شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش اتریش
اتریش

اتریش

اتریش (به آلمانی: Österreich) با نام رسمی جمهوری اتریش (به آلمانی: Republik Österreich) یکی از کشورهای اروپای مرکزی است. پایتخت آن وین است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختنشتاین هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 3189.25
 • بالاترین قیمت روز : 3189.25
 • پایین ترین قیمت روز : 3189.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3189.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 1.11
 • بالاترین قیمت روز : 1.11
 • پایین ترین قیمت روز : 1.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : -0.08
 • بالاترین قیمت روز : -0.08
 • پایین ترین قیمت روز : -0.08
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -0.08
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 311.78
 • بالاترین قیمت روز : 311.78
 • پایین ترین قیمت روز : 311.78
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 311.78
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 311.78 - 311.78 311.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۳۲
ATX 5 1443.77 - 1443.77 1443.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
ATX Prime 1607.17 - 1607.17 1607.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Immobilien ATX EUR 421.55 - 421.55 421.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
New Europe Blue Chip EUR 1213.38 - 1213.38 1213.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Baidu 107.4 - 107.4 107.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Citrix Systems 101.34 - 101.34 101.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Expedia 86.18 - 86.18 86.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Fastenal 32.825 - 32.825 32.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Intuitive Surgical 512.5 - 512.5 512.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱

بازار اوراق قرضه اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 2Y -0.59 - -0.59 -0.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Austria 5Y -0.427 - -0.427 -0.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Austria 6Y -0.361 - -0.361 -0.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Austria 8Y -0.235 - -0.235 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Austria 25Y 0.374 - 0.368 0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 156.72 - 156.72 156.72 3.56 2.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۰۱
Raiffeisenfonds Ertrag VT 161.96 - 161.96 161.96 5.94 3.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۰۱
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 155.47 - 155.47 155.47 8.02 5.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۰۱
Schoellerbank Global Pension Fonds T 20.77 - 20.77 20.77 0.67 3.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Raiffeisenfonds Sicherheit T 141.5 - 141.5 141.5 2.76 1.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۸:۳۱

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers DAX UCITS DR 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
iShares TecDAX UCITS 24.88 - 24.88 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 60.89 - 60.89 60.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Deka DAX UCITS 107.2 - 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 91.3 - 91.3 91.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳

شاخص‌های اقتصادی اتریش + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 10 108 99.3 : 108 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2644031 1375112 : 3091940 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 26 18 : 32 سالیانه

افراد بیکار

0 2019 10 272098 22344 : 424989 ماهیانه

افراد شاغل

0 2019 09 3838 2303 : 3880 ماهیانه هزار

اطمینان کسب و کار

-9.10 2019 10 -4.8 -37.8 : 15.2 ماهیانه نقاط شاخص

اوراق قرضه دولتی ده ساله

-0.08 2019 11 -0.08 -0.48 : 9.04 روزانه

استفاده از ظرفیت

0 2019 12 86.7 75.9 : 88.9 سه ماهه ٪

ارزش بودجه دولت

0 2019 09 3294 -7614 : 5384 ماهیانه EUR - میلیون

استخدام تمام وقت

0 2019 06 3065 2796 : 3154 سه ماهه هزار

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 08 -13.5 -28.8 : 29.6 ماهیانه ٪

بدهی های دولت

0 2017 12 295200 27002 : 295200 سالیانه EUR - میلیون

بهره وری

0 2019 06 106 77 : 110 سه ماهه نقاط شاخص

بودجه دولت

0.10 2018 12 -0.8 -6.1 : 0.1 سالیانه ٪

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2017 12 164 124 : 168 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

73.80 2018 12 78.2 56.1 : 84.7 سالیانه ٪

بازار سهام

3189.25 2019 11 3186 434 : 5011 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 06 596429 129499 : 633042 سه ماهه EUR - میلیون

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 03 48.8 40.7 : 54.4 سه ماهه ٪

بدهی خانوار به درآمد

83.21 2018 12 84.91 73.36 : 86.92 سالیانه ٪

پول

1.11 2019 11 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 10 82440 11240 : 84473 ماهیانه

پس انداز های شخصی

0 2019 06 15.9 5.85 : 22.37 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

92133.86 2019 06 83280 36766 : 92134 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی

455.74 2018 12 417 6.59 : 456 سالیانه USD - میلیارد

تولید فولاد

0 2019 09 577 235 : 735 ماهیانه هزار تن

تولید صنعتی

0 2019 08 -0.8 -17.7 : 16.5 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه

50250.00 2018 12 49190 13031 : 50250 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 07 12 11 : 25 ماهیانه BBL/D/1K

تولیدات صنعتی

0 2019 08 -0.1 -4.1 : 6.2 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

-0.40 2019 08 1.8 -15.2 : 11.1 ماهیانه ٪

تولید ناخالص ملی

386.09 2018 12 369 176 : 167219 سالیانه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

46473.30 2018 12 45493 31342 : 46473 سالیانه USD

تغییر اشتغال

0 2019 06 0.2 -0.5 : 0.8 سه ماهه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

22446.20 2019 06 17834 8070 : 22446 سه ماهه EUR - میلیون

تسهیلات اعتباری خریدار

0 2019 09 170441 61711 : 171870 ماهیانه EUR - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 10 155781 28173 : 155781 ماهیانه EUR - میلیون

ترازنامه بانک

0 2015 12 862612 390883 : 1047332 سالیانه EUR - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

-1.10 2019 09 -0.8 -3.2 : 5.47 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

2.50 2019 09 0.4 -4.6 : 9.4 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

0.70 2019 10 0.8 0.1 : 4.76 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2017 12 658 -596 : 1364 سه ماهه EUR - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.60 2019 09 -1.4 -4.5 : 3.8 ماهیانه ٪

تولید الکتریسیته

0 2019 08 5997 4275 : 6828 ماهیانه گیگاوات ساعت

ثبت خودرو

0 2019 10 27775 10468 : 60813 ماهیانه

جمعیت

8.82 2018 12 8.77 7.03 : 8.82 سالیانه میلیون

جواز ساختمان

17902.00 2019 06 17721 8687 : 21680 سه ماهه

حواله

0 2019 06 56 53 : 104 سه ماهه EUR - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.30 2018 12 2 -5.1 : 4.5 سالیانه ٪

حساب جاری

-416.00 2019 06 4854 -2353 : 6171 سه ماهه EUR - میلیون

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

3590.00 2018 12 4010 3590 : 4010 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

1660.00 2018 12 1780 1660 : 1800 سالیانه

دستمزد در تولید

108.00 2019 10 108 75.89 : 138 ماهیانه نقاط شاخص

درآمدهای دولت

0 2019 09 8616 1966 : 67515 ماهیانه EUR - میلیون

درخواست پناهندگی

0 2019 08 995 740 : 12015 ماهیانه افراد

دستمزد

2688.92 2017 12 2646 1866 : 2689 سالیانه EUR / ماه

ذخایر طلا

0 2019 12 280 280 : 407 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 10 22793 8855 : 23831 ماهیانه EUR - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 16 10 : 26 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 22 14 : 23 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 65 : 65 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 2608 -24187 : 55085 سه ماهه EUR - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 13912 3287 : 14100 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

104.60 2019 10 105 95.9 : 106 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2019 06 122 74.05 : 126 سه ماهه نقاط شاخص

شاخص فساد مالی

0 2018 12 75 69 : 87 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.34 5.08 : 76.61 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 1.52 0 : 3.16 سالیانه

شاخص PMI تولید

45.50 2019 10 45.1 45.1 : 64.3 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.20 2019 10 107 9.07 : 107 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

10941.00 2019 08 13427 59 : 14130 ماهیانه EUR - میلیون

ضریب اطمینان مصرف کننده

-2.90 2019 10 -3.7 -23.1 : 4 ماهیانه نقاط شاخص

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 06 116 73.76 : 116 سه ماهه نقاط شاخص

عرضه پول M3

0 2019 09 361950 108971 : 361950 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 09 358336 110417 : 358902 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 261734 35660 : 262364 ماهیانه EUR - میلیون

فروش اسلحه

0 2018 12 22 1 : 248 سالیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

0 2019 10 107 70.2 : 108 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت گازوئیل

1.40 2019 10 1.39 0.82 : 1.97 ماهیانه USD / لیتر

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 06 1162 554 : 1185 سه ماهه هزار

قیمت تولید

102.30 2019 09 102 84.9 : 104 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 6262 -4752 : 7260 سه ماهه EUR - میلیون

موازنه تجاری

-478.00 2019 08 -982 -1256 : 581 ماهیانه EUR - میلیون

میزان سفارشات جدید

0 2019 08 126 74.5 : 143 ماهیانه نقاط شاخص

میزان ساخت و ساز

0 2019 08 5 -13.1 : 25.4 ماهیانه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 3138 1178 : 3488 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

48.50 2018 12 49.2 47.3 : 56.4 سالیانه ٪

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 55 52.4 : 59.2 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.20 2019 10 0.5 -2.6 : 5.2 ماهیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.20 2019 09 0.2 -1.4 : 1.1 سه ماهه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

55.00 2018 12 55 50 : 55 سالیانه ٪

نرخ وام بانکی

1.60 2019 09 1.81 1.6 : 7.02 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 06 61 57.3 : 62.1 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 55 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.10 2019 10 1.2 -3 : 10.2 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.50 2019 09 1.8 -6 : 5.6 سه ماهه ٪

نرخ بهره

0.00 2019 10 0 0 : 4.75 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.38 2019 12 21.48 21.38 : 23.54 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

18.12 2018 12 18.12 16.56 : 18.12 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

-0.40 2019 10 -0.42 -0.44 : 9.87 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 06 72.7 65.3 : 73.8 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

7.00 2019 10 6.7 0.8 : 10.9 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 09 9.9 5 : 13.4 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

39.60 2017 12 39.6 39.16 : 41.6 سالیانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 03 1.2 0.9 : 2.1 سه ماهه ٪

واردات

11419.00 2019 08 14409 61 : 14750 ماهیانه EUR - میلیون

وام به بخش خصوصی

0 2019 09 802277 328281 : 802277 ماهیانه EUR - میلیون

ورود توریست

0 2019 09 5699 355 : 5699 ماهیانه هزار

هزینه های مصرف کننده

41165.80 2019 03 41058 30375 : 41166 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه های دولت

17327.95 2019 06 15712 7710 : 17328 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1080 975 : 1080 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1560.00 2018 12 1680 1520 : 1680 سالیانه

هزینه های کار

0 2019 09 121 83.5 : 121 سه ماهه نقاط شاخص

هزینه های مالی

0 2019 09 5322 3970 : 72598 ماهیانه EUR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار -9.10 -1.2 -1.2 -1.2 -1.6 -2.6 نقاط شاخص
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 0.04 0.06 0.08 0.02 0.09
بودجه دولت 0.10 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 67 67 67 70 67 ٪
بازار سهام 3189.25 3057 3016 2976 3098 2897
بدهی خانوار به درآمد 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 ٪
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 92133.86 88505 84530 84446 88767 90010 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 455.74 480 480 480 459 480 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250.00 53500 53500 53500 50600 53500 USD
تولید صنعتی -0.40 4.5 4 3.7 5.8 3.5 ٪
تولید ناخالص ملی 386.09 392 392 392 393 399 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473.30 47500 47500 47500 47000 47500 USD
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22446.20 22420 18101 18083 22487 22801 EUR - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده -1.10 1.1 1.3 1.5 0.4 1.8 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50 1.3 1.3 1.3 1.1 0.9 ٪
تورم مواد غذایی 0.70 2 2 2 2 1.9 ٪
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 1.5 0.8 0.2 0.3 0.2 ٪
جمعیت 8.82 8.89 8.89 8.89 8.85 8.89 میلیون
جواز ساختمان 17902.00 18100 18100 18100 19740 20360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.1 2.1 2.1 2.3 2.1 ٪
حساب جاری -416.00 1190 1190 1190 1190 1220 EUR - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3737 3737 3737 3737 3767
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00 1759 1759 1759 1759 1784
دستمزد در تولید 108.00 146 146 146 146 150 نقاط شاخص
دستمزد 2688.92 2800 2800 2800 2800 2850 EUR / ماه
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.60 105 107 106 106 107
شاخص PMI تولید 45.50 51.2 51.9 52.2 49.7 52.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20 108 109 109 108 110 نقاط شاخص
صادرات 10941.00 14100 13400 13400 12100 12700 EUR - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.90 -4 -3.8 -3.6 -5.2 -2.9 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.40 1.21 1.17 1.14 1.24 1.07 USD / لیتر
قیمت تولید 102.30 105 104 104 105 106 نقاط شاخص
موازنه تجاری -478.00 -600 -600 -600 -300 -500 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 47.7 47.7 47.7 48 47.7 ٪
نرخ تورم 0.20 0.8 0.2 0.7 0.2 0.1 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55 ٪
نرخ وام بانکی 1.60 2 1.76 1.76 1.75 2 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ تورم 1.10 1.9 1.8 1.7 1.4 1.6 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.5 1.4 1.6 1.4 1.6 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.48 21.38 21.48 21.48 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 ٪
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.06 -0.36 -0.36 -0.31 -0.06 ٪
نرخ بیکاری 7.00 7.1 6.2 6.3 8.5 8.2 ٪
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 ٪
واردات 11419.00 14700 14000 14000 12400 13200 EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 41165.80 41674 41783 41742 41797 42382 EUR - میلیون
هزینه های دولت 17327.95 17248 15947 15932 17299 17541 EUR - میلیون
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1750 1750 1750 1750 1800