بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین (به بوسنیایی (خط لاتین): Bosna i Hercegovina، به صربی (خط سیریلیک): Босна и Херцеговина) کشوری است در جنوب شرقی اروپا که پایتخت آن سارایوو است. این کشور در غرب و شمال غرب با کرواسی، در شرق با صربستان و در جنوب شرقی با مونته نگرو همسایه است. در کشور بوسنی و هرزگوین سه قوم مسلمان، صرب و کروات زندگی می‌کنند. بوسنی و هرزگوین کاندیدای بالقوه پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین از آوریل ۲۰۱۰ کاندیدای عضویت در ناتو است. علاوه بر این بوسنی و هرزگوین از آوریل ۲۰۰۲ عضو شورای اروپا، عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و نیز عضو ناظر در سازمان همکاری اسلامی است.

BAM/USD

0.5836
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:47:17
0 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BAM/USD

 • نرخ فعلی : 0.5836
 • بالاترین قیمت روز : 0.5838
 • پایین ترین قیمت روز : 0.5836
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ دی
 • نرخ روز گذشته : 0.5836
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

BIRS

 • نرخ فعلی : 572.66
 • بالاترین قیمت روز : 572.66
 • پایین ترین قیمت روز : 572.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 572.66
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۳:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 570.01
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.65

Sarajevo 10

 • نرخ فعلی : 639.12
 • بالاترین قیمت روز : 639.12
 • پایین ترین قیمت روز : 639.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 639.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۳:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 639.36
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24

Sarajevo 30

 • نرخ فعلی : 1140.99
 • بالاترین قیمت روز : 1140.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1140.99
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1140.99
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۳:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 1,140.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49

بازارهای ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAM/GBP Ask 0.453 - 0.453 0.4531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BAM Ask 2.1908 - 2.1908 2.1908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۲۱
USD/BAM Ask 1.696 - 1.6954 1.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۲۱
BAM/USD Ask 0.5836 - 0.5836 0.5838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۴۷
EUR/BAM Ask 1.9458 - 1.9458 1.9458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱

شاخص های بورس بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 572.66 - 572.66 572.66 2.65 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 10 639.12 - 639.12 639.12 0.24 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 30 1140.99 - 1140.99 1140.99 0.49 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tvornica Cemen 25.9 - 25.9 25.9 0.10 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Fabrika Duhana 120.01 - 120.01 120.01 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
IF Prof Plus Sarajevo 3.4 - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
IF Bosfin Sarajevo 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Telekom Srpske 0.86 - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴

شاخص‌های اقتصادی بوسنی و هرزگوین + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
99.4-10.522.2تغییرات سالیانه خرده فروشی9.54.23.5%ماهیانه
0.2-1.4-2027.5تغییرات ماهیانه خرده فروشی1.030.820.65%ماهیانه
3.583.723.5894.09نرخ بهره4.54.55%روزانه
11917.61184769111918عرضه پول M3121141223112347BAM - میلیونماهیانه
23938.242384090523938عرضه پول M2246472507225495BAM - میلیونماهیانه
12020.631199320212021عرضه پول M1125801290913234BAM - میلیونماهیانه
4692.95471785.384718عرضه پول M0474847984849BAM - میلیونماهیانه
11478.991156212811562ذخایر ارزی116831181211941BAM - میلیونماهیانه
10.91-19.439.8استخراج معدن3.332.582.49%ماهیانه
-1.70.6-1835.8تولید صنعتی-1.65-1.78-1.67%ماهیانه
1.42.4-19.612.9تولیدات صنعتی (ماهانه)0.210.270.27%ماهیانه
2.31.1-17.928.8تولید صنعتی3.53.43.3%ماهیانه
22.8122.29-6.5324.04درجه حرارتcelsiusماهیانه
31313131نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
111110.511نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
424241.542نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
17171717نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
1010510نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
10101010نرخ مالیات شرکت%سالیانه
1.361.340.661.66قیمت گازوئیل1.31.271.25USD / لیترماهیانه
24519561237931921501752624519561هزینه های مصرف کننده254267852530418725255148بم THOسالیانه
9154.1910779.449154تسهیلات اعتباری خریدار943295579673BAM - میلیونماهیانه
3643592023669شاخص مسکن746363390سه ماهه
40.441.53846مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
6366143628756435350796366143هزینه های دولت660169065698606557127بم THOسالیانه
13479.312767602113479درآمدهای دولت140091410214196BAM - میلیونسالیانه
2629.216.656.04بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
16761095-3221676ارزش بودجه دولت179818601923BAM - میلیونسالیانه
2.61.2-4.32.7بودجه دولت1.41.41.4%سالیانه
11913.4411672568011913هزینه های مالی122111224212273BAM - میلیونسالیانه
5487096522223240444395956039تشکیل سرمایه ثابت ناخالصبم THOسالیانه
11713.8911338147111714تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
5561.2953066995561تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
1.10.4-3.86نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.50.40.5%سه ماهه
913596802913542735941377تولید ناخالص داخلی از ساخت832621942831941004BAM هزارسه ماهه
305668272772202221360235تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز282865315449314838BAM هزارسه ماهه
469177209072180827909270تولید ناخالص داخلی از کشاورزی216808484191483252BAM هزارسه ماهه
7499850660330655975607907840تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت684762877398457724846BAM هزارسه ماهه
3.42-6.76.4نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه3.73.23%سه ماهه
18.1716.911.2619.11تولید ناخالص داخلی18.518.518.5USD - میلیاردسالیانه
82.87751.4682.87تولید فولاد60.4260.0160.03هزار تنماهیانه
49768748324359058514552آدرس های IP561436567873573828IPسه ماهه
8562.09831010688562سرعت اینترنت9970979610088KBpsسه ماهه
898679131آسانی کسب و کارسالیانه
91837099رتبه فساد مالیسالیانه
38392942شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
919082111رتبه رقابتیسالیانه
54.1653.823.5254.16شاخص رقابتیامتیازسالیانه
18564817210231810185648ورود توریست95500137100137000ماهیانه
2.032.680.33شاخص تروریسمسالیانه
1545703.4616043534532391756178واردات159242615926951592680BAM هزارماهیانه
3303ذخایر طلا2.992.992.99تنسه ماهه
197.310641.72600سرمایه گذاری مستقیم خارجی214281174BAM - میلیونسه ماهه
8281855.58834443623860078870661بدهی خارجیبم THOسه ماهه
951615.349718321360361061345صادرات963376963378963378BAM هزارماهیانه
-4.8-4.9-16.6-4.8حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-344.8-422-980-161حساب جاری-352-338-335BAM - میلیونسه ماهه
-71.33-382-80665.63گردش سرمایهBAM - میلیونسه ماهه
-594088.12-632521-990986-254262موازنه تجاری-629049-629317-629302BAM هزارماهیانه
8537.385208708571وام به بخش خصوصی861586468674BAM - میلیونماهیانه
1.211.61.2151.88نرخ بهره سپرده1.991.992.49%سالیانه
11591.41145212811591ترازنامه بانک مرکزی120261223512442BAM - میلیونماهیانه
3.64.2-7.112.2تغییر قیمت تولید کننده3.83.94.1%ماهیانه
0.90.5-1.24نرخ تورم (ماهانه)0.20.30.2%ماهیانه
1.81.7-1.99.9نرخ تورم1.71.81.9%ماهیانه
0.10.1-4.215.8تورم مواد غذایی10.91.2%ماهیانه
101.310097.57107صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده103103102نقاط شاخصماهیانه
97810006871000دستمزد در تولید970986986BAM / ماهماهیانه
135113827651382دستمزد134013821387BAM / ماهماهیانه
35.3335.8935.3346.1نرخ بیکاری363635.1%ماهیانه
441672448570441672557474افراد بیکار424342417203413622ماهیانه
3.53.53.214.52جمعیتمیلیونسالیانه
808627801293648354808627افراد شاغل804073804286804521ماهیانه