شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برمودا برمودا
برمودا

برمودا

برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجموعه جزایری است که جزئی از مستعمره بریتانیای کبیر به‌شمار می‌آیند و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌اند. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD Ask 2.0017 - 2.0017 2.0017 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۶
BMD/CAD Ask 1.3174 - 1.3174 1.3174 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۶
BMD/GBP Ask 0.7701 - 0.7701 0.7701 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۶
BMD/KYD Ask 0.831 - 0.831 0.831 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۶
CAD/BMD Ask 0.759 - 0.759 0.759 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۶

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 164.22 - 164.22 164.22 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 187.03 - 187.03 187.03 0.08 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 195.36 - 195.36 195.36 0.06 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
HSBC Managed Portfolios World SelAC 181.34 - 181.34 181.34 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
HSBC Managed Portfolios World SelLC 181.34 - 181.34 181.34 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه IP

بازار سهام

2217.02 2019 11 2217 1141 : 2976 روزانه

تورم مواد غذایی

3.00 2019 08 2.9 0.4 : 3.7 ماهیانه ٪

جمعیت

0 2018 12 0.07 0.05 : 0.64 سالیانه میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه KBps

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.50 2019 08 107 98.6 : 124 ماهیانه نقاط شاخص

نرخ مالیات شرکت

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.50 2019 08 1.2 0.3 : 2.6 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2217.02 1979 1931 1885 2027 1795
تورم مواد غذایی 3.00 1.6 1.9 2.1 1.4 2.5 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50 105 105 105 105 106 نقاط شاخص
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ تورم 1.50 1.1 1.3 1.5 0.8 1.7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 ٪