برمودا برمودا
برمودا
برمودا
برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجموعه جزایری است که جزئی از مستعمره بریتانیای کبیر به‌شمار می‌آیند و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌اند. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/CAD Ask 1.3102 1.3114 1.3102 1.3114 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۶
BMD/GBP Ask 0.7641 0.7642 0.7641 0.7642 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۶
CAD/BMD Ask 0.763 0.7624 0.7624 0.763 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۶
GBP/BMD Ask 1.3086 1.3085 1.3085 1.3086 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۶
BMD/BBD Ask 1.953 - 1.952 1.953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۲۷

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Moneda Chile Fund Ltd 53.06 66.114 53.06 66.114 0.38 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 31.15 - 31.15 31.15 0.32 1.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 39.25 - 39.25 39.25 0.40 1.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 30.21 - 30.21 30.21 0.31 1.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 29.78 - 29.78 29.78 0.31 1.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه IP
بازار سهام 2454.64 2019 02 2425 993 : 2976 روزانه
تورم مواد غذایی 2.10 2018 10 1.8 0.4 : 3.7 ماهیانه ٪
جمعیت 0 2017 12 0.07 0.05 : 0.07 سالیانه میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه KBps
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20 2018 10 105 98.6 : 124 ماهیانه نقاط شاخص
نرخ مالیات شرکت 0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
نرخ تورم 1.10 2018 10 1.1 0.6 : 2.6 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2454.64 1964 1908 1854 2021 1750
تورم مواد غذایی 2.10 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20 105 106 105 105 106 نقاط شاخص
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ تورم 1.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 ٪