کالایاب
آلبانی آلبانی
آلبانی
آلبانی
آلبانی (به آلبانیایی: Shqipërisë) با نام رسمی جمهوری آلبانی (به آلبانیایی: Republika e Shqipërisë) کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا. پایتخت این کشور تیرانا است. جمعیت آلبانی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و جمعیت پایتخت آن ۴۲۱ هزار نفر است. نظام سیاسی آلبانی دموکراسی پارلمانی است. آلبانی از اعضای ناتو و تنها عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اروپا می‌باشد. تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بعد از خروج از عراق در این کشور اسکان داده شدند.واحد پول این کشور لک نام دارد و اقتصاد آن در حالت گذار به بازار آزاد است. اصلاحات بازار آزاد، باعث شده تا اقتصاد این کشور به‌ویژه در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌های ترابری، به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود. آلبانی از ژانویه ۲۰۰۳ در فهرست نامزدهای احتمالی پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشته و به‌طور رسمی در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ برای عضویت در این اتحادیه درخواست داده‌است. ۹۵ درصد مردم این کشور از تبار آلبانیایی و بقیه بیشتر یونانی هستند. ۷۰ درصد مردم آلبانی مسلمان و ۳۰ درصد مسیحی هستند. مردم آلبانی از ریشه قوم ایلیری هستند که از اقوام هندواروپایی بود. آلبانی ۴۳۱ سال در دست امپراتوری عثمانی بود و در دوره معاصر ۵۰ سال حکومت کمونیستی را پشت سر گذاشته‌است. در حدود یک‌سوم این کشور جنگلی است و آلبانی از نظر گونه‌های گیاهی کشوری غنی است.

ALL/USD

0.009
قیمت روز
0 (1.12%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:42:13
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.10%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی آلبانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لک آلبانی 109.81 109.8 109.45 110.04 0.21 0.19% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
ALL/USD Ask 0.009 - 0.009 0.009 0.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۴:۴۲
EUR/ALL Ask 119.85 - 119.85 119.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۷:۴۸
GBP/ALL Ask 136.12 - 135.92 136.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۷:۴۵
ALL/GBP Ask 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۰:۴۵

شاخص‌های اقتصادی آلبانی + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 04 105 60.9 : 105 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 65 58 : 108 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 102515 6336 : 122132 سه ماهه IP
افراد بیکار 64.00 2018 12 72 64 : 301 سه ماهه هزار
افراد شاغل 0 2018 12 1152 892 : 1161 سه ماهه هزار
اطمینان کسب و کار -2.00 2019 03 -1.3 -26.4 : 4.8 سه ماهه نقاط شاخص
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
استخراج معدن 0 2018 12 7.1 -45.2 : 102 سه ماهه ٪
ارزش بودجه دولت 0 2019 03 1178 -80883 : 18434 ماهیانه ALL - میلیون
بودجه دولت -2.00 2018 12 -2 -13.1 : -1.8 سالیانه ٪
بدهی های دولت 0 2019 03 1061897 636773 : 1071283 سه ماهه ALL - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018 12 67.16 53.55 : 84.6 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2018 09 8111 2406 : 8111 سه ماهه EUR - میلیون
پول 109.43 2019 05 110 76.38 : 152 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66582.37 2018 12 66386 50319 : 66779 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35480.86 2018 12 36656 28028 : 45498 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60163.77 2018 12 59907 48198 : 60164 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 51367.43 2018 12 51939 28367 : 57686 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25406.64 2018 12 25240 14554 : 25525 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868.20 2017 12 4684 1288 : 4868 سالیانه USD
تولید نفت خام 0 2019 01 14 5 : 24 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803.40 2017 12 11356 3124 : 11803 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43937.86 2018 12 41992 26314 : 43938 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 382509.60 2018 12 381253 171020 : 382510 سه ماهه ALL - میلیون
تولید صنعتی 0 2018 12 8.1 -18 : 38.6 سه ماهه ٪
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 2018 12 2.83 -4.04 : 6.69 سه ماهه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538.00 2018 09 94219 61632 : 374058 سه ماهه ALL - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 03 177051 102930 : 177917 ماهیانه ALL - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 0 2019 02 529941 193528 : 556462 ماهیانه ALL - میلیون
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 12 5.1 -41.79 : 74.47 ماهیانه ٪
تغییرات موجودی انبار 0 2016 12 192706 -38882 : 192706 سالیانه ALL - میلیون
ترازنامه بانک 0 2019 03 1472834 340654 : 1486012 ماهیانه ALL - میلیون
تولید صنعتی 0 2018 12 7.8 -25.8 : 45.7 سه ماهه ٪
تورم مواد غذایی 2.90 2019 04 2.2 -1.44 : 8.66 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 13.04 2017 12 11.88 0.71 : 13.22 سالیانه USD - میلیارد
جواز ساختمان 0 2018 12 343 12 : 360 سه ماهه
جمعیت 2.87 2018 12 2.88 1.58 : 3.37 سالیانه میلیون
حواله 0 2018 09 182 115 : 296 سه ماهه EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 2018 12 -7.5 -15.7 : 2.24 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 12 -148 -453 : 32.35 سه ماهه EUR - میلیون
حداقل دستمزد 26000.00 2019 12 26000 1200 : 26000 سه ماهه ALL / ماه
دستمزد 60494.00 2018 09 60595 3084 : 61600 سه ماهه ALL / ماه
درآمدهای دولت 0 2019 03 68709 4096 : 449389 ماهیانه ALL - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 03 1.6 1.57 : 3.73 سه ماهه تن
رتبه فساد مالی 0 2018 12 91 81 : 126 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 80 76 : 109 سالیانه
سن بازنشستگی مردان 65.00 2018 12 65 55 : 65 سالیانه
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018 12 60.5 50 : 60.67 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 6965 811 : 6965 سه ماهه KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 09 211 28.01 : 337 سه ماهه EUR - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.80 2019 04 102 73.5 : 104 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 38 23 : 39 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 57.29 3.48 : 58.1 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 1.49 0 : 2.12 سالیانه
شاخص خوشبینی اقتصادی 0 2018 09 106 79.3 : 123 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.63 2019 04 108 78.73 : 108 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 26668.00 2019 04 27804 96.64 : 30164 ماهیانه ALL - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.70 2019 03 -11.9 -19 : -6.3 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M3 0 2019 03 1278583 50185 : 1278583 ماهیانه ALL - میلیون
عرضه پول M2 0 2019 03 733257 39937 : 738900 ماهیانه ALL - میلیون
عرضه پول M1 0 2019 03 483695 27624 : 487490 ماهیانه ALL - میلیون
عرضه پول M0 0 2019 03 412382 29998 : 425243 ماهیانه ALL - میلیون
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 0 2019 04 110 100 : 110 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.61 2019 04 1.6 0.57 : 1.84 ماهیانه USD / لیتر
قیمت تولید 103.30 2018 12 104 89.5 : 104 سه ماهه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 12 -149 -756 : 358 سه ماهه EUR - میلیون
موازنه تجاری -30284.00 2019 04 -28064 -39313 : -974 ماهیانه ALL - میلیون
میزان ساخت و ساز 0 2018 09 -3 -31.2 : 88 سه ماهه ٪
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 2017 12 29.4 25.3 : 35.1 سالیانه ٪
مخارج نظامی 0 2018 12 144 66.3 : 254 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2018 12 4.66 -10.84 : 13.5 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 2018 12 0.9 -2 : 6 سه ماهه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 2018 12 23 10 : 25 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 04 -0.3 -3.3 : 45.7 ماهیانه ٪
نرخ وام بانکی 4.59 2019 03 4.16 3.58 : 6.18 ماهیانه ٪
نرخ وام 1.90 2019 05 1.9 1.9 : 8 ماهیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2018 12 68.3 57.9 : 68.7 سه ماهه ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 2018 12 15 10 : 23 سالیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 2018 12 15 15 : 16.7 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 2019 05 0.1 0 : 4.5 ماهیانه ٪
نرخ تورم 1.40 2019 04 1.1 -2.11 : 42.08 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2018 12 59.7 47.1 : 60 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 12.70 2018 12 12.7 12.1 : 22.3 سه ماهه ٪
نرخ بهره 1.00 2019 05 1 1 : 8.5 روزانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 0 2018 12 23.2 22.3 : 34.2 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 2018 12 9.5 9.5 : 11.2 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.50 2018 12 24.5 24.5 : 27.9 سالیانه ٪
وام به بخش خصوصی 0 2019 03 324488 184093 : 405565 ماهیانه ALL - میلیون
ورود توریست 0 2018 12 3142318 62116 : 3142318 سه ماهه
واردات 56952.00 2019 04 55868 1601 : 60809 ماهیانه ALL - میلیون
هزینه های مالی 0 2019 03 67532 4946 : 475910 ماهیانه ALL - میلیون
هزینه های دولت 39746.00 2018 09 39428 30548 : 104247 سه ماهه ALL - میلیون
هزینه های مصرف کننده 283429.09 2018 09 306848 216159 : 827012 سه ماهه ALL - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 64.00 83 82 82 83 80 هزار
اطمینان کسب و کار -2.00 -3.1 -3.3 -3.3 -2.8 -5 نقاط شاخص
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2.1 -2 -2.1 -2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 61.3 60.5 61.3 60.5 ٪
پول 109.43 111 111 112 110 113
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66582.37 67647 69179 68979 68081 71739 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35480.86 37352 36865 36758 35949 38229 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60163.77 61046 62510 62330 60884 64823 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 51367.43 52926 53371 53217 58811 55345 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25406.64 25719 26397 26321 26023 27374 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868.20 4960 4960 4970 4960 4970 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803.40 12200 12200 12700 12200 12700 USD
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43937.86 42790 45651 45520 42191 47341 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 382509.60 388497 397427 396280 384498 412132 ALL - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 1.8 1.9 2.1 2 2 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538.00 93277 95108 94833 96056 98627 ALL - میلیون
تورم مواد غذایی 2.90 3.5 3.6 3.6 3.4 4 ٪
تولید ناخالص داخلی 13.04 14.5 14 14.5 14.5 14.5 USD - میلیارد
جمعیت 2.87 2.87 2.86 2.85 2.87 2.85 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6.3 -6 -6.3 -6 ٪
حداقل دستمزد 26000.00 26000 26000 27000 26000 27000 ALL / ماه
دستمزد 60494.00 64059 62500 62500 63513 64000 ALL / ماه
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.67 60.83 61 60.67 61
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.80 105 105 104 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.63 107 108 111 106 111 نقاط شاخص
صادرات 26668.00 26932 23700 23700 24600 25500 ALL - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.70 -10.9 -11 -11 -11.5 -12 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.61 1.51 1.47 1.44 1.55 1.44 USD / لیتر
قیمت تولید 103.30 106 105 105 106 107 نقاط شاخص
موازنه تجاری -30284.00 -27130 -38800 -38800 -33400 -38500 ALL - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.4 30.4 30.1 30.4 30.1 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.8 3.9 3.2 3.9 3.7 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.6 0.6 1 0.4 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23 ٪
نرخ وام بانکی 4.59 4.84 4.84 4.84 4.59 5.34 ٪
نرخ وام 1.90 2.15 2.15 2.15 1.9 2.65 ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 0.35 0.35 0.35 0.1 0.85 ٪
نرخ تورم 1.40 1.7 2.2 2.5 1.4 2.5 ٪
نرخ بیکاری 12.70 12.3 12.2 12.2 12.5 11.5 ٪
نرخ بهره 1.00 1.25 1.5 1.5 1 2 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 ٪
واردات 56952.00 54062 62500 62500 58000 64000 ALL - میلیون
هزینه های دولت 39746.00 40501 41296 41177 40197 42824 ALL - میلیون
هزینه های مصرف کننده 283429.09 288814 294483 293633 312832 305379 ALL - میلیون