شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوتان بوتان
بوتان

بوتان

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

BTN/USD

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:49:09
0 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 71.71
 • بالاترین قیمت روز : 71.71
 • پایین ترین قیمت روز : 71.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 71.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 1,984 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1,984
 • پایین ترین قیمت روز : 1,972
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1,984
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2,464 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 2,464
 • پایین ترین قیمت روز : 2,449
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 2,464
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2,688 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 2,688
 • پایین ترین قیمت روز : 2,672
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 2,688
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین / یورو 7944.37 - 7944.37 7944.37 14.09 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
BTG/EUR Ask 7.71 - 7.71 7.71 0.11 1.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
BTC/TRY Ask 50699.83 - 50699.83 50699.83 102.91 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۶
BTC/AUD Ask 12856.9 - 12856.9 12856.9 102.52 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۳:۰۶
EUR/BTN Ask 78.8247 - 78.8247 78.8247 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۳:۰۶

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 3365 1363 : 5147 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 81 70 : 146 سالیانه

اعتبار بخش خصوصی

15.70 2018 12 15.4 6.4 : 40.7 سالیانه BTN - میلیون

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -5345 -5345 : 4296 سالیانه BTN - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

110.10 2018 12 112 36.9 : 116 سالیانه ٪

بودجه دولت

-1.10 2018 12 -3.6 -12.8 : 4.1 سالیانه ٪

بدهی خارجی

2642.10 2018 12 2505 406 : 2642 سالیانه USD - میلیون

پول

71.71 2019 11 71.78 7.19 : 74.48 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

8059.80 2018 12 7795 6043 : 8060 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

2062.30 2018 12 1927 447 : 2062 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

10644.10 2018 12 10009 4010 : 10644 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9347.80 2018 12 9247 2327 : 9348 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5753.00 2018 12 5453 2214 : 5753 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

3172.80 2018 12 3138 406 : 3173 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

4641.90 2018 12 4621 2562 : 4642 سالیانه BTN - میلیون

تورم مواد غذایی

3.80 2019 06 4.8 -0.5 : 18.72 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-3.90 2019 06 -3.2 -3.9 : 7.4 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

10079.80 2018 12 10479 3262 : 10479 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی

2.53 2018 12 2.53 0.14 : 2.53 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7184.60 2018 12 6410 2661 : 7185 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

26905.30 2018 12 25466 11176 : 26905 سالیانه BTN - میلیون

جمعیت

0.75 2018 12 0.75 0.22 : 0.75 سالیانه میلیون

حساب جاری

-31306.95 2018 12 -36143 -41436 : 3708 سالیانه BTN - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-18.20 2018 12 -24.44 -33.1 : 15.8 سالیانه ٪

درآمدهای دولت

0 2018 12 42673 7054 : 54667 سالیانه BTN - میلیون

درآمد گردشگری

3.40 2019 08 2.6 0.5 : 17.3 ماهیانه USD - میلیون

ذخایر ارزی

1066.60 2019 07 1063 458 : 1903 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 26 25 : 49 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2018 12 97 82 : 109 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2773.80 2019 06 715 -947 : 2774 سه ماهه BTN - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 3407 99.26 : 3426 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 67 50 : 68 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2018 12 3.87 3.73 : 4.1 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 0.04 0 : 2.76 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

140.20 2019 06 140 103 : 141 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

8571.50 2019 06 5753 1130 : 30997 سه ماهه BTN - میلیون

عرضه پول M2

117816.40 2019 07 121417 20869 : 122564 ماهیانه BTN - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 07 69203 16627 : 70790 ماهیانه BTN - میلیون

قیمت تولید

121.20 2019 06 122 100 : 126 ماهیانه نقاط شاخص

موازنه تجاری

-8687.50 2019 06 -9054 -20835 : 3470 سه ماهه BTN - میلیون

نرخ تورم

-0.20 2019 06 -0.6 -1.2 : 2 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.60 2018 12 8 2.1 : 17.9 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

50.00 2018 12 50 50 : 50 سالیانه ٪

نرخ تورم

3.40 2019 06 3.2 0 : 13.53 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

2.40 2017 12 2.5 1.15 : 4 سالیانه ٪

نرخ بهره

7.04 2019 09 7.04 6 : 7.04 روزانه ٪

نرخ بهره سپرده

2.00 2018 12 2.8 2 : 8.25 سالیانه ٪

واردات

17259.00 2019 06 14806 1255 : 50995 سه ماهه BTN - میلیون

ورود توریست

3411.00 2019 08 2419 459 : 11277 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2018 12 48018 9945 : 56514 سالیانه BTN - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 15.70 15.5 15.5 15.5 16.2 15.5 BTN - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 105 105 105 110 105 ٪
بودجه دولت -1.10 -0.5 -0.5 -0.5 2 -0.5 ٪
بدهی خارجی 2642.10 3200 2803 2803 2920 3200 USD - میلیون
پول 71.71 71.88 72.3 72.72 71.47 73.57
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8059.80 8800 8800 8800 8300 8800 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062.30 2600 2600 2600 2350 2600 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10644.10 13400 13400 13400 12500 13400 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9347.80 9502 9502 9502 9152 9502 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5753.00 5950 5950 5950 5800 5950 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 3172.80 3232 3232 3232 3106 3232 USD
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4641.90 4700 4700 4700 4500 4700 BTN - میلیون
تورم مواد غذایی 3.80 6.1 6.1 6.1 6.1 6.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده -3.90 3 3 3 2.5 5 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10079.80 11200 11200 11200 10950 11200 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی 2.53 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7184.60 8000 8000 8000 7650 8000 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26905.30 31000 31000 31000 29800 31000 BTN - میلیون
جمعیت 0.75 0.74 0.74 0.74 0.75 0.74 میلیون
حساب جاری -31306.95 -29500 -29500 -29500 -32500 -29500 BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -13.5 -13.5 -13.5 -17 -13.5 ٪
درآمد گردشگری 3.40 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 USD - میلیون
ذخایر ارزی 1066.60 1010 1010 1010 1010 1078 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2773.80 72.3 72.3 72.3 72.3 84.5 BTN - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.20 148 148 148 148 155 نقاط شاخص
صادرات 8571.50 13100 13100 13100 13100 10500 BTN - میلیون
عرضه پول M2 117816.40 117800 117800 117800 117800 121000 BTN - میلیون
قیمت تولید 121.20 138 138 138 138 144 نقاط شاخص
موازنه تجاری -8687.50 -5000 -5000 -5000 -5000 -9000 BTN - میلیون
نرخ تورم -0.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 6.1 6.1 6.1 5.8 6.1 ٪
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50 ٪
نرخ تورم 3.40 4.1 4.5 3.9 3.9 4.1 ٪
نرخ بیکاری 2.40 3.2 3.2 3.2 2.9 3.2 ٪
نرخ بهره 7.04 7 7.5 7.5 6.5 8 ٪
نرخ بهره سپرده 2.00 2.8 1.96 2.46 2.8 2.8 ٪
واردات 17259.00 18100 18100 18100 18100 19500 BTN - میلیون
ورود توریست 3411.00 3997 3997 3997 3997 3997