کالایاب
برمودا برمودا
برمودا
برمودا
برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجموعه جزایری است که جزئی از مستعمره بریتانیای کبیر به‌شمار می‌آیند و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌اند. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/BMD Ask 1.2438 1.2444 1.2438 1.2444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۳:۱۲
BMD/GBP Ask 0.804 0.8036 0.8036 0.804 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۳:۱۲
BMD/CAD Ask 1.3034 1.3049 1.3034 1.3049 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۱۲
CAD/BMD Ask 0.7672 0.7663 0.7663 0.7672 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۱۲
BMD/BBD Ask 1.9736 - 1.9736 1.9736 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۶:۱۵

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 7.15 - 7.15 7.15 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۱۶
Orbis Global Equity Fund 222.18 - 222.18 222.18 0.37 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۱۶
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 32.06 - 32.06 32.06 0.10 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۱۶
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 40.39 - 40.39 40.39 0.11 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۱۶
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 31.08 - 31.08 31.08 0.09 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۱۶

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه IP
بازار سهام 2136.98 2019 07 2154 993 : 2976 روزانه
تورم مواد غذایی 2.40 2019 04 2.9 0.4 : 3.7 ماهیانه ٪
جمعیت 0 2017 12 0.07 0.05 : 0.07 سالیانه میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه KBps
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00 2019 04 106 98.6 : 124 ماهیانه نقاط شاخص
نرخ مالیات شرکت 0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
نرخ تورم 1.00 2019 04 1.2 0.6 : 2.6 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2136.98 2069 2010 1952 2130 1841
تورم مواد غذایی 2.40 1.4 1.6 1.9 1.2 2.5 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00 105 105 105 106 106 نقاط شاخص
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ تورم 1.00 0.8 1.1 1.3 0.6 1.7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 ٪