آلبانی آلبانی
آلبانی
آلبانی
جمهوری آلبانی کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا. پایتخت این کشور تیرانا است. جمعیت آلبانی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و جمعیت پایتخت آن ۴۲۱ هزار نفر است. نظام سیاسی آلبانی دموکراسی پارلمانی است. آلبانی از اعضای ناتو و تنها عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اروپا می‌باشد. واحد پول این کشور لک نام دارد و اقتصاد آن در حالت گذار به بازار آزاد است. اصلاحات بازار آزاد، باعث شده تا اقتصاد این کشور به‌ویژه در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌های ترابری، به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود. آلبانی از ژانویه ۲۰۰۳ در فهرست نامزدهای احتمالی پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشته و به‌طور رسمی در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ برای عضویت در این اتحادیه درخواست داده‌است. ۹۵ درصد مردم این کشور از تبار آلبانیایی و بقیه بیشتر یونانی هستند. ۷۰ درصد مردم آلبانی مسلمان و ۳۰ درصد مسیحی هستند. مردم آلبانی از ریشه قوم ایلیری هستند که از اقوام هندواروپایی بود. آلبانی ۴۳۱ سال در دست امپراتوری عثمانی بود و در دوره معاصر ۵۰ سال حکومت کمونیستی را پشت سر گذاشته‌است. در حدود یک‌سوم این کشور جنگلی است و آلبانی از نظر گونه‌های گیاهی کشوری غنی است.

ALL/USD

0.009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:48:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی آلبانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/ALL Ask 121.43 - 121.43 121.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۶
GBP/ALL Ask 134.15 - 134.15 134.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۷
ALL/GBP Ask 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۷
دلار / لک آلبانی 111.35 - 109.5 111.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۳
ALL/USD Ask 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵:۴۸

شاخص‌های اقتصادی آلبانی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
2.82.4-4.076.68تغییر قیمت تولید کننده1.32.72.5%سه ماهه
10410489.5104قیمت تولید105106107نقاط شاخصسه ماهه
1248688.821254292501851266907عرضه پول M3125780412609581262723ALL - میلیونماهیانه
717486.772298039937738900عرضه پول M2721597722795723933ALL - میلیونماهیانه
464643.0446904727624469047عرضه پول M1472871476300479310ALL - میلیونماهیانه
403697.0841303029998425243عرضه پول M0404308404206404183ALL - میلیونماهیانه
3.899.29-2.0525.84درجه حرارتcelsiusماهیانه
1.9588.80.44302بارشmmماهیانه
9.59.59.511.2نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
15151516.7نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
24.524.524.527.9نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
20202020نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
23231025نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
15151023نرخ مالیات شرکت%سالیانه
1.52.5-41.7974.47تغییرات سالیانه خرده فروشی5.074.894.63%ماهیانه
1.581.630.571.84قیمت گازوئیل1.581.551.52USD / لیترماهیانه
306718.27262839216159827012هزینه های مصرف کننده272301318680318374ALL - میلیونسه ماهه
174681.2174313102930174681تسهیلات اعتباری خریدار178045179536180914ALL - میلیونماهیانه
-13.1-12.4-20.5-6.4ضریب اطمینان مصرف کننده-11.22-11.5-10.9نقاط شاخصسه ماهه
4.314.083.586.18نرخ وام بانکی4.314.564.56%ماهیانه
-36.1-31.288میزان ساخت و ساز4.165.032.55%سه ماهه
27022112310جواز ساختمان340330280سه ماهه
29.729.425.335.1مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
394283749130548104247هزینه های دولت388414096640926ALL - میلیونسه ماهه
2937992558734096430397درآمدهای دولت210528223658214691ALL - میلیونماهیانه
69.9272.3653.5584.6بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
104209010282196367731042090بدهی های دولتALL - میلیونسه ماهه
40843101-8088317580ارزش بودجه دولت-162764-1213ALL - میلیونماهیانه
-2-2.4-13.1-2بودجه دولت-1.2-1.2-1.2%سالیانه
2897142527724946461410هزینه های مالی212155223595215904ALL - میلیونماهیانه
937727184761632374058تشکیل سرمایه ثابت ناخالصALL - میلیونسه ماهه
11803.411356312411803تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
4868.2468412884868تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
1.341.15-4.696نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.910.7%سه ماهه
59719580454819859719تولید ناخالص داخلی از خدمات601356204861988ALL - میلیونسه ماهه
41384415182631442109تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی430134299842957ALL - میلیونسه ماهه
57686532722836757686تولید ناخالص داخلی از معادن551905993659878ALL - میلیونسه ماهه
25525245521455425525تولید ناخالص داخلی از ساخت254362652026495ALL - میلیونسه ماهه
35261356932802845498تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز369783663636601ALL - میلیونسه ماهه
66779661485031966779تولید ناخالص داخلی از کشاورزی685296938369317ALL - میلیونسه ماهه
377940372943171020377940تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت386369392680392302ALL - میلیونسه ماهه
4.324.46-10.8413.5نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه3.63.93.8%سه ماهه
13.0411.880.7113.22تولید ناخالص داخلی14.514.514.5USD - میلیاردسالیانه
14.7-3.3-45.2102استخراج معدن19.6714.512.4%سه ماهه
12.99.4-1838.6تولید صنعتی7.556.749.01%سه ماهه
1221321025156336122132آدرس های IP124496122244123911IPسه ماهه
6792.7669658116965سرعت اینترنت833684868741KBpsسه ماهه
13.42.4-25.845.7تولید صنعتی13.8910.9710.63%سه ماهه
636558108آسانی کسب و کارسالیانه
918381126رتبه فساد مالیسالیانه
38392339شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
768076109رتبه رقابتیسالیانه
58.157.293.4858.1شاخص رقابتیامتیازسالیانه
128787192706-38882192706تغییرات موجودی انبار135233135112134990ALL - میلیونسالیانه
-1.6-1.5-26.44.8اطمینان کسب و کار-2.6-2.8-3.1نقاط شاخصسه ماهه
1242616676888621162465389ورود توریست113520011353001135300سه ماهه
1.491.102.12شاخص تروریسمسالیانه
181.71149115296حواله157179173EUR - میلیونسه ماهه
5815150881160160806واردات551005800054062ALL - میلیونماهیانه
1.61.61.573.73ذخایر طلا1.61.61.6تنسه ماهه
21228228.01337سرمایه گذاری مستقیم خارجی244253232EUR - میلیونسه ماهه
8111.4794824068111بدهی خارجیEUR - میلیونسه ماهه
300872616096.6430125صادرات262002460026932ALL - میلیونماهیانه
-6.4-7.5-15.72.24حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-172.59-165-45332.35حساب جاری-156-191-172EUR - میلیونسه ماهه
1414524تولید نفت خام13.9813.9713.97BBL/D/1Kماهیانه
-264.52-127-378358گردش سرمایهEUR - میلیونسه ماهه
-28064-24721-39313-974موازنه تجاری-28900-33400-27130ALL - میلیونماهیانه
322399.3321168184093405565وام به بخش خصوصی317608315232312957ALL - میلیونماهیانه
1.91.91.98نرخ وام1.92.152.15%ماهیانه
1118.5نرخ بهره11.251.25%روزانه
0.10.104.5نرخ بهره سپرده0.10.350.35%ماهیانه
556461.61534166193528556462ترازنامه بانک مرکزی564920562487561967ALL - میلیونماهیانه
1485683.714695603406541485684ترازنامه بانک150695115160701525068ALL - میلیونماهیانه
-0.20.2-3.345.7نرخ تورم (ماهانه)0.270.130.16%ماهیانه
1.92.1-2.1142.08نرخ تورم2.62.52.7%ماهیانه
105.9106100108قیمت مصرف کننده هماهنگ شده111109109نقاط شاخصماهیانه
1.892.81-1.448.66تورم مواد غذایی3.43.43.5%ماهیانه
10510578.73107صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده109107108نقاط شاخصماهیانه
22.624.522.634.2نرخ بیکاری جوانان21.1720.3620.45%سه ماهه
6059559728308461600دستمزد618006351364059ALL / ماهسه ماهه
12.91312.122.3نرخ بیکاری12.712.512.3%سه ماهه
788578301افراد بیکار848383هزارسه ماهه
60.6760.55060.67سن بازنشستگی زنانسالیانه
65655565سن بازنشستگی مردانسالیانه
2.872.881.583.37جمعیتمیلیونسالیانه
2400024000120024000حداقل دستمزدALL / ماهسه ماهه
686857.968نرخ مشارکت نیروی کار67.1866.8266.48%سه ماهه
57.359.247.159.2نرخ اشتغال56.1156.0156.2%سه ماهه
113711288921161افراد شاغل113011311133هزارسه ماهه