باربادوس باربادوس
باربادوس
باربادوس
باربادوس کشوری جزیره‌ای است که میان دریای کارائیب و اقیانوس اطلس شمالی و شمال شرق ونزوئلا قرار گرفته‌است. پایتخت آن بریج‌تاون است. همه کشور باربادوس تنها از یک جزیره تشکیل شده و این جزیره جزو جزایر بادپناه به‌شمار می‌آید که در آنتیل کوچک قرار گرفته‌است. باربادوس شرقی‌ترین خشکی در منطقه آنتیل است. زبان رسمی باربادوس انگلیسی و واحد پول آن دلار باربادوس است. زبان گفتاری رایج اما بـِیجـِن است که یک زبان کریٶل (آمیخته) است که اساس آن انگلیسی است. زبان تخصصی این مردمان در سالهای استعمار بیشتر انگلیسی بوده‌است. باربادوس بیرون از نوار اصلی توفان‌های اقیانوس اطلس واقع شده‌است. جمعیت باربادوس در حدود ۲۸۰ هزار نفر است که حدود ۱۱۰ هزار نفر از آنان در شهر بریج‌تاون یا پیرامون آن زندگی می‌کنند. نام این کشور در زبان انگلیسی «باربـِیدُس» تلفظ می‌شود. ۹۳ درصد مردم باربادوس سیاه‌پوست هستند و ۹۵ درصد از جمعیت کشور پیرو دین مسیح می‌باشند. دریانوردان اسپانیایی در اواخر سده پانزدهم از این جزیره دیدن کرده و آن‌ها جزئی از ممالک خالصه پادشاه خود نامیدند. این جزیره برای نخستین بار در سال ۱۵۱۱ بر روی نقشه‌های اسپانیایی ترسیم شده‌است. این کشور در سال ۱۹۶۶ مستقل شد و هم‌اینک از جزایر توریستی کارائیب است.

BBD/USD

0.4901
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:41:09
0 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BBD/USD

 • 53,000 ریال
 • نرخ فعلی : 0.4901
 • بالاترین قیمت روز : 0.4901
 • پایین ترین قیمت روز : 0.4901
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.4901
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / باربادوس

 • 3,016,000 ریال
 • نرخ فعلی : 57 (BBD)
 • بالاترین قیمت روز : 57
 • پایین ترین قیمت روز : 56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 56
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۰۱:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 57
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / باربادوس

 • 3,704,000 ریال
 • نرخ فعلی : 70 (BBD)
 • بالاترین قیمت روز : 70
 • پایین ترین قیمت روز : 70
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 70
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۱:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 70
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / باربادوس

 • 4,075,000 ریال
 • نرخ فعلی : 77 (BBD)
 • بالاترین قیمت روز : 77
 • پایین ترین قیمت روز : 76
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 76
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۱:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی باربادوس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/BBD Ask 2.2304 - 2.2304 2.2304 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
BBD/EUR Ask 0.4291 - 0.4291 0.4291 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
BMD/BBD Ask 1.9638 - 1.9638 1.9638 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
GBP/BBD Ask 2.4688 - 2.4688 2.4688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۷
BBD/GBP Ask 0.3877 - 0.3877 0.3877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۷

شاخص‌های اقتصادی باربادوس + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
26.827.2723.7129.05درجه حرارتcelsiusماهیانه
125.422269.6620بارشmmماهیانه
10.110.110.110.1نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
11.2511.2511.2511.25نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
21.3521.3521.3521.35نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
17.517.51517.5نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
33.533.533.535نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
25252525نرخ مالیات شرکت%سالیانه
-4.2-6-11.8-1.3بودجه دولت-5.6-5.6-5.6%سالیانه
16978.07167411281117245تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
16503.4816273626616763تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
12-77.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه0.90.90.9%سالیانه
4.84.530.094.8تولید ناخالص داخلی555USD - میلیاردسالیانه
48577418082661976537آدرس های IP462114430846229IPسه ماهه
6709.63582310316710سرعت اینترنت728073447409KBpsسه ماهه
-4.75.1-16.9611.69تولید صنعتی-2.5-2.7-2.6%ماهیانه
129132115132آسانی کسب و کارسالیانه
25311531رتبه فساد مالیسالیانه
68616178شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
72554172رتبه رقابتیسالیانه
4.194.354.194.47شاخص رقابتیامتیازسالیانه
54860449571125967643ورود توریست680006850068900ماهیانه
29333432176344472362132واردات283575283603283595BDS هزارماهیانه
8102811133612886175778صادرات835768357683576BDS هزارماهیانه
-4.4-4.5-11.8-4.4حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-407.4-411-1101-407حساب جاری-530-535-540BDS Millionsسالیانه
110.771.9تولید نفت خام111BBL/D/1Kماهیانه
-212306-210427-28786332282موازنه تجاری-199999-200026-200018BDS هزارماهیانه
2.933.461.767.8نرخ بهره3.43.43.6%روزانه
433065.734269641278611380968ذخایر ارزی432002431878431941BDS Millionماهیانه
0.351.30.358.83نرخ بهره سپرده0.820.821.02%سالیانه
4.95.5-2.611.2نرخ تورم4.84.84.7%ماهیانه
0.41.7-1.517.08تورم مواد غذایی77.36.5%ماهیانه
185.118498.2185صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده192193194نقاط شاخصماهیانه
8.29.77.613.2نرخ بیکاری8.27.98.1%سه ماهه
16.613.79.519.1افراد بیکار17.61818.4هزارسه ماهه
65.965.514.170.6نرخ مشارکت نیروی کار65.465.6365.88%سه ماهه
130.912689137افراد شاغل129131130هزارسه ماهه