرنگونی رئیس‌جمهور وقت توسط شورشیان عمدتاً مسلمان که باعث خشم شبه نظامیان مسیحی شد، و اوضاع بحرانی شد. هزاران نفر در خشونت‌ها کشته شدند و صدها هزار نفر به کشورهای همسایه گریختند. تنش‌های قومی در جمهوری آفریقای مرکزی تاکنون منجر به فرار ۱۰ درصد از مردم شده‌است. به‌رغم حضور ۱۱ هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد، هنوز بسیاری از بخش‌های این کشور تحت کنترل نیروهای شورشی و باندهای تبهکاری است.جمهوری آفری... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی جمهوری افریقای مرکزی + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آسانی کسب و کار 0 2018 12 184 182 : 188 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 556 309 : 827 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -0.10 2017 12 -3.5 -6.3 : 9 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 2017 12 44.3 21.1 : 97.4 سالیانه ٪
پول 609.45 2019 03 610 411 : 792 روزانه
تولید ناخالص داخلی 1.95 2017 12 1.76 0.11 : 2.2 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 661.24 2017 12 643 593 : 939 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 335.03 2017 12 326 300 : 625 سالیانه USD
جمعیت 0 2017 12 5 1.5 : 5.1 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70 2017 12 -7.8 -10.2 : -0.6 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2016 12 -64 -100 : -7.6 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد
ذخایر طلا 0 2018 09 0 0 : 0.35 سه ماهه تن
رتبه فساد مالی 0 2018 12 156 130 : 162 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 990 73.03 : 1445 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 23 20 : 26 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 6.39 0 : 6.72 سالیانه
صادرات 0 2014 06 2.4 1.7 : 114 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
موازنه تجاری -29.80 2014 06 -18.4 -29.8 : 31.1 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 2017 12 5.1 -37 : 9.48 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2016 02 38.04 -10.67 : 51.73 ماهیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 19.00 2018 12 19 19 : 19 سالیانه ٪
نرخ بهره 3.50 2019 03 3.5 2.45 : 4.25 روزانه ٪
نرخ بیکاری 6.00 2017 12 6.2 6 : 6.4 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪
واردات 0 2014 06 20.8 11 : 86.4 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -0.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 47 47 47 47 43 ٪
پول 609.45 618 623 627 614 635
تولید ناخالص داخلی 1.95 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 661.24 715 715 715 715 725 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 335.03 380 380 380 380 395 USD
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.70 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -7.6 ٪
موازنه تجاری -29.80 -25.68 -23.58 -25.68 -23.58 -25.69 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4 4 4 4 4.5 ٪
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 ٪
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 ٪
نرخ بیکاری 6.00 6 6 5.5 6 5.5 ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 ٪