شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

بوسنی و هرزگوین

بوسنی و هرزگوین (به بوسنیایی (خط لاتین): Bosna i Hercegovina، به صربی (خط سیریلیک): Босна и Херцеговина) کشوری است در جنوب شرقی اروپا که پایتخت آن شهر سارایوو است. این کشور در غرب و شمال غرب با کشور کرواسی، در شرق با کشور صربستان و در جنوب شرقی با کشور مونته نگرو همسایه است. در کشور بوسنی و هرزگوین سه قوم مسلمان، صرب و کروات زندگی می‌کنند. بوسنی و هرزگوین کاندیدای بالقوه پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین از آوریل ۲۰۱۰ کاندیدای عضویت در ناتو است. علاوه بر این بوسنی و هرزگوین از آوریل ۲۰۰۲ عضو شورای اروپا، عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و نیز عضو ناظر در سازمان همکاری اسلامی است.

BAT/USD

0.2566
قیمت روز
0 (2.64%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:49:13
0 (10.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (26.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 870.83
 • بالاترین قیمت روز : 870.83
 • پایین ترین قیمت روز : 870.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 870.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 1.77
 • بالاترین قیمت روز : 1.77
 • پایین ترین قیمت روز : 1.77
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 583.34
 • بالاترین قیمت روز : 583.34
 • پایین ترین قیمت روز : 583.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 583.34
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۱:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 583.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
 • نرخ فعلی : 870.83
 • بالاترین قیمت روز : 870.83
 • پایین ترین قیمت روز : 870.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 870.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۱:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 872.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.57

بازارهای ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAT/USD Ask 0.2566 0.2597 0.249 0.2625 0.01 2.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۴۹
BAM/USD Ask 0.5618 - 0.5618 0.5618 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۴۹
BAM/GBP Ask 0.4384 - 0.4384 0.4384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
GBP/BAM Ask 2.2792 - 2.2792 2.2792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۶
USD/BAM Ask 1.772 - 1.772 1.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۶

شاخص های بورس بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 583.34 - 583.34 583.34 0.07 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۰۱
Sarajevo 10 870.83 - 870.83 870.83 1.57 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۰۱
Sarajevo 30 1307.11 - 1307.11 1307.11 2.22 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۰۱

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektrokrajina 0.13 - 0.13 0.13 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Ik Banka Zenic 38 - 38 38 2.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Unioninvestplastika 49 - 49 49 0.60 1.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۳۱
Elektrodistribucija ad Pale 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
Telekom Srpske 0.91 - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱

شاخص‌های اقتصادی بوسنی و هرزگوین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

104.60 2019 09 104 96.98 : 113 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 89 79 : 131 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 483243 59058 : 514552 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2019 08 821791 648354 : 829477 ماهیانه

افراد بیکار

0 2019 08 407109 405476 : 557474 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 09 2.3 -19.4 : 39.8 ماهیانه ٪

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 1676 -322 : 1797 سالیانه BAM - میلیون

بودجه دولت

2.30 2018 12 2.6 -4.3 : 2.7 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

24.80 2018 12 26 16.6 : 56.04 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 09 8204784 2386007 : 8870661 سه ماهه بم THO

بازار سهام

870.83 2019 11 872 562 : 9854 روزانه

پول

1.77 2019 11 1.77 1.38 : 1.88 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

309157.00 2019 06 287479 202221 : 360235 سه ماهه BAM هزار

تولید ناخالص داخلی از ساخت

976348.00 2019 06 885932 542735 : 976348 سه ماهه BAM هزار

تولید ناخالص داخلی

19.78 2018 12 18.08 1.26 : 19.78 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

417004.00 2019 06 336721 180827 : 909270 سه ماهه BAM هزار

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12756.00 2018 12 12275 1476 : 12756 سالیانه USD

تولیدات صنعتی

0 2019 09 -4.1 -19.6 : 12.9 ماهیانه ٪

تولید فولاد

0 2019 09 65 1.46 : 82.87 ماهیانه هزار تن

تولید ناخالص داخلی سرانه

6056.20 2018 12 5828 701 : 6056 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

8049788.00 2019 06 7479903 5597560 : 8292096 سه ماهه BAM هزار

تورم مواد غذایی

0.70 2019 09 0.5 -4.2 : 15.8 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-0.60 2019 09 -0.2 -7.1 : 12.2 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

5487096.00 2017 12 5222232 4044439 : 5956039 سالیانه بم THO

تسهیلات اعتباری خریدار

0 2019 08 9744 79.44 : 9789 ماهیانه BAM - میلیون

تغییرات سالیانه خرده فروشی

2.70 2019 09 3.5 -10.5 : 22.2 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2019 09 0.7 -20 : 27.5 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

-7.40 2019 09 -5.9 -17.9 : 28.8 ماهیانه ٪

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 08 12232 128 : 12625 ماهیانه BAM - میلیون

تولید صنعتی

0 2019 09 -7.9 -18 : 35.8 ماهیانه ٪

جمعیت

3.50 2018 12 3.5 3.21 : 4.52 سالیانه میلیون

حساب جاری

0 2019 06 -506 -980 : -161 سه ماهه BAM - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.20 2018 12 -4.7 -16.6 : -4.2 سالیانه ٪

دستمزد در تولید

1052.00 2019 08 1061 687 : 1061 ماهیانه BAM / ماه

دستمزد

1429.00 2019 08 1439 765 : 1439 ماهیانه BAM / ماه

درآمدهای دولت

0 2018 12 13479 6021 : 14402 سالیانه BAM - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 2.99 0 : 3 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 09 12595 128 : 12595 ماهیانه BAM - میلیون

رشد دستمزد

0 2019 08 5.3 -1.8 : 19.2 ماهیانه ٪

رتبه رقابتی

0 2019 12 91 82 : 111 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2018 12 91 70 : 99 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 74.6 -147 : 637 سه ماهه BAM - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 8310 1068 : 8562 سه ماهه KBps

شاخص مسکن

0 2019 06 696 202 : 3669 سه ماهه واحد

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

108.80 2019 09 108 90.41 : 116 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 54.16 3.52 : 54.73 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2018 12 38 29 : 42 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 2.03 0.3 : 3 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

100.70 2019 09 100 97.57 : 107 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 09 866735 136036 : 1065658 ماهیانه BAM هزار

عرضه پول M0

0 2019 09 5132 85.38 : 5132 ماهیانه BAM - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 09 25737 905 : 25768 ماهیانه BAM - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 09 12800 691 : 12871 ماهیانه BAM - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 12937 202 : 12937 ماهیانه BAM - میلیون

قیمت گازوئیل

1.29 2019 10 1.26 0.66 : 1.66 ماهیانه USD / لیتر

گردش سرمایه

0 2019 06 -175 -806 : 65.63 سه ماهه BAM - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 165 160 : 353 سالیانه

موازنه تجاری

-582365.74 2019 09 -621748 -990988 : -254262 ماهیانه BAM هزار

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

40.80 2018 12 40.5 38 : 46 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.50 2019 09 -0.3 -1.2 : 4 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.60 2019 06 2.8 -6.7 : 6.4 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2019 12 17 17 : 17 سالیا��ه ٪

نرخ مالیات شرکت

10.00 2018 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2018 12 10 5 : 10 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.30 2019 09 0.3 -1.9 : 9.9 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.00 2019 06 0.2 -3.8 : 6 سه ماهه ٪

نرخ بهره

3.10 2019 08 3.06 3.06 : 80.25 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

31.00 2019 12 31 31 : 31 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

0.98 2018 12 1.21 0.98 : 51.88 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.50 2019 12 11 10.5 : 11 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

33.25 2019 08 33.13 32.9 : 46.1 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

41.50 2019 12 42 41.5 : 42 سالیانه ٪

وام به بخش خصوصی

0 2019 08 8968 870 : 8974 ماهیانه BAM - میلیون

ورود توریست

0 2019 09 205238 31810 : 205238 ماهیانه

واردات

0 2019 09 1488483 453239 : 1756784 ماهیانه BAM هزار

هزینه های مالی

0 2018 12 11913 5680 : 12738 سالیانه BAM - میلیون

هزینه های دولت

6406558.00 2018 12 6366143 3535079 : 6406558 سالیانه بم THO

هزینه های مصرف کننده

25007010.00 2018 12 24519561 15017526 : 25007010 سالیانه بم THO
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 104.60 105 105 105 105 106
بودجه دولت 2.30 1.2 1.2 1.2 1.4 1.2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 24 24 24 24.5 24 ٪
بازار سهام 870.83 856 845 834 867 813
پول 1.77 1.77 1.78 1.79 1.77 1.81
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 309157.00 319368 291272 291555 320305 328954 BAM هزار
تولید ناخالص داخلی از ساخت 976348.00 981864 867759 868602 984746 1011334 BAM هزار
تولید ناخالص داخلی 19.78 21.5 21.5 21.5 20 21.5 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 417004.00 476263 308197 308496 477661 490558 BAM هزار
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12756.00 13200 13200 13200 13000 13200 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 6056.20 6150 6150 6150 6090 6150 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8049788.00 7809408 7159636 7166594 7832331 8043804 BAM هزار
تورم مواد غذایی 0.70 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 ٪
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 2.7 2.5 2.4 0.6 2.3 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096.00 5607812 5646222 5651709 5624273 5776129 بم THO
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 2.9 2.9 2.9 2.5 3.8 ٪
تولید صنعتی -7.40 2 2.5 2.7 1.5 2.9 ٪
جمعیت 3.50 3.49 3.49 3.49 3.5 3.49 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -4 -4 -4 -4.1 -4 ٪
دستمزد در تولید 1052.00 990 990 990 990 1015 BAM / ماه
دستمزد 1429.00 1360 1360 1360 1360 1380 BAM / ماه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.80 111 110 111 111 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.70 103 104 103 103 105 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.29 1.11 1.08 1.05 1.15 0.98 USD / لیتر
موازنه تجاری -582365.74 -629293 -629293 -629293 -629293 -629291 BAM هزار
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 38 38 38 38.5 38 ٪
نرخ تورم 0.50 0.3 0.1 0.4 -0.2 -0.1 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.9 3 2.5 2.7 2.8 ٪
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 ٪
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ تورم 0.30 2 1.6 1.6 1.1 1.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ٪
نرخ بهره 3.10 2.5 2.5 2 3 2 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00 31 31 31 31 31 ٪
نرخ بهره سپرده 0.98 2.66 0.36 0.36 2.66 2.66 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.50 11 11 10.5 11 11 ٪
نرخ بیکاری 33.25 31.1 30.5 29.8 31.9 29.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 41.50 42 42 41.5 42 42 ٪
هزینه های دولت 6406558.00 6506198 6592348 6598755 6525297 6701480 بم THO
هزینه های مصرف کننده 25007010.00 25058991 25732213 25757220 25132550 25811129 بم THO