برمودا برمودا
برمودا
برمودا
برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجموعه جزایری است که جزئی از مستعمره بریتانیای کبیر به‌شمار می‌آیند و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌اند. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/CAD Ask 1.3361 1.3366 1.3359 1.3369 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۱۵
BMD/GBP Ask 0.7935 0.7933 0.7933 0.7944 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۱۵
CAD/BMD Ask 0.7484 0.7481 0.7479 0.7485 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۱۵
BMD/BBD Ask 1.9619 1.9618 1.9618 1.9619 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۱۹
GBP/BMD Ask 1.2604 1.2601 1.2588 1.2604 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۱۹

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LOM Fixed Income Fund USD 15.749 15.742 15.742 15.749 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 101.44 - 101.44 101.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 104.4 - 104.4 104.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 104.41 - 104.41 104.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 107.86 - 107.86 107.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
0000نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
0000نرخ مالیات شرکت%سالیانه
29449291641718535442آدرس های IP249202465424700IPسه ماهه
6684.79643011326685سرعت اینترنت838585818600KBpsسه ماهه