کالایاب
آنتیگوا و باربودا آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

شاخص‌های اقتصادی آنتیگوا و باربودا + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 14608 9015 : 17793 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 107 44 : 113 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21490.90 2017 12 21013 16381 : 24408 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 13618.40 2017 12 13316 4430 : 15467 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 1.53 2017 12 1.46 0.08 : 1.53 سالیانه USD - میلیارد
سرعت اینترنت 0 2017 03 2330 1094 : 2739 سه ماهه KBps
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2018 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 1.76 2017 12 1.93 1.76 : 12 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21490.90 21843 21843 21897 19428 21897 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 13618.40 14580 14580 14790 14580 14790 USD
تولید ناخالص داخلی 1.53 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 USD - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 1.76 1.36 1.36 1.15 1.36 1.15 ٪