کالایاب
آلبانی آلبانی
آلبانی
آلبانی
آلبانی (به آلبانیایی: Shqipërisë) با نام رسمی جمهوری آلبانی (به آلبانیایی: Republika e Shqipërisë) کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا. پایتخت این کشور تیرانا است. جمعیت آلبانی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و جمعیت پایتخت آن ۴۲۱ هزار نفر است. نظام سیاسی آلبانی دموکراسی پارلمانی است. آلبانی از اعضای ناتو و تنها عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اروپا می‌باشد. تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بعد از خروج از عراق در این کشور اسکان داده شدند.واحد پول این کشور لک نام دارد و اقتصاد آن در حالت گذار به بازار آزاد است. اصلاحات بازار آزاد، باعث شده تا اقتصاد این کشور به‌ویژه در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌های ترابری، به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود. آلبانی از ژانویه ۲۰۰۳ در فهرست نامزدهای احتمالی پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشته و به‌طور رسمی در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ برای عضویت در این اتحادیه درخواست داده‌است. ۹۵ درصد مردم این کشور از تبار آلبانیایی و بقیه بیشتر یونانی هستند. ۷۰ درصد مردم آلبانی مسلمان و ۳۰ درصد مسیحی هستند. مردم آلبانی از ریشه قوم ایلیری هستند که از اقوام هندواروپایی بود. آلبانی ۴۳۱ سال در دست امپراتوری عثمانی بود و در دوره معاصر ۵۰ سال حکومت کمونیستی را پشت سر گذاشته‌است. در حدود یک‌سوم این کشور جنگلی است و آلبانی از نظر گونه‌های گیاهی کشوری غنی است.

ALL/USD

0.0089
قیمت روز
0 (1.14%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:13
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی آلبانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لک آلبانی 111.5 - 110.76 111.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۲:۵۰
EUR/ALL Ask 122.67 - 122.67 122.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۵
GBP/ALL Ask 143.06 - 142.98 143.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۴۵
ALL/GBP Ask 0.0067 - 0.0067 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۳۶
ALL/EUR Ask 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰

شاخص‌های اقتصادی آلبانی + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 02 105 60.9 : 105 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 65 58 : 108 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 102515 6336 : 122132 سه ماهه IP
افراد بیکار 64.00 2018 12 72 64 : 301 سه ماهه هزار
افراد شاغل 1135.00 2018 12 1152 892 : 1161 سه ماهه هزار
اطمینان کسب و کار -1.30 2018 12 -1 -26.4 : 4.8 سه ماهه نقاط شاخص
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
استخراج معدن 0 2018 12 7.1 -45.2 : 102 سه ماهه ٪
ارزش بودجه دولت 2109.00 2019 01 -26521 -80883 : 17580 ماهیانه ALL - میلیون
بودجه دولت -2.00 2017 12 -2.4 -13.1 : -2 سالیانه ٪
بدهی های دولت 0 2018 12 1042090 636773 : 1061897 سه ماهه ALL - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 2017 12 72.36 53.55 : 84.6 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2018 09 8111 2406 : 8111 سه ماهه EUR - میلیون
پول 110.69 2019 03 110 76.38 : 152 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66386.02 2018 09 66779 50319 : 66779 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36655.55 2018 09 35261 28028 : 45498 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59907.30 2018 09 59719 48198 : 59907 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 51939.24 2018 09 57686 28367 : 57686 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25239.59 2018 09 25525 14554 : 25525 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868.20 2017 12 4684 1288 : 4868 سالیانه USD
تولید نفت خام 0 2018 11 14 5 : 24 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803.40 2017 12 11356 3124 : 11803 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41992.48 2018 09 41384 26314 : 42109 سه ماهه ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381252.90 2018 09 377940 171020 : 381253 سه ماهه ALL - میلیون
تولید صنعتی 0 2018 12 8.1 -18 : 38.6 سه ماهه ٪
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 2018 12 2.83 -4.04 : 6.69 سه ماهه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538.00 2018 09 94219 61632 : 374058 سه ماهه ALL - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 01 175095 102930 : 175700 ماهیانه ALL - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 0 2019 02 529941 193528 : 556462 ماهیانه ALL - میلیون
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 12 5.1 -41.79 : 74.47 ماهیانه ٪
تغییرات موجودی انبار 0 2016 12 192706 -38882 : 192706 سالیانه ALL - میلیون
ترازنامه بانک 0 2019 01 1462337 340654 : 1486012 ماهیانه ALL - میلیون
تولید صنعتی 0 2018 12 7.8 -25.8 : 45.7 سه ماهه ٪
تورم مواد غذایی 1.40 2019 02 4.6 -1.44 : 8.66 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 13.04 2017 12 11.88 0.71 : 13.22 سالیانه USD - میلیارد
جواز ساختمان 360.00 2018 12 343 12 : 360 سه ماهه
جمعیت 2.87 2018 12 2.88 1.58 : 3.37 سالیانه میلیون
حواله 0 2018 09 182 115 : 296 سه ماهه EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 2017 12 -7.5 -15.7 : 2.24 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 12 -148 -453 : 32.35 سه ماهه EUR - میلیون
حداقل دستمزد 26000.00 2019 12 26000 1200 : 26000 سه ماهه ALL / ماه
دستمزد 60494.00 2018 09 60595 3084 : 61600 سه ماهه ALL / ماه
درآمدهای دولت 0 2019 01 449389 4096 : 449389 ماهیانه ALL - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 03 1.6 1.57 : 3.73 سه ماهه تن
رتبه فساد مالی 0 2018 12 91 81 : 126 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 80 76 : 109 سالیانه
سن بازنشستگی مردان 65.00 2018 12 65 55 : 65 سالیانه
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018 12 60.5 50 : 60.67 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 6965 811 : 6965 سه ماهه KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 09 211 28.01 : 337 سه ماهه EUR - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.20 2019 02 101 73.5 : 104 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 38 23 : 39 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 57.29 3.48 : 58.1 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 1.49 0 : 2.12 سالیانه
شاخص خوشبینی اقتصادی 0 2018 09 106 79.3 : 123 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.20 2019 02 108 78.73 : 108 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 22594.40 2019 02 21836 96.64 : 30164 ماهیانه ALL - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.30 2018 12 -12.9 -19 : -6.3 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M3 0 2019 01 1263928 50185 : 1274889 ماهیانه ALL - میلیون
عرضه پول M2 0 2019 01 731352 39937 : 738900 ماهیانه ALL - میلیون
عرضه پول M1 0 2019 01 478718 27624 : 481255 ماهیانه ALL - میلیون
عرضه پول M0 0 2019 01 423428 29998 : 425243 ماهیانه ALL - میلیون
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.20 2019 02 109 100 : 110 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.57 2019 02 1.58 0.57 : 1.84 ماهیانه USD / لیتر
قیمت تولید 103.30 2018 12 104 89.5 : 104 سه ماهه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 12 -149 -756 : 358 سه ماهه EUR - میلیون
موازنه تجاری -27043.80 2019 02 -20189 -39313 : -974 ماهیانه ALL - میلیون
میزان ساخت و ساز 0 2018 09 -3 -31.2 : 88 سه ماهه ٪
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 2017 12 29.4 25.3 : 35.1 سالیانه ٪
مخارج نظامی 0 2017 12 131 62.78 : 240 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 2018 09 4.19 -10.84 : 13.5 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.09 2018 09 1.03 -5.4 : 6 سه ماهه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 2018 12 23 10 : 25 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 02 1.6 -3.3 : 45.7 ماهیانه ٪
نرخ وام بانکی 4.80 2019 01 4.37 3.58 : 6.18 ماهیانه ٪
نرخ وام 1.90 2019 02 1.9 1.9 : 8 ماهیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2018 12 68.3 57.9 : 68.7 سه ماهه ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 2018 12 15 10 : 23 سالیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 2018 12 15 15 : 16.7 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 2019 02 0.1 0 : 4.5 ماهیانه ٪
نرخ تورم 1.70 2019 02 1.9 -2.11 : 42.08 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2018 12 59.7 47.1 : 60 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 12.70 2018 12 12.7 12.1 : 22.3 سه ماهه ٪
نرخ بهره 1.00 2019 02 1 1 : 8.5 روزانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 0 2018 09 22.6 22.6 : 34.2 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 2018 12 9.5 9.5 : 11.2 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.50 2018 12 24.5 24.5 : 27.9 سالیانه ٪
وام به بخش خصوصی 0 2019 01 317722 184093 : 405565 ماهیانه ALL - میلیون
ورود توریست 0 2018 12 3142318 62116 : 3142318 سه ماهه
واردات 49638.20 2019 02 42025 1601 : 60809 ماهیانه ALL - میلیون
هزینه های مالی 0 2019 01 475910 4946 : 475910 ماهیانه ALL - میلیون
هزینه های دولت 39746.00 2018 09 39428 30548 : 104247 سه ماهه ALL - میلیون
هزینه های مصرف کننده 283429.09 2018 09 306848 216159 : 827012 سه ماهه ALL - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 64.00 83 83 82 84 80 هزار
افراد شاغل 1135.00 1131 1133 1132 1130 1138 هزار
اطمینان کسب و کار -1.30 -2.8 -3.1 -3.3 -2.6 -5 نقاط شاخص
ارزش بودجه دولت 2109.00 64 -1213 -1271 -1627 -983 ALL - میلیون
بودجه دولت -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 67.8 67.8 67.8 67.8 66.3 ٪
پول 110.69 112 112 113 111 115
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66386.02 68081 68048 69383 67339 71951 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36655.55 36636 36601 36636 36978 37992 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59907.30 60884 60854 62048 59090 64344 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 51939.24 59936 59878 59936 55190 62153 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25239.59 26023 26010 26520 24994 27502 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868.20 4960 4960 4960 4960 4970 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803.40 12200 12200 12200 12200 12700 USD
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41992.48 42998 42957 42998 43013 44589 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381252.90 385310 385121 392680 379656 407209 ALL - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 2 1.8 1.9 1.7 2 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538.00 95601 95554 97429 73140 101034 ALL - میلیون
تورم مواد غذایی 1.40 3.4 3.5 3.6 3.4 4 ٪
تولید ناخالص داخلی 13.04 14.5 14.5 14 14.5 14.5 USD - میلیارد
جواز ساختمان 360.00 330 280 300 340 350
جمعیت 2.87 2.87 2.87 2.86 2.87 2.85 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -7 -7 -7 -7 -6.5 ٪
حداقل دستمزد 26000.00 26000 26000 26000 26000 27000 ALL / ماه
دستمزد 60494.00 63513 64059 62500 61800 64000 ALL / ماه
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.67 60.67 60.83 60.83 61
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.20 105 106 107 104 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.20 107 108 108 109 111 نقاط شاخص
صادرات 22594.40 24600 26932 23700 26200 25500 ALL - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.30 -11.5 -10.9 -11 -11.22 -12 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.20 109 109 108 111 112 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.57 1.49 1.45 1.42 1.53 1.42 USD / لیتر
قیمت تولید 103.30 106 107 107 105 110 نقاط شاخص
موازنه تجاری -27043.80 -33400 -27130 -38800 -28900 -38500 ALL - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.4 30.4 30.4 30.4 30.1 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.09 1 0.7 0.6 0.9 0.4 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23 ٪
نرخ وام بانکی 4.80 4.56 4.56 4.81 4.31 4.81 ٪
نرخ وام 1.90 2.15 2.15 2.4 1.9 2.4 ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 0.35 0.35 0.6 0.1 0.6 ٪
نرخ تورم 1.70 2.5 2.7 2.8 2.6 3 ٪
نرخ بیکاری 12.70 12.5 12.3 12.2 12.7 11.5 ٪
نرخ بهره 1.00 1.25 1.25 1.5 1 2 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 ٪
واردات 49638.20 58000 54062 62500 55100 64000 ALL - میلیون
هزینه های دولت 39746.00 40966 40926 40966 38841 42481 ALL - میلیون
هزینه های مصرف کننده 283429.09 312699 312546 318680 267570 330471 ALL - میلیون