بوتان بوتان
بوتان
بوتان
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

BTN/USD

0.014
قیمت روز
0 (1.45%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:41:09
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BTN/USD

 • 1,000 ریال
 • نرخ فعلی : 0.014
 • بالاترین قیمت روز : 0.014
 • پایین ترین قیمت روز : 0.014
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.014
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۴۱:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.0138
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

طلای 18 عیار / بوتان

 • 2,761,000 ریال
 • نرخ فعلی : 1984 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1984
 • پایین ترین قیمت روز : 1972
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1,984
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / بوتان

 • 3,429,000 ریال
 • نرخ فعلی : 2464 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 2464
 • پایین ترین قیمت روز : 2449
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 2,464
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / بوتان

 • 3,741,000 ریال
 • نرخ فعلی : 2688 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 2688
 • پایین ترین قیمت روز : 2672
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 2,688
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین / دلار 3813.2 3817.5 3614 3840 170.80 4.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۴۰
BTC/CAD Ask 5475.01 5389.99 5209.98 5475.01 275.01 5.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۳۰
BTN/GBP Ask 0.0111 - 0.0111 0.0111 0.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BTN Ask 88.172 - 88.172 88.172 0.91 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۳۰
BTC/GBP Ask 2945.38 2918.06 2826.09 2945.38 117.28 4.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۵:۳۰

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
18.3718.970.9819.31درجه حرارت1212.1celsiusماهیانه
50505050نرخ مالیات بر فروش5050%سالیانه
108.6411936.9119بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی110100%سالیانه
-4.1-1.2-12.84.1بودجه دولت%سالیانه
8708.6825323168709تولید ناخالص داخلی سرانه PPP91529502USDسالیانه
2955.8128014042956تولید ناخالص داخلی سرانه31063232USDسالیانه
86.62.117.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
2.512.210.142.51تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
3582336513635147آدرس های IPIPسه ماهه
3426.37340799.263426سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
817570146آسانی کسب و کار8185سالیانه
26272649رتبه فساد مالی2626سالیانه
67655067شاخص فساد مالی6767امتیازسالیانه
829782109رتبه رقابتی8282سالیانه
4.13.873.734.1شاخص رقابتی6.67.1امتیازسالیانه
4352330145911277ورود توریستماهیانه
5.53.10.515.7درآمد گردشگریUSD - میلیونماهیانه
0.040.1202.76شاخص تروریسم0.040.04سالیانه
17308.517638125550995وارداتBTN - میلیونسه ماهه
7329.29551113030997صادراتBTN - میلیونسه ماهه
-24.44-33.1-33.115.8حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-18.8-14.3%سالیانه
-36341.5-43759-437593708حساب جاریBTN - میلیونسالیانه
-9979.3-8088-208353470موازنه تجاریBTN - میلیونسه ماهه
64022.1659731662768335عرضه پول M1BTN - میلیونماهیانه
6666نرخ بهره%روزانه
4428.25نرخ بهره سپرده%سالیانه
1.41.2013.53نرخ تورم%ماهیانه
2.73.2-0.518.72تورم مواد غذایی%ماهیانه
2.52.51.154نرخ بیکاری%سالیانه
0.810.80.220.81جمعیت0.830.84میلیونسالیانه