افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان با نام رسمی جمهوری اسلامی افغانستان (به پشتو: د افغانستان اسلامی جمهوریت) کشور محصور در خشکی در آسیای مرکزی است. این کشور حدفاصل آسیای میانه، آسیای غربی و خاورمیانه و پایتخت آن کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. افغانستان دارای ۶۵۲٬۸۶۴ کیلومتر مربع مساحت چهل‌و یکمین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن در سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۶ میلیون نفر بوده که آن را در رتبه سی و نهم پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا قرار می‌دهد. فارسی دری و پشتو زبان‌های رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است. حدود چهار دهه جنگ، افغانستان را به یکی از کشورهای خطرناک و فقیر دنیا تبدیل کرده‌است. تولید ناخالص ملی سرانه این کشور در سال ۲۰۱۶ بر اساس ارزش اسمی دلار معادل ۶۰۰ دلار آمریکا است و بر اساس برابری قدرت خرید به ۱۹۹۴ دلار می‌رسد. این کشور در سال ۲۰۱۱ با شاخص توسعه انسانی ۰٫۳۹۸ در رتبه ۱۷۲ دنیا قرار گرفته‌است. افغانستان در دوران باستان از نقاط کانونی در جاده ابریشم و مسیرهای مهاجرت انسان‌ها بوده‌است. باستان‌شناسان شواهدی از سکونت انسان‌ها تا بیش از ۵۰٬۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح به‌دست آورده‌اند. نخستین تمدن شهری ممکن است در این قلمرو در بین ۳٬۰۰۰ تا ۲٬۰۰۰ سال پیش از میلاد آغاز شده باشد.این کشور در محل ژیواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که آسیای شرقی، آسیا... [ادامه]

USD/AFN

75.256
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 16:18:13
3 (4.08%)
تغییر ۳ ماهه
5 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
75 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP Ask 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
GBP/AFN Ask 96.385 - 96.385 96.385 0.95 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
USD/AFN Ask 75.256 - 75.256 75.256 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
EUR/AFN Ask 85.14 85.13 85.13 85.14 0.22 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸

شاخص‌های اقتصادی افغانستان + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq2/18q3/18q4/18q1/19واحدسیکل
2018 12 167183154183آسانی کسب و کارسالیانه
2018 09 111.2111104113صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده116118نقاط شاخصماهیانه
2018 09 0.4-0.1-42.987.27نرخ تورم (ماهانه)0.30.2%ماهیانه
2018 09 0.20.1-18.3913.97نرخ تورم3.55.2%ماهیانه
2018 09 -1.9-2.5-5.9416.3تورم مواد غذایی1.26%ماهیانه
2018 09 2.32.6-3.6910.5اندازه اصل تورم1.41.7%ماهیانه
2017 12 11.9127.714مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2017 12 -0.7-0.7-26.8-0.7بودجه دولت-0.40.5%سالیانه
2017 12 235231121235تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهیAFN Millionسالیانه
2017 12 14057013647820274140570تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومیAFN Millionسالیانه
2017 12 27435026554269162274350تولید ناخالص داخلی از خدماتAFN Millionسالیانه
2017 12 420637042564206تولید ناخالص داخلی از معادنAFN Millionسالیانه
2017 12 51872515243428751872تولید ناخالص داخلی از ساختAFN Millionسالیانه
2017 12 6513864903870068077تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازAFN Millionسالیانه
2017 12 13918111463277324139181تولید ناخالص داخلی از کشاورزیAFN Millionسالیانه
2017 12 20.8219.470.5420.82تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2016 12 9.449.445.79.44شاخص تروریسمسالیانه
2016 12 -20-22-75.2-20حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-15-12%سالیانه
2017 12 262.4264100264ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلینقاط شاخصسالیانه
2017 12 177169117180رتبه فساد مالیسالیانه
2017 12 1515825شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2018 09 21.921.921.8721.9ذخایر طلا21.921.9تنسه ماهه
2017 12 111223510959342251641112235هزینه های مصرف کننده11980001230000AFN Millionسالیانه
2017 12 17418716451515514174187هزینه های دولت177000186000AFN Millionسالیانه
2017 12 -10433.2-9851-177410-8555ارزش بودجه دولت-7800-6750AFN Millionسالیانه
2017 12 7.23.5-1.817.2نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه2.32.5%سالیانه
2016 12 3697.120268453697استخراج معدن39904060%سالیانه
2017 03 1450515003304917245آدرس های IP1411014086IPسه ماهه
2017 03 1901.5417972731902سرعت اینترنت19641963KBpsسه ماهه
2016 12 1076.310348271076تولید الکتریسیته11051147گیگاوات ساعتسالیانه
2017 12 544374406376-66849544374تغییرات موجودی انبار450600432100AFN Millionسالیانه
2016 12 186.310131.5186تولید سیمان195210هزاران تنسالیانه
2017 12 7792.6653419668932واردات63336721USD - میلیونسالیانه
2017 12 831.9359669.1832صادرات627674USD - میلیونسالیانه
2016 12 -595.2-1097-7558-595حساب جاری-524-558USD - میلیونسه ماهه
2017 12 -6960.7-5938-8518-1661موازنه تجاری-5706-6047USD - میلیونسالیانه
2017 12 8.88.86.712.4نرخ بیکاری8.98.9%سالیانه
2015 12 2.887.73-4.5528.53درجه حرارتcelsiusماهیانه
2015 12 19.0442.920.13134بارشmmماهیانه
2018 12 10101010نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2018 12 20202020نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 2020020نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2017 12 7.687.623بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2017 12 26563723614322875265637تشکیل سرمایه ثابت ناخالصAFN Millionسالیانه
2017 12 1804180310621849تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2017 12 618.3618364634تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2017 12 29.728.68.7729.7جمعیتمیلیونسالیانه
2017 07 15151521نرخ بهره15151515%روزانه