شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساموای امریکا ساموای امریکا

شاخص‌های اقتصادی ساموای امریکا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری