شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آندورا آندورا
آندورا

آندورا

آندورا (به کاتالان: Andorra) با نام رسمی شاهزاده‌نشین آندورا (به کاتالان: Principat d'Andorra) کشور کوچک و مستقلی است که در کوه‌های پیرنه بین دو کشور فرانسه و اسپانیا قرار دارد. پایتخت آن آندورا لاولا است. جمعیت این کشور در حدود ۸۵٬۴۷۰ نفر است. واحد پول آندورا، یورو است هرچند که این کشور در اتحادیه اروپا عضو نیست. از شهرهای آندورا می‌توان از اسکالدز-انگوردانی، انکمپ و سنت حولیا ده لوریا نام برد.

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4701.77 - 4701.77 4701.77 27.29 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 47017.69 - 47017.69 47017.69 272.93 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Mak Fund Russian Combined 208.779 - 208.779 208.779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۹:۰۳
Olymp Fund Atlant 293.567 - 293.567 293.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۹:۰۳

شاخص‌های اقتصادی آندورا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 25392 10500 : 28704 سه ماهه IP

بارش

0 2015 12 66.44 1.49 : 214 ماهیانه mm

تولید ناخالص داخلی سرانه

44569.80 2018 12 43858 32634 : 49707 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

3.24 2018 12 3.01 0.08 : 4.02 سالیانه USD - میلیارد

درجه حرارت

0 2015 12 9.76 -0.92 : 24.31 ماهیانه celsius

سرعت اینترنت

0 2017 03 12756 1474 : 14356 سه ماهه KBps

نرخ مالیات بر فروش

4.50 2019 12 4.5 4.5 : 4.5 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه 44569.80 45260 45260 45260 44830 45260 USD
تولید ناخالص داخلی 3.24 3.42 3.42 3.42 3.35 3.42 USD - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 ٪