کالایاب

آرشیو شاخص تمایلات بازار جهانی

این ابزار برای نمایش حجم و تعداد معاملات ثبت شده بازارها در بازه های زمانی گذشته ایجاد گردیده است و بیانگر نسبت و میزان نوسانات پردامنه و کم دامنه برای نمادهای معاملاتی گوناگون می باشد.