بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین (به بوسنیایی (خط لاتین): Bosna i Hercegovina، به صربی (خط سیریلیک): Босна и Херцеговина) کشوری است در جنوب شرقی اروپا که پایتخت آن سارایوو است. این کشور در غرب و شمال غرب با کرواسی، در شرق با صربستان و در جنوب شرقی با مونته نگرو همسایه است. در کشور بوسنی و هرزگوین سه قوم مسلمان، صرب و کروات زندگی می‌کنند. بوسنی و هرزگوین کاندیدای بالقوه پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین از آوریل ۲۰۱۰ کاندیدای عضویت در ناتو است. علاوه بر این بوسنی و هرزگوین از آوریل ۲۰۰۲ عضو شورای اروپا، عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و نیز عضو ناظر در سازمان همکاری اسلامی است.

BAM/USD

0.5931
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
ساعت 16:22:46
1 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BAM/USD

 • نرخ فعلی : 0.5931
 • بالاترین قیمت روز : 0.5931
 • پایین ترین قیمت روز : 0.5931
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.5931
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

Sarajevo 10

 • نرخ فعلی : 638.54
 • بالاترین قیمت روز : 638.54
 • پایین ترین قیمت روز : 638.54
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ تیر
 • نرخ روز گذشته : 638.54
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

Sarajevo 30

 • نرخ فعلی : 1079.82
 • بالاترین قیمت روز : 1079.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1079.82
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,079.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

BIRS

 • نرخ فعلی : 517.72
 • بالاترین قیمت روز : 517.72
 • پایین ترین قیمت روز : 515.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ تیر
 • نرخ روز گذشته : 517.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAM/USD Ask 0.5931 - 0.5931 0.5931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۲۲
USD/BAM Ask 1.6649 - 1.6649 1.6649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
GBP/BAM Ask 2.201 - 2.201 2.201 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۵۴
BAM/GBP Ask 0.4497 - 0.4497 0.4497 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۴:۵۶
EUR/BAM Ask 1.9658 - 1.9458 1.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۲۴

شاخص های بورس بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sarajevo 10 638.54 - 638.54 638.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Sarajevo 30 1079.82 - 1079.82 1079.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
BIRS 517.72 - 515.13 517.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
INVEST Sarajevo 3.12 - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Elektro-Bijelj 0.09 - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Telekom Srpske 0.84 - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Sarajevo Osig 5.99 - 5.99 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴

شاخص‌های اقتصادی بوسنی و هرزگوین + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq3/18q4/18q1/19q2/19واحدسیکل
2018 05 992966687992دستمزد در تولید968990970980BAM / ماهماهیانه
2018 05 137113417651371دستمزد1315134513401405BAM / ماهماهیانه
2018 05 35.9336.5435.9346.1نرخ بیکاری37.5373636%ماهیانه
2018 05 450067458355450067557474افراد بیکار442103432374428382423440ماهیانه
2018 05 802718795987648354802718افراد شاغل791219790128791544791744ماهیانه
2018 12 31313131نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
2018 12 111110.511نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
2018 12 424241.542نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
2018 12 17171717نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2018 12 1010510نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 10101010نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2018 05 9.18.7-10.522.2تغییرات سالیانه خرده فروشی3.34.54.13.6%ماهیانه
2018 05 13.9-2027.5تغییرات ماهیانه خرده فروشی0.31-0.191.141.24%ماهیانه
2018 06 1.371.290.661.66قیمت گازوئیل1.31.221.161.09USD / لیترماهیانه
2017 12 24519561237931921501752624519561هزینه های مصرف کننده24411815251325502520610925095370بم THOسالیانه
2018 04 8831.5875079.448832تسهیلات اعتباری خریدار9103924193689486BAM - میلیونماهیانه
2018 03 8149892023669شاخص مسکن718997823667سه ماهه
2016 12 41.542.53846مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی40.9740.7840.6640.53%سالیانه
2017 12 6366143628756435350796366143هزینه های دولت6451041652529765443956631676بم THOسالیانه
2016 12 12767.3412334602112767درآمدهای دولت12773128851286812852BAM - میلیونسالیانه
2017 12 2629.216.656.04بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2016 12 1095748-3221095ارزش بودجه دولت1206156414131468BAM - میلیونسالیانه
2016 12 1.20.7-4.32.7بودجه دولت1.71.70.010.08%سالیانه
2016 12 11672.3311587568011672هزینه های مالی11567115271145611384BAM - میلیونسالیانه
2016 12 5222232514464840444395956039تشکیل سرمایه ثابت ناخالصبم THOسالیانه
2017 12 11713.8911338147111714تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2017 12 5561.2953066995561تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2018 03 11.6-3.86نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.60.60.40.4%سه ماهه
2018 03 802913941377542735941377تولید ناخالص داخلی از ساختBAM هزارسه ماهه
2018 03 272772299346202221360235تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازBAM هزارسه ماهه
2018 03 209072225216180827909270تولید ناخالص داخلی از کشاورزیBAM هزارسه ماهه
2018 03 6603306709970555975607907840تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتBAM هزارسه ماهه
2018 03 22.6-6.76.4نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه2.62.52.82.7%سه ماهه
2017 12 18.1716.911.2619.11تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2018 03 872486438231810160932ورود توریستماهیانه
2016 12 2.032.680.33شاخص تروریسمسالیانه
2018 05 1697604.2215211914532391756178واردات1616203162003016207521620864BAM هزارماهیانه
2018 06 3303ذخایر طلا32.992.992.99تنسه ماهه
2017 09 233.515840.52600سرمایه گذاری مستقیم خارجی223403288287BAM - میلیونسه ماهه
2018 03 8344435.77814604623860078870661بدهی خارجیبم THOسه ماهه
2018 05 1017782.939481621360361061345صادرات1003285101468210248241034764BAM هزارماهیانه
2017 12 -4.8-4.9-16.6-4.8حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-4.4-4.4-4.2-4.2%سالیانه
2018 03 -377.3-549-980-161حساب جاری-377-484-377-484BAM - میلیونسه ماهه
2017 12 -316.514.7-80665.63گردش سرمایهBAM - میلیونسه ماهه
2018 05 -679821.29-573029-990986-254262موازنه تجاری-612918-585818-595929-586100BAM هزارماهیانه
2018 05 11723.521165569111724عرضه پول M311886120071212712245BAM - میلیونماهیانه
2018 05 22827.082259390522827عرضه پول M223348237182408624452BAM - میلیونماهیانه
2018 05 11103.561093920211104عرضه پول M111464117281198912245BAM - میلیونماهیانه
2018 05 4452.11440885.384452عرضه پول M04527457446224670BAM - میلیونماهیانه
2018 04 8497.885118708511وام به بخش خصوصی8711881889149001BAM - میلیونماهیانه
2018 04 3.933.963.8894.09نرخ بهره4.254.254.54.5%روزانه
2018 05 10978.861098112810981ذخایر ارزی11145112701139411518BAM - میلیونماهیانه
2017 12 1.211.61.2151.88نرخ بهره سپرده1.531.531.781.78%سالیانه
2018 04 110101091412811010ترازنامه بانک مرکزی11364115711177411973BAM - میلیونماهیانه
2018 05 3.82.7-7.112.2تغییر قیمت تولید کننده2.52.32.14.96%ماهیانه
2018 05 0.1-0.4-1.24نرخ تورم (ماهانه)0.040.050.040.04%ماهیانه
2018 05 1.31-1.99.9نرخ تورم1.822.32%ماهیانه
2018 05 0.91.1-4.215.8تورم مواد غذایی0.70.640.610.59%ماهیانه
2018 05 100.810197.57107صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده100101103103نقاط شاخصماهیانه
2017 12 3.53.53.214.52جمعیتمیلیونسالیانه
2017 03 49768748324359058514552آدرس های IP547565554252561436567873IPسه ماهه
2017 03 8562.09831010688562سرعت اینترنت9317993399709796KBpsسه ماهه
2017 12 91837099رتبه فساد مالیسالیانه
2018 12 10310782111رتبه رقابتیسالیانه
2018 05 1.4-1.7-19.612.9تولیدات صنعتی (ماهانه)0.370.290.290.29%ماهیانه
2018 05 6.90.8-19.439.8استخراج معدن3.392.672.512.5%ماهیانه
2018 05 1.7-4.1-1835.8تولید صنعتی-0.1-0.38-0.4-0.39%ماهیانه
2018 05 5.92.1-17.928.8تولید صنعتی4.193.773.563.45%ماهیانه
2018 12 3.873.83.524.01شاخص رقابتیامتیازسالیانه
2018 05 4031.571282تولید فولاد57.4359.5858.7458.95هزار تنماهیانه
2013 08 22.8122.29-6.5324.04درجه حرارتcelsiusماهیانه
2017 12 868179131آسانی کسب و کارسالیانه
2017 12 38392942شاخص فساد مالیامتیازسالیانه