شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلبانی آلبانی
آلبانی

آلبانی

آلبانی (به آلبانیایی: Shqipërisë) با نام رسمی جمهوری آلبانی (به آلبانیایی: Republika e Shqipërisë) کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا. پایتخت این کشور تیرانا است. جمعیت آلبانی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و جمعیت پایتخت آن ۴۲۱ هزار نفر است. نظام سیاسی آلبانی دموکراسی پارلمانی است. آلبانی از اعضای ناتو و تنها عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اروپا می‌باشد. واحد پول این کشور لک نام دارد و اقتصاد آن در حالت گذار به بازار آزاد است. اصلاحات بازار آزاد، باعث شده تا اقتصاد این کشور به‌ویژه در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌های ترابری، به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود. آلبانی از ژانویه ۲۰۰۳ در فهرست نامزدهای احتمالی پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشته و به‌طور رسمی در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ برای عضویت در این اتحادیه درخواست داده‌است. ۹۵ درصد مردم این کشور از تبار آلبانیایی و بقیه بیشتر یونانی هستند. ۵۸٫۷۹درصد مردم آلبانی مسلمان و ۱۶ درصد مسیحی و بقیه بی مذهب و غیره هستند. مردم آلبانی از ریشه قوم ایلیری هستند که از اقوام هندواروپایی بود. آلبانی ۴۳۱ سال در دست امپراتوری عثمانی بود و در دوره معاصر ۵۰ سال حکومت کمونیستی را پشت سر گذاشته‌است. در حدود یک‌سوم این کشور جنگلی است و آلبانی از نظر گونه‌های گیاهی کشوری غنی است.

ALL/USD

0.009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:49:13
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.12%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی آلبانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/ALL Ask 144.684 - 144.606 144.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۵۴
EUR/ALL Ask 123.9 - 123.89 123.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
دلار / لک آلبانی 112.08 - 111.25 112.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۴۶
ALL/USD Ask 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۴۹
ALL/GBP Ask 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۷:۰۶

شاخص‌های اقتصادی آلبانی + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 10 105 60.9 : 105 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 63 58 : 108 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 102515 6336 : 122132 سه ماهه IP

افراد بیکار

72.00 2019 06 70 64 : 301 سه ماهه هزار

افراد شاغل

0 2019 06 1127 892 : 1161 سه ماهه هزار

اطمینان کسب و کار

4.20 2019 09 -3.1 -27 : 5.4 سه ماهه نقاط شاخص

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 06 2.8 -45.2 : 102 سه ماهه ٪

ارزش بودجه دولت

0 2019 09 -3514 -80883 : 18434 ماهیانه ALL - میلیون

بدهی های دولت

0 2019 09 1061477 636773 : 1071283 سه ماهه ALL - میلیون

بودجه دولت

-2.00 2018 12 -2 -13.1 : -1.8 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.63 2018 12 67.16 53.55 : 84.6 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 06 8421 2406 : 8421 سه ماهه EUR - میلیون

پول

110.41 2019 11 110 75.74 : 134 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

35200.58 2019 06 36085 28028 : 45498 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

44146.88 2019 06 43625 26314 : 44147 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

62521.63 2019 06 60924 48198 : 62522 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

67874.00 2019 06 66939 50319 : 67874 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

26022.51 2019 06 25275 14554 : 26023 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

5075.40 2018 12 4868 1244 : 5075 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

15.06 2018 12 13.03 0.65 : 15.06 سالیانه USD - میلیارد

تولید نفت خام

0 2019 07 15 5 : 24 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12306.30 2018 12 11803 3015 : 12306 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

386848.30 2019 06 383435 171020 : 386848 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

52102.67 2019 06 46653 28367 : 57686 سه ماهه ALL - میلیون

تولید صنعتی

0 2019 06 7.13 -17.76 : 38.56 سه ماهه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-0.30 2019 06 -0.2 -4.04 : 6.69 سه ماهه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

90933.00 2019 06 72486 61618 : 374058 سه ماهه ALL - میلیون

تسهیلات اعتباری خریدار

0 2019 09 183628 102930 : 184802 ماهیانه ALL - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 09 534754 193528 : 556462 ماهیانه ALL - میلیون

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 06 3.7 -41.79 : 74.47 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2019 06 1.3 -8.5 : 26.4 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 06 5.8 -25.8 : 45.7 سه ماهه ٪

تورم مواد غذایی

3.20 2019 10 2.6 -1.44 : 8.66 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 192706 -38882 : 192706 سالیانه ALL - میلیون

ترازنامه بانک

0 2019 09 1499890 340654 : 1506228 ماهیانه ALL - میلیون

جواز ساختمان

0 2019 06 245 12 : 360 سه ماهه

جمعیت

2.87 2018 12 2.88 1.58 : 3.37 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 06 150 115 : 296 سه ماهه EUR - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.30 2018 12 -7.5 -15.7 : 2.24 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 06 -244 -453 : 32.35 سه ماهه EUR - میلیون

حداقل دستمزد

26000.00 2019 12 26000 1200 : 26000 سه ماهه ALL / ماه

دستمزد

52645.00 2019 06 51531 3084 : 52645 سه ماهه ALL / ماه

درآمدهای دولت

0 2019 09 305869 4096 : 449389 ماهیانه ALL - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 2.07 1.57 : 3.73 سه ماهه تن

رتبه فساد مالی

0 2018 12 91 81 : 126 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 76 76 : 109 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 55 : 65 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

60.67 2018 12 60.5 50 : 60.67 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6965 811 : 6965 سه ماهه KBps

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 288 28.01 : 337 سه ماهه EUR - میلیون

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

102.20 2019 10 103 73.5 : 104 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 38 23 : 39 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.1 3.48 : 58.1 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 1.49 0 : 2.12 سالیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2019 09 106 79.4 : 121 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.40 2019 10 107 78.73 : 108 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

24773.70 2019 09 20076 96.64 : 30166 ماهیانه ALL - میلیون

ضریب اطمینان مصرف کننده

-12.30 2019 09 -11.4 -19 : -6.3 سه ماهه نقاط شاخص

عرضه پول M3

0 2019 09 1298676 50185 : 1298676 ماهیانه ALL - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 09 744568 39937 : 745775 ماهیانه ALL - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 507039 27624 : 507039 ماهیانه ALL - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 09 427320 29998 : 438273 ماهیانه ALL - میلیون

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

0 2019 09 108 100 : 110 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت گازوئیل

1.60 2019 10 1.58 0.57 : 1.84 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

103.20 2019 06 103 89.5 : 104 سه ماهه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 -281 -756 : 358 سه ماهه EUR - میلیون

موازنه تجاری

-27280.10 2019 09 -31606 -39313 : -974 ماهیانه ALL - میلیون

میزان ساخت و ساز

0 2019 06 3 -31.1 : 88.2 سه ماهه ٪

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

29.70 2017 12 29.4 25.3 : 35.1 سالیانه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 144 66.3 : 254 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.31 2019 06 2.43 -10.84 : 13.5 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.68 2019 06 0.56 -2 : 6 سه ماهه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

23.00 2018 12 23 10 : 25 سالیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 10 0.1 -3.3 : 45.7 ماهیانه ٪

نرخ وام بانکی

3.92 2019 09 4 3.58 : 6.18 ماهیانه ٪

نرخ وام

1.90 2019 11 1.9 1.9 : 8 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 06 69 57.9 : 69.8 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

15.00 2018 12 15 10 : 23 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

15.00 2019 12 15 15 : 16.7 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

0.10 2019 11 0.1 0 : 4.5 ماهیانه ٪

نرخ تورم

1.30 2019 10 1.3 -2.11 : 42.08 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 06 60.3 47.1 : 61.4 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

12.00 2019 06 12.6 12 : 22.3 سه ماهه ٪

نرخ بهره

1.00 2019 11 1 1 : 8.5 روزانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 06 22.2 20.9 : 34.2 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.50 2019 12 9.5 9.5 : 11.2 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

24.50 2019 12 24.5 24.5 : 27.9 سالیانه ٪

وام به بخش خصوصی

0 2019 09 331612 184093 : 405565 ماهیانه ALL - میلیون

ورود توریست

0 2019 09 1441925 62116 : 3325050 سه ماهه

واردات

52053.80 2019 09 51682 1601 : 60809 ماهیانه ALL - میلیون

هزینه های مالی

0 2019 09 309383 4946 : 475910 ماهیانه ALL - میلیون

هزینه های دولت

41296.00 2019 06 37874 30548 : 104247 سه ماهه ALL - میلیون

هزینه های مصرف کننده

313596.96 2019 06 265149 216159 : 827012 سه ماهه ALL - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 72.00 82 82 82 82 80 هزار
اطمینان کسب و کار 4.20 -3.5 -3.8 -4.1 -3.3 -4.5 نقاط شاخص
بودجه دولت -2.00 -2 -2 -2 -2.1 -2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 60.5 60.5 60.5 61.3 60.5 ٪
پول 110.41 111 112 112 111 114
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35200.58 37829 37384 37348 38085 39494 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44146.88 43336 45196 45152 43630 45245 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 62521.63 61824 63117 63056 62244 64547 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67874.00 68510 69349 69282 68975 71527 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26022.51 26047 26185 26160 26224 27194 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075.40 6000 6000 6000 5350 6000 USD
تولید ناخالص داخلی 15.06 16.9 16.9 16.9 15.7 16.9 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306.30 12700 12700 12700 12350 12700 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 386848.30 393453 397239 396856 396122 410778 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 52102.67 53601 48333 48286 53965 55962 ALL - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 2.1 2 2.3 1 2 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90933.00 94467 94833 94742 95108 98627 ALL - میلیون
تورم مواد غذایی 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 4 ٪
جمعیت 2.87 2.86 2.86 2.86 2.88 2.86 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -6 -6.3 -6 ٪
حداقل دستمزد 26000.00 27000 27000 27000 26000 27000 ALL / ماه
دستمزد 52645.00 62500 62500 62500 62500 64000 ALL / ماه
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.67 61 61 61 60.83 61
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.20 104 104 105 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.40 111 109 109 107 110 نقاط شاخص
صادرات 24773.70 23700 23700 23700 23700 25500 ALL - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.30 -11.4 -11.6 -11.9 -11 -12 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.60 1.38 1.34 1.3 1.42 1.22 USD / لیتر
قیمت تولید 103.20 105 105 105 105 107 نقاط شاخص
موازنه تجاری -27280.10 -38800 -33800 -31500 -38800 -38500 ALL - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.1 30.1 30.1 30.4 30.1 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.31 3.6 3.5 3.2 2.9 3.7 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23 ٪
نرخ وام بانکی 3.92 4.8 4.59 4.59 4.8 4.8 ٪
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ٪
نرخ تورم 1.30 2.5 2.3 2.4 1.4 2.5 ٪
نرخ بیکاری 12.00 12 11.8 11.7 11.8 11.9 ٪
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 ٪
واردات 52053.80 57500 55200 55200 61300 62500 ALL - میلیون
هزینه های دولت 41296.00 41018 41177 41137 41296 42824 ALL - میلیون
هزینه های مصرف کننده 313596.96 292499 293633 293349 294483 305379 ALL - میلیون