شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بولیوی بولیوی
بولیوی

بولیوی

بولیوی با نام رسمی جمهوری بولیوی کشوری محصور در خشکی، در مرکز آمریکای جنوبی است. پایتخت آن به‌طور رسمی و در قانون اساسی شهر سوکره ذکر شده اما دولت این کشور در شهر لاپاز مستقر است. جمعیت بولیوی ۱۱/۴ میلیون نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی، کچوآ، آیمارا و ۳۴ زبان دیگر بومی است. واحد پول این کشور بولیویانا نام دارد و نظام حکومتی آن دموکراسی است. ۵۵ درصد مردم بولیوی از تبار سرخ‌پوست، ۳۰ درصد مستیزو (دورگه سرخ‌پوست و سفیدپوست) و ۱۵ درصد سفیدپوست هستند.دین مردم بولیوی مسیحیت است. ۷۸ درصد مردم بولیوی پیرو کلیسای کاتولیک رومی، ۱۶ درصد پروتستان و ۳ درصد نیز پیرو دیگر شاخه‌های مسیحیت هستند.بولیوی یک کشور در حال توسعه و شاخص توسعه انسانی آن در حد متوسط است. میزان فقر در بولیوی ۵۳ درصد ذکر شده‌است. کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، و معادن از فعالیت‌های اصلی صنعتی در بولیوی و فراورده‌های عمده آن تولیدات نساجی، پوشاک، فلزکاری و پالایش نفت است. بولیوی از نظر اندوخته‌های معدنی و به‌ویژه فلز قلع غنی است. پیش از استعمار اروپاییان منطقه کنونی بولیوی بخشی از امپراتوری سرخ‌پوستان اینکا بود. امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم این منطقه را تسخیر کرد و در خلال دوران استعماری اسپانیا، این سرزمین «پروی علیا» نام داشت و جزو قلمروی نایب‌السلطنه پرو به‌شمار می‌آمد، قلمرویی که بیشتر مستعمرات اسپانیا در آمریکای جنوبی را در بر می‌گرفت. پس از ا... [ادامه]

بولیویانو بولیوی / دلار

0.1462
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:45:24
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.55%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی بولیوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/BOB Ask 1.6669 1.6671 1.6669 1.6782 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۵۴
BOB/BRL Ask 0.6065 0.6064 0.6024 0.6065 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۵۴
BOB/CLP Ask 116.06 116.02 114.57 116.7 1.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۵۴
BOB/PYG Ask 936.51 933.04 931.95 936.51 2.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۵۴
BOB/UYU Ask 5.4389 5.4375 5.4331 5.4414 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۵۴

شاخص‌های اقتصادی بولیوی + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

105.43 2019 10 105 40.58 : 160 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 156 147 : 162 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 215362 59095 : 220795 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2017 12 5526376 3637048 : 5526376 سالیانه Number of persons

افراد بیکار

191469.00 2017 12 192163 116111 : 255008 سالیانه Number of persons

ارزش بودجه دولت

0 2019 04 -761 -15404 : 3903 ماهیانه میلیون - BOB

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

33.30 2018 12 45.7 32.2 : 78.5 سالیانه ٪

بودجه دولت

-8.30 2018 12 -7.4 -8.3 : 6.27 سالیانه ٪

بدهی خارجی

10548.90 2019 06 10166 2056 : 10549 سه ماهه USD - میلیون

پول

6.84 2019 11 6.84 6.7 : 7 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1999498.00 2019 06 1525080 540920 : 1999498 سه ماهه BOB هزار

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

403172.00 2019 06 274967 86952 : 721087 سه ماهه BOB هزار

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2067394.00 2019 06 1764692 613669 : 2138278 سه ماهه BOB هزار

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

12531060.00 2019 06 11355130 3587595 : 12808532 سه ماهه ببخشید

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6986.05 2018 12 6799 3703 : 6986 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 07 59 23 : 62 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

269515.00 2019 06 220753 60338 : 304153 سه ماهه BOB هزار

تولید ناخالص داخلی سرانه

2559.51 2018 12 2491 1005 : 2560 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1358000.00 2019 06 1252570 329439 : 1458726 سه ماهه BOB هزار

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 1075796 -1899294 : 1075796 سه ماهه BOB هزار

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2277733.00 2019 06 2113757 370326 : 3921684 سه ماهه BOB هزار

تورم مواد غذایی

5.40 2019 08 3.8 -4.97 : 32.87 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

40.29 2018 12 37.51 0.37 : 40.29 سالیانه USD - میلیارد

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 08 129622 23852 : 142201 ماهیانه BOB - میلیون

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1227971.00 2019 06 1213524 278836 : 1311707 سه ماهه BOB هزار

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1083334.00 2019 06 879075 317158 : 1083334 سه ماهه BOB هزار

جمعیت

11.30 2018 12 11.15 3.35 : 11.3 سالیانه میلیون

حداقل دستمزد

2122.00 2019 12 2060 400 : 2122 سالیانه BOB / ماه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.90 2018 12 -6.3 -9.3 : 12.1 سالیانه ٪

حواله

0 2016 06 284 18.1 : 315 سه ماهه USD - میلیون

حساب جاری

-542.10 2019 03 -1084 -1084 : 760 سه ماهه USD - میلیون

درآمدهای دولت

0 2019 04 8101 1159 : 13843 ماهیانه میلیون - BOB

ذخایر طلا

0 2019 12 42.51 28.34 : 42.52 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

5317.85 2019 09 5654 391 : 13586 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 112 36 : 132 س��لیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 105 98 : 121 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2630 259 : 2689 سه ماهه KBps

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

19.40 2019 03 -231 -505 : 1023 سه ماهه USD - میلیون

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

102.61 2019 10 103 40.05 : 138 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 33 20 : 35 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 0.02 0 : 2.62 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 51.4 3.41 : 51.8 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.35 2019 10 104 0 : 171 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

840.45 2019 07 746 98.2 : 1197 ماهیانه USD - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 07 111523122 2894851 : 117046127 ماهیانه هزار باب

عرضه پول M3

0 2019 07 196550009 3067454 : 199904455 ماهیانه هزار باب

عرضه پول M1

0 2019 07 65248195 2640715 : 68425691 ماهیانه هزار باب

قیمت گازوئیل

0.54 2019 10 0.54 0.38 : 0.8 ماهیانه USD / لیتر

گردش سرمایه

0 2019 03 -1308 -1613 : 849 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

-108.83 2019 05 -181 -356 : 515 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 574 45.4 : 750 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

13.00 2018 12 13 13 : 13 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

13.00 2019 12 13 13 : 13 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.27 2018 12 3.98 -0.89 : 8.07 سه ماهه ٪

نرخ وام بانکی

5.79 2019 07 5.79 4.62 : 23.85 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.14 2018 12 3.3 -15.7 : 17.6 سه ماهه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2017 12 65.6 61 : 67.8 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

3.03 2018 12 2.47 1.05 : 108 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.50 2019 08 0.23 -5.56 : 183 ماهیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.71 2019 12 16.71 13.71 : 16.71 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

3.40 2017 12 3.4 2.1 : 6 سالیانه ٪

نرخ بهره

3.36 2019 08 3.04 0.77 : 28.51 روزانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

38.92 2018 12 38.92 25.92 : 38.92 سالیانه ٪

نرخ تورم

2.25 2019 08 1.92 -1.27 : 23464 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

22.21 2018 12 22.21 12.21 : 22.21 سالیانه ٪

وام به بخش خصوصی

0 2019 05 155365 22504 : 156889 ماهیانه میلیون - BOB

واردات

764.69 2019 07 723 98.2 : 1081 ماهیانه USD - میلیون

هزینه های دولت

1464345.00 2019 06 1265453 334126 : 1607705 سه ماهه BOB هزار

هزینه های مالی

0 2019 04 6731 1135 : 19624 ماهیانه میلیون - BOB

هزینه های مصرف کننده

8374746.00 2019 06 8253268 2769704 : 9912937 سه ماهه BOB هزار
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.43 109 108 109 109 114
افراد بیکار 191469.00 193000 193000 193000 193000 190000 Number of persons
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30 55 55 55 50 55 ٪
بودجه دولت -8.30 -6.5 -6.5 -6.5 -7.1 -6.5 ٪
بدهی خارجی 10548.90 10575 10522 10522 8000 7800 USD - میلیون
پول 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1999498.00 1382920 1415783 1415783 1388265 1441019 BOB هزار
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 403172.00 591864 746325 746325 594151 616729 BOB هزار
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2067394.00 2181227 2213118 2213118 2189657 2272864 BOB هزار
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12531060.00 12561299 13256831 13256831 12609845 13089019 ببخشید
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6986.05 7400 7400 7400 7200 7400 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 269515.00 241470 314798 314798 242403 251614 BOB هزار
تولید ناخالص داخلی سرانه 2559.51 2710 2710 2710 2680 2710 USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1358000.00 1509781 1493339 1493339 1515616 1573210 BOB هزار
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2277733.00 2448560 4058943 4058943 2458023 2551427 BOB هزار
تورم مواد غذایی 5.40 2.7 2.5 2.6 3 2.8 ٪
تولید ناخالص داخلی 40.29 41 41 41 39 41 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1227971.00 1299624 1357617 1357617 1304646 1354223 BOB هزار
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1083334.00 992122 934794 934794 995956 1033803 BOB هزار
جمعیت 11.30 11.43 11.43 11.43 11.37 11.43 میلیون
حداقل دستمزد 2122.00 2400 2400 2400 2200 2400 BOB / ماه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -5 -5 -5 -5.1 -5 ٪
حساب جاری -542.10 -490 -430 -320 -520 -560 USD - میلیون
ذخایر ارزی 5317.85 7500 7500 7500 7500 7350 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19.40 -171 -177 -177 -157 -176 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.61 107 105 106 107 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.35 102 102 102 102 105 نقاط شاخص
صادرات 840.45 660 660 660 660 700 USD - میلیون
قیمت گازوئیل 0.54 0.47 0.45 0.44 0.48 0.41 USD / لیتر
موازنه تجاری -108.83 -215 -215 -215 -215 -220 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13 ٪
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.27 3.5 3.5 3.6 3.9 3.8 ٪
نرخ وام بانکی 5.79 5.23 5.23 5.23 5.43 5.23 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.14 1.3 -2.3 1.8 -0.7 0.5 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ بهره سپرده 3.03 2.47 2.47 2.47 2.67 2.47 ٪
نرخ تورم 0.50 0.4 0.6 0.3 0.4 0.5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 ٪
نرخ بیکاری 3.40 3.8 3.8 3.8 3.6 3.8 ٪
نرخ بهره 3.36 2.8 2.8 2.8 3 2.8 ٪
نرخ تامین اجتماعی 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 ٪
نرخ تورم 2.25 2.9 3.1 3.3 2.6 3.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 ٪
واردات 764.69 875 875 875 875 920 USD - میلیون
هزینه های دولت 1464345.00 1545358 1663975 1663975 1551331 1610281 BOB هزار
هزینه های مصرف کننده 8374746.00 8269690 10259890 10259890 8301651 8617113 BOB هزار